Modersmål med Movie Maker

 
Modersmål med Movie Maker
  
 
Jag heter Goshan, Sarko Amin och jag arbetar som modersmålslärare, studiehandlare på Centrum för tvåspråkighet i Västerås kommun.
 
 
Kursen Modersmål med Movie Maker
 
Kursen handlar om hur man kan med hjälp av programmet Movie Maker skapa digitala läromedel (video) från stillbilder,alla modersmålslärare, pedagoger och elever kan använda och skapa själva undervisningsmaterial i olika teman på all språk t.ex. Tema flaga, färg, form, årstider barnkonvention, modersmåletsdag och interkulturalitet (Mat, dans, musik, högtider, bröllop, klimat mm.)
 
Kursmaterialet som följer riktar sig alltså i första hand till Modersmålslärare och Elever, men även till föräldrar och alla andra som är intresserade av Modersmålet.
 
    Goshan, Sarko Amin
                       Västerås Kommun.
                           September 2012