O nás    
                                                                                                                                                                                                                                                    Prihlásiť sa

Tieto stránky nie sú oficiálnymi stránkami Rímsko-katolíckej cirkvi ,a ani žiadneho iného náboženského, politického, občianskeho či iného združenia.
Tieto stránky sú súkromnou prezentáciou názorov majiteľa vystupujúceho na internete pod nickom TvojOponent. Sú zrkadlením jeho cesty hľadania pravdy o zmysle života, o viere a súvislostiach. Sú súčasne zdrojom argumentačných výrokov pre potreby diskusií predovšetkým veriacich s ateistami.O autorovi stránky.

Som obyčajný muž v stredných rokoch.Žiadny kňaz , ako ma tu mnohí upodozrievajú. Ani politik. Žiadny aktivista. Som nikto z ulice. Ktosi bežný univerzálny tuctový chlap.Ak chcete tak súčasť davu či stáda.Rozhodol som sa zverejniť niektoré moje názory a dokázať vám i nakoniec sebe, že právo na názor majú aj tí bez postov v politike či miestečku na výslní.
Dávam svoje názory na verejný pranier, aby som si ich otestoval a porovnal s tými vašimi. A pokúsil sa rozkývať tie vaše, ak nejaké ovšemže máte. :-)

KONTAKT

 


AUTORSKÉ PRÁVA:
Články na týchto stránkach sú mojím duševným vlastníctvom a ich použitie inými osobami podmieňujem mojím súhlasom.Pri citáciách z mojich článkov žiadam o uvedenie zdroja.Samozrejme používanie odkazov v podobe linkov je možné v neobmedzenom množstve


PRAVIDLÁ DISKUSIE:
Príspevky porušujúce všeobecne platné normy slušného správania budú dané do "Karantény",uložené na zaheslovanú stránku,kde budú dostupné len na vyžiadanie alebo poskytnuté pre prípad právneho konania orgánom činným v trestnom konaní.Ako administrátor si vyhradzujem právo na zmazávanie urážlivých príspevkov, reklamy a spamu.

Príspevky sú pridávané automaticky.Nie sú cenzúrované.Za obsah komentára zodpovedá autor.V prípade,že máte podozrenie z hrubého porušenia etického správania,kontaktujte ma mailom a sťažnosť bude následne preverená.

Ku kultúrnemu prejavu človeka ako rozumovo vyspelej bytosti patrí dodržiavanie spisovného jazyka.Preto vás prosím, aby ste si pred pridaním príspevku skontrolovali pravopis.Nepoužívajte w tam,kde sa píše v, a podobné výstrelky typu "zuatunqého chuaptca" .Robili by ste si hanbu predovšetkým sebe.:-)))


SPOLUPRACUJTE S NAMI!
Ak máte zaujímavé blogy, pošlite mi linky, rád ich zverejním. Zverejním aj vaše články z iných blogov alebo doposiaľ nikde nepublikované.Nosnou myšlienkou však musí byť OBRANA KRESŤANSTVA.Osobitne uvítam príspevky z radov kňazov a rádových zamestnancov.Verím,že spoločnými silami dokážeme vybudovať dostojnú oponentskú alternatívu voči kresťanofóbii.Láska a pravda musia zvíťaziť nad lžou a nenávisťou.

