Ateizmus.‎ > ‎Ateisti a morálka.‎ > ‎

Morálka sekhumanistov podľa Kurtza.
Zoznam podstránok
Prečítajte si na tomto portále:Z polemiky s pánom Chmelárom. (Text bol na jeho blogu vymazaný docentom Chmelárom pre údajné porušenie pravidiel)

Na základe akej logiky tvrdíte, že existuje sekulárna morálka? Morálka ateistu nie je nič len spoločenská dohoda. Dohodnime sa, že vražda je prípustná a bude morálna. Dohodnime sa, že človek je bytosťou hodnou ochrany až od x-tého mesiaca a bude interrupcia morálna. Dohodnime sa, že nevinný Kristus môže byť ukrižovaný a bude to morálne. Vaša morálka je absurdná – rovnako ako vesmír z pohľadu neverca. Vy nemáte morálku. Máte len zmysel pre obchod, dohodu, diktát silnejšieho. Ak sa silnejší dohodnú, že vyvraždiť indiánov je výhodné, bude to pre nich morálne. Ak sa dohodnú zhodiť atómové bomby na Nagasaki je to morálne. Ak sa dohodnú mocní na potopení argentínskeho krížnika mimo 200 míľovej vojnovej zóny bude to morálne.
Morálka je z pohľadu ateizmu len vyjadrením prípustnosti správania jedných voči druhým a je diktátom tých mocných.
Aj preto ateizácia stála desiatky miliónov obetí. Lebo nemáte morálku od Boha, ale len obchodnú zmluvu riešiacu nároky, práva a postihy


Citujem pána Chmelára: "Neexistuje nijaký mravný nárok mimo nás" ... v nadväznosti na  pána Chmelára dalej ho citujem "ktorý sami aktívne tvoríme a napĺňame konkrétnym zmyslom".


Z toho logicky vyplýva, že napĺňaš život konkrétnym zmyslom podriadeným Tvojim či vašim mravným nárokom. Na to, aby si kládol na svoj či iný život nejaký mravný nárok, musíš nielen vedieť, čo je morálka, ale musíš ju mať aj nejako zadefinovanú.

Zdroj : skopírovaný rovnaký text z Diskusného fóra.
Otázky na morálku ateistov týchto dokážu rozpáliť do biela. Iní sa právajú sa ako chlapec pristihnutý pred rozbitým oknom  s loptou v ruke. Otázka morálky je totiž kľúčová pre akceptáciu sekulárneho humanizmu ako svetonázoru majúceho pozitívny vplyv pre rozvoj človeka.

Náročky nehovorím o morálke ateizmu. Pretože ten morálku nemá žiadnu. I keď sú snahy urobiť z ontologického postoja ateizmus definovaného jednou jedinou kratučkou vetou "bohov nieto" akýsi pomyselný vešiak a navešať naň morálne princípy ako staré hubertusy. No neudržia sa ňom. Popadajú. Morálka totiž prichádza až s ideológiami, filozofiami či náboženstvami. Napriek všeobecne prijímanému názoru, že ateizmus nie je svetonázor, tak logicky nadväzujúca charakteristika absencie morálky u ateizmu je považovaná takmer za rúhanie či urážku najhrubšieho zrna. Rozhľadení ateisti však už prijali názor kresťanov a stotožňujú sa s ich názorom, že ateizmus ako ontologický postoj nemôže byť charakterizovaný morálnym kodexom.


Tento deficit sa pokúsil odstrániť humanista Paul Kurtz, ktorý je autorom knihy Zakázané ovocie. Táto kniha by sa mala stať zrejme bestselerom v sekulárnych kruhoch. Odvodzujem to od kŕčovitej snahy túto knihu propagovať, kde sa len dá.Lemmy píše, citujem:
Humanisti majú morálku, ktorá nevedie k diktatúre, egoizmu a pudovosti.
Paul Kurtz: Zakázané ovocie – Etika humanizmu

Na uvedenom odkaze skutočne nájdete krátky zoznam pravidiel morálky zľahka pripomínajúci Desatoro. Pozrime sa na tú ich snahu vyrovnať sa zásadam kresťanskej morálky podrobnješie. Kým ich zoznam má až 13 zásad, kresťanský má ich len 10. Je ich systém morálky prepracovanejší?
 (Neočakávam, že sekulárny humanista bude veriť v boha). Takže pomer môžme upraviť na 13:7.

