Weisenbacher špiní pani Sirackú, zakladateľku ligy proti rakovine.
Zoznam podstránok


Vyjadrenie Ligy proti rakovine:

Vážení priatelia,
na základe aktuálnej diskusie by sme radi povedali nasledovné:
Liga proti rakovine je od svojho vzniku (19.1.1990) apolitickou organizáciou. Počas svojej 24-ročnej existencie nikdy nebola podporovateľom ani sympatizantom žiadneho politického subjektu (strany či jednotlivca) a ani v súčasnosti či budúcnosti sa nebude zaoberať politickou agendou. 
Tiež nebola a nie je žiadnou politickou stranou či konkrétnym politikom finančne podporovaná. 
Vážime si každý jeden príspevok na našu činnosť, lebo nám umožňuje uskutočňovať naše poslanie. Toto spočíva okrem iného v pomoci a podpore ktoréhokoľvek onkologického pacienta na Slovensku – bez rozdielu veku, národnosti, viery, orientácie, profesie či spoločenského postavenia. 
Ďakujeme za Vašu podporu. Veríme, že nám jej pokračovaním umožníte vykonávať svoju prácu profesionálne v prospech všetkých, pre ktorých je prínosná a efektívna. 
Vážime si Vaše názory a podnety, preto sme pokladali za potrebné uverejniť naše vyjadrenie.


Comments