Základné informácie o projekte


Kde bolo , tam bolo... :-)
Je to už nejaký čas , čo som si rozhodol krátiť chvíle diskusiami na najznámejšom našom portály - Azete.Spojil som teda chlapčenskú hravosť s túžbou po poznaní a rivalite a vytvoril som si nick TvojOponent.V jeho charakteristike bolo uvedené, že je to nick , ktorého cieľom je zastávať vždy opačný názor k vyslovenému , nech by bol akýkoľvek.Bolo nesmierne zaujímavé sa sžiť s rôznymi typmi ľudí a byť na chvíľu niekým s úplne odlišnými hodnotovými názormi.Táto úsmevná hra mi dala jedno veľmi dobré poznanie myslenia tých, s ktorými nesúhlasím.Schopnosť predvídať konanie toho druhého je devízou pri hľadaní pravdy , najmä ak ten váš skutočný protivník využíva nástroje manipulácie.
Časom sa každá hra zunuje a najkrajšou hrou je život.Ten skutočný.Zastávať vlastné názory a dávať ich na verejný pranier , aby ste sa po dielčej porážke zapríčinenej nevedomosťou opäť čosi doučili.To bol môj zámer.Diskusie sa stali interaktívnym vzdelávaním.
Čoskoro si však človek všimne , ako pravdívý je výrok "Pravda oči kole" .Snaha doprátrať sa pravdy ma nakoniec prinútila zhromaždiť množstvo faktov dokazujúcich zvrátenosť hodnotového rebríčka dnešnej doby charakterizovanej slovom LIBERALIZMUS.Pôvodný význam slova už dávno stratil svoj zmysel a výraz ,ktorý bol synonymom pre toleranciu k názoru inému, sa pozmenil. Stal sa z neho iba obal na zapáchajúci tovar.Skutočný liberalizmus sa stal najzločinnejším hnutím dnešnej doby.Nie je síce bratom nacizmu či komunizmu. Je bratrancom týchto ideológií. (Vladimír Palko).
Tak,ako každý vírus napadnuvší organizmus sa snaží rozvrátiť imunitné a iné obranné systémy , aj liberalizmus ako rakovina sa šíri spoločnosťou a útočí na tradičné hodnoty morálky. Jedným z týchto pilierov modernej civilizácie je kresťanstvo a judaizmus.Náboženstvá,ktoré povzdvihli zaostalú Európu na najmodernejší region planéty , sa stali prvoradým terčom tohoto zhubného moru.Čo zostane z civilizácie upadnuvšej do zákonov džungle a povýšenia pudov na spoločenský štandard? Prikláňaním sa k živočíšnosti nášho bytia sa nestaneme ľudskejšími ani prirodzenejšími.Práve naopak.Priblížime sa na úroveň zvierat.Na úroveň , kde život stráca hodnotu jedinečnosti bytia.Na úroveň, kde zmyslom bytia je aktuálny pôžitok a sebectvo sa stáva životnou filozofiou. Nič nové pod Slnkom.A dôsledky boli vždy rovnako tragické.
Nikdy sa nepodarí na Zemi spravovanej ľuďmi vybudovať raj .Akýkoľvek takýto pokus budovania raja na Zemi , spoločnosti vylučujúcej Boha , skončil vždy strašným peklom na Zemi.Opäť to skúšajú tzv. zástancovia zdravého rozumu.A opäť rovnako ako kedysi za Deokleciána , Hitlera či Stalina , opäť to robia rovnakým spôsobom útoku na slobodu svedomia a vierovyznania.S cieľom za vidinu rozsiahlej slobody bez zodpovednosti sa ktosí skryte snaží ovládnuť ľudí pre svoje sebecké ciele.Vyčleniť skupiny ľudí prinášajúcich zisk a tých ostaných zabiť buď pred narodením alebo ako príťaž spoločnosti v rokoch neprodktívnych.Hodnota človeka sa opäť meria vo výnosoch.Pôžitky sú nad sociálne väzby.Miliarda povraždených detí v lone matky je najväčšou genocídou od stvorenia sveta.Nikdy v našich dejinách neboli vraždené nevinné deti taký krutým spôsobom a v tak veľkom rozsahu.
Bojoví ateisti.
Ateisti kedysi tvorili skupinu obyvateľstva , ktorú by sme mohli označiť za nekonfliktných ľudí odmietajúcich náboženské dogmy.Tak to bolo.Už nie je.Ateizmus totiž prináša so sebou pohľad na život ako nezmyselnosť bytia.A tu kdesi pramení dôvod nárastu verbálnych útokov a čoraz častejšie skutočných atakov na kresťanov.Už nejde len o akúsi obranu ateizmu. Ide o otvorený zápas o zničenie slobody vierovyznania zakotvenej v Základnej listine ľudských práv a slobôd. Tí,ktorí sa toho dopúšťajú , nenachádzajú v existencii bytia hlbší zmysel.A mať akýsi cieľ života , životnú filozofiu , je pre človeka rovnako dôležité ako uspokojenie primárnych potrieb tela , jedenie, pitie, spanie.Je všeobecne známe, že aj človek žijúci v dostatku a bohatstve prepadá depresiám alebo sa pokúša o samovraždu v obdobiach , kedy si osvojí pominuteľnosť bytia a nezmyselnosť tak,ako to prináša ateizmus. A tak nám časť tých blúdiacich ateistov našla konečne zmysel svojho života. V nenávisti voči tým , ktorí uverili v Boha.
Mojím cieľom je pomenovávať spôsoby bojových ateistov , ktorými sa pokúšajú o zničenie kresťanstva a poukazovať na ich neúprimnosť konania.
Keď pred mnohými rokmi Karl Linné, autor architektúry triedenia druhov, mimochodom syn evanjelického kňaza, priradil človeku jeho odborný výraz a zrazu sme sa stali Homo Sapiens , človek rozumný, bolo to práve pre našu schopnosť myslieť.Racionálne myslieť.
Racionálne myslenie.
Pokúšali ste sa niekedy o vysvetlenie racionálneho myslenia?Čo to obnáša?Čo je to racionálne myslenie?
Pre naše ďaľšie "mudrovanie" je odpoveď na túto jednoduchú otázku bytostne dôležitá.
Racionálne myslenie podľa mňa: Racionálne myslenie je spôsob myslenia založený na hľadaní súvislostí a jeho výsledkom je pravda."
PRAVDA.Jednoduché, obyčajné slovo.Každý deň ho používame.Bijeme sa za ňu.Prečo?
Sme Homo Sapiens , človek rozumný. A naším poslaním ako rozumnej bytosti je hľadanie pravdy nech je akákoľvek.Hľadanie pravdy je v súlade s kresťanstvom.Lebo NEOKLAMEŠ.Tak prečo potom sme takým terčom bojových ateistických fundamentalistov?Kto teda stojí na strane pravdy a žije život v súlade s naším poslaním? Kresťania alebo tí, ktorí pre spochybnenie kresťanstva sa nezdráhajú šíriť klamstvá?A "tí" sa volajú práve ATEISTI.Bojoví ateisti.
  • Tento blog som si založil preto, aby som hájil pravdu a usviedčal kresťanofóbov akéhokoľvek druhu z klamstiev, ktoré cielene používajú .
  • Tento blog som založil s cieľom pomenovávať výhrady ateistov voči veriacim.
  • Tento blog som založil s cieľom trpezlivo vyvracať klamstvá , ktoré ateisti používajú a zhromaždiť fakty na obranu pre potreby veriacich či hľadajúcim poskytnúť iný pohľad než je ten konzumný.
  •  Bez Boha to nejde :-)


Téma viac než aktuálna:
PEDOFÍLIA V CIRKVI

UPOZORNENIE


Od mája pôsobím  aj na stránkach Webnode.Ako má veriaci reagovať na útoky proti Cirkvi?

Viac tu:

   
Podstránky (1): Moje diskusie na nete.
Comments