 1. Nezabíjaj iné ľudské bytosti.
 2. Nespôsobuj im fyzické násilie alebo telesnú bolesť.
 3. Neber im proti ich vôli potravu, ochranu, šatstvo a iné veci potrebné pre život.
 4. Nebuď k nim krutý, zlovoľný a pomstivý, neodplácaj krivdu zlom.
 5. Nikomu neubližuj a nikoho netrestaj neľudsky; ani toho, čo vážne prekročil tieto zásady.
 6. Nikoho nemuč telesne, ani zbytočne psychicky netráp a netýraj.
 7. Nedopusť sa únosu a neber rukojemníkov, ktorých by si držal v zajatí proti ich vôli.
 8. Nezastrašuj nevinných hrozbou smrti alebo ublíženia na tele.
 9. Neznásilňuj (pozri aj stať o sexuálnom súhlase o niečo ďalej).
 10. Neohováraj, neosočuj a neznevažuj; nepoškodzuj ničiu dobrú povesť.
 11. Nepoškodzuj iných klebetami a znevažujúcimi pletkami; nešír nepravdivé reči.
 12. Nezneužívaj deti, bezmocných, slabých alebo telesne postihnutých, ktorí nie sú schopní postaviť sa na odpor alebo brániť sa.
 13. Neubližuj z pomsty a nedopusť sa krvnej pomsty alebo inej odplaty za utrpené príkorie.
A teraz si ich rozoberme bod po bode:
Citácia:
 • Nezabíjaj iné ľudské bytosti.
Kresťania: Nezabiješ! Kresťanstvo je náboženstvom lásky a pravdy a za hriech považuje už aj pomyslenie na vraždu. No humanizmus dovoľuje zobrazovanie násilia a jeho vystavovanie na obdiv.O gigantickom množstve filmov so scénami násilia cielene dráždiacim ľudské city alebo THBE nie je núdza.A humanisti mlčia. Akoby tú knižku ani nečítali.No nielen mlčia,ani to považujú za základný prejav humanizmu.

Citácia:
 • Nespôsobuj im fyzické násilie alebo telesnú bolesť.
Kresťania: Cti si blížneho svojho. A čo psychické násilie? To kresťanom nie je dovolené spôsobovať. Humanisti môžu?

Citácia:
 • Neber im proti ich vôli potravu, ochranu, šatstvo a iné veci potrebné pre život.
Kresťania: Cti si blížneho svojho! Nepokradneš! Netúž po majetku blížneho svojho! Tu sa natíska otázka, či pre humanistov je prípustné využiť ich nevedomosť, aby s ich súhlasom sa vzdali vecí,ktoré potrebujú. Kresťanstvo s nástojením na svedomí je predsa len o kusisko ďalej.

Citácia:
 • Nebuď k nim krutý, zlovoľný a pomstivý, neodplácaj krivdu zlom.
Kresťania: Cti si blížneho svojho!

Citácia:
 • Nikomu neubližuj a nikoho netrestaj neľudsky; ani toho, čo vážne prekročil tieto zásady.
Kresťania: Cti si blížneho svojho! Miluj hriešnika, odmietaj hriech.

Citácia:
 • Nikoho nemuč telesne, ani zbytočne psychicky netráp a netýraj.
Kresťania: Cti si blížneho svojho!

Citácia:
 • Nedopusť sa únosu a neber rukojemníkov, ktorých by si držal v zajatí proti ich vôli.
Kresťania: Cti si blížneho svojho!

Citácia:
 • Nezastrašuj nevinných hrozbou smrti alebo ublíženia na tele
Kresťania: Nezabiješ! Cti si blížneho svojho!

Citácia:
 • Neznásilňuj (pozri aj stať o sexuálnom súhlase o niečo ďalej).
Kresťania: Nezosmilníš!

Citácia:
 • Neohováraj, neosočuj a neznevažuj; nepoškodzuj ničiu dobrú povesť.
Kresťania: Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu!

Citácia:
 • Nepoškodzuj iných klebetami a znevažujúcimi pletkami; nešír nepravdivé reči.
Kresťania: Nepreriekneš krivého svedectva proti blížnemu svojmu! Cti si blížneho svojho!

Citácia:
 • Nezneužívaj deti, bezmocných, slabých alebo telesne postihnutých, ktorí nie sú schopní postaviť sa na odpor alebo brániť sa.
Kresťania: Cti si blížneho svojho! Netúž po majetku blížneho svojho!

Citácia:
 • Neubližuj z pomsty a nedopusť sa krvnej pomsty alebo inej odplaty za utrpené príkorie.
Kresťania: Cti si blížneho svojho! Nezabiješ! 

 
Kresťanstvo nemá problém s ani jedným z vymenovaných princípov morálky sekhumanistu. No takýto zoznam snažiaci sa detailne vymenovať prejavy zla pokrivkáva. Lebo pre ateistu platí niečo, čo je pre kresťana absolútne neakceptovateľné.Ten princíp je svetský a hovorí, že čo nezakazuje písaný zákon, je dovolené. Ateistický, teda svetský a sekulárny princíp ospravedlňuje akýkoľvek zločin, ak sa pred súdom ukáže, že bol spáchaný s využitím medzery zákona. Sekhumanistický kodex morálky nespomína zabíjanie detí pred narodením, nenabáda na výhradu vo svedomí a neprikazuje ísť až za smrť pre pravdu a spravodlivosť.

Ďaľším závažným nedostatkom sekhumnistickej morálky zadefinovanej Kutzom je prehliadnutie nutnosti zastať sa tých, ktorým je ubližované. Kresťanské princípy na toto pamätajú a prikázanie Cti si blížneho svojho! obsahuje aj túto závažnú povinnosť. Princípy Kurtza sa tak javia ako sebecké. Nuž preto tá zjavná neochota sekulárnych humanistov odsúdiť násilie páchané na kresťanoch alebo kresťanov hanobiace výroky vyslovené aj politickými osobnosťami, ako je verejné urážanie predstaviteľov RKC europoslankyňou Monikou Flašíkovou-Beňovou.
Administrátor mienkotvorného e-zinu Humanisti.sk na moju výzvu, aby tieto hanobiace výroky verejne odsúdil, podráždene zareagoval, že Netáraj! Vyjadrujem sa k tomu, čo chcem...(>)

Je to také nemastné neslané ospravedlnenie absencie morálky ateizmu. Navyše chýba motivácia. Prečo byť morálnym, ak nemorálnosť znásobuje prežívané ľudské šťastie? Ateizmus, ktorý je pilierom sekulárneho humanizmu, nič také neprináša, práve naopak.

Neodopieram iným kultúram ani ateistom ich prínos pre civilizáciu. Všetci totiž máme v sebe pečať Stvoriteľa a aj tí ju majú, čo Boha odmietajú. Ale nezatvárajme oči pred tým, že ateizmus nemotivuje k morálnemu správaniu, práve naopak, dáva morálne zdôvodnenia na správanie sa podľa zákonov džungle, evolúcie, eugeniky, predátorstva. Ateizmus prináša posolstvo, že ľudia sú len jednou z mnohých miliárd variácií DNK a dáva človeka na úroveň zvieraťa.
Morálka ateistu sa tak stáva diktátom silnejších voči slabším. 
Kresťanov definuje morálka odvodená od Zmluvy medzi Bohom a ľudstvom.
Morálka ateistov je len spoločenská dohoda a tá môže mať akékoľvek parametre. Morálka ateistov v dnešnej EU je len generačná zotrvačnosť  kresťanskej morálky. Čo však bude s EU, ak táto zotrvačnosť pominie? Bez Boha bude všetko dovolené.
Comments