Home

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018

I. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (mã trường C54)

1. Đối tượng và điều kiện tuyển sinh

       - Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và đảm bảo các yêu cầu khác theo Điều 6 của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 25/01/2018 và Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

       - Đối với các ngành sư phạm, thí sinh ĐKXT phải có hộ khẩu thường trú trong tỉnh Kiên Giang. Ngành Công nghệ thông tin và Tiếng Anh, Trường tuyển cả những thí sinh có hộ khẩu thường trú thuộc các tỉnh lân cận.

2. Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh

2.1. Giáo dục Mầm non (51140201), tổ hợp môn thi/ xét tuyển: M05: Văn, Năng khiếu, Sử; M06: Văn, Năng khiếu, Toán; M07: Văn, Năng khiếu, Địa. Chỉ tiêu: 60.

2.2. Giáo dục Tiểu học (51140202), tổ hợp môn thi/ xét tuyển: A00: Toán, Lý, Hóa; C00: Văn, Sử, Địa; D01: Toán, Văn, Tiếng Anh. Chỉ tiêu: 75.

2.3. Sư phạm Toán – Tin (51140209), tổ hợp môn thi/ xét tuyển: A00: Toán, Lý, Hóa; A01: Toán, Lý, Tiếng Anh; A02: Toán, Lý, Sinh. Chỉ tiêu: 20.

2.4. Sư phạm Sinh - Hóa (51140213), tổ hợp môn thi/ xét tuyển: A02: Toán, Lý, Sinh; B00: Toán, Hóa, Sinh; D08: Toán, Sinh, Tiếng Anh. Chỉ tiêu: 20.

2.5. Sư phạm Ngữ văn (51140217), tổ hợp môn thi/ xét tuyển: C00: Văn, Sử, Địa; D14:Văn, Sử, Tiếng Anh; D15: Văn, Địa, Tiếng Anh. Chỉ tiêu: 20.

2.6. Sư phạm Sử - Địa (51140218), tổ hợp môn thi/ xét tuyển: C00: Văn, Sử, Địa; C03: Văn, Toán, Sử; D14: Văn, Tiếng Anh, Sử. Chỉ tiêu: 20.

2.7. Sư phạm Tiếng Anh tiểu học (51140231), tổ hợp môn thi/ xét tuyển: D01: Văn, Tiếng Anh, Toán; D14: Văn, Tiếng Anh, Sử; D15: Văn, Tiếng Anh, Địa. Chỉ tiêu: 20.

2.8. Công nghệ thông tin (6480201), tổ hợp môn thi/ xét tuyển: A00: Toán, Lý, HóaA01: Toán, Lý, Tiếng AnhA02: Toán, Lý, Sinh. Chỉ tiêu: 24.

 2.9. Tiếng Anh (Thương mại – Du lịch) (6220206), tổ hợp môn thi/ xét tuyển: D01: Văn, Tiếng Anh, Toán; D14: Văn, Tiếng Anh, Sử; D15: Văn, Tiếng Anh, Địa. Chỉ tiêu: 24.

3. Phương thức xét tuyển                                   

a. Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi trung học phổ thông quốc gia 2018 theo tổ hợp 03 môn.

* Nguyên tắc xét tuyển

Điểm xét tuyển = Điểm thi môn 1 + Điểm thi môn 2 + Điểm thi môn 3 + Điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng)

Riêng đối với ngành Giáo dục Mầm non chỉ xét 02 môn văn hóa (xem mục I.2), môn 3 (năng khiếu) thí sinh thi các nội dung: Đọc, Kể diễn cảm và Hát nhạc (điểm năng khiếu có hệ số 2). 

b. Phương thức 2: Xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn.

* Nguyên tắc xét tuyển

Điểm xét tuyển = Điểm TB năm lớp 12 môn 1 + Điểm TB năm lớp 12 môn 2 + Điểm TB năm lớp 12 môn 3 + Điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng)

Riêng đối với ngành Giáo dục Mầm non chỉ xét 02 môn văn hóa (xem mục I.2), môn 3 (năng khiếu) thí sinh thi các nội dung: Đọc, Kể diễn cảm và Hát nhạc (điểm năng khiếu có hệ số 2). 

c. Phương thức 3: Xét tuyển học bạ lớp 12 theo điểm trung bình chung cả năm.

* Nguyên tắc xét tuyển

Điểm xét tuyển = [Điểm TB chung năm lớp 12] x 3 + Điểm ưu tiên (khu vực, đối tượng)

Đối với ngành Giáo dục Mầm non lấy [điểm TB chung năm lớp 12] x 2 thay cho 02 môn văn hóa (xem mục I.2), môn 3 (năng khiếu) thí sinh thi các nội dung: Đọc, Kể diễn cảm và Hát nhạc (điểm năng khiếu có hệ số 2). 

4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành sư phạm

- Phương thức 1: ngưỡng chất lượng đầu vào theo xác định của Bộ GD&ĐT.

- Phương thức 2 và phương thức 3: Trường xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên. 

5. Thời gian thi năng khiếu và xét tuyển

Đợt 1

* Phương thức 1: Thí sinh nộp phiếu ĐKXT cùng với hồ sơ dự thi THPT quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Đối với ngành không thi năng khiếu, xét tuyển sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia.

+ Đối với ngành Giáo dục Mầm non: Sau khi thi THPT Quốc gia, thí sinh đăng ký thi năng khiếu tại Trường CĐSP Kiên Giang từ ngày 28/6/2018 đến hết ngày 10/7/2018 (mẫu phiếu đăng ký dự thi năng khiếu xem tại đây);

Ngày thi năng khiếu dự kiến: 11/7/2018.

Xét tuyển và công bố danh sách trúng tuyển đợt 1 vào ngày 06/8/2018.

 

* Phương thức 2 và phương thức 3: Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT tại Trường CĐSP Kiên Giang.

 + Đối với ngành không thi năng khiếu, nhận hồ sơ ĐKXT từ ngày 28/6/2018 đến khi có kết quả thi THPT Quốc gia.

+ Đối với ngành Giáo dục Mầm non: Sau khi thi THPT Quốc gia, thí sinh đăng ký thi năng khiếu tại Trường CĐSP Kiên Giang từ ngày 28/6/2018 đến hết ngày 10/7/2018 (mẫu phiếu đăng ký dự thi năng khiếu xem tại đây);

Ngày thi năng khiếu dự kiến: 11/7/2018.

Xét tuyển và công bố danh sách trúng tuyển đợt 1 vào ngày 06/8/2018.

    * Ghi chú: Thí sinh xét tuyển theo phương thức 1 trúng tuyển đợt 1 nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia cho Trường trước 17h00 ngày 12/8/2018 (theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trường).

 

Trong các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh nộp phiếu ĐKXT (Phương thức 1) hoặc hồ sơ ĐKXT (Phương thức 2, 3) qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Trường CĐSP Kiên Giang.

Đợt bổ sung 1

      - Đối với ngành không thi năng khiếu, nhận hồ sơ ĐKXT từ ngày 07/8/2018 đến hết ngày 20/8/2018;

      - Đối với ngành Giáo dục Mầm non: thí sinh đăng ký thi năng khiếu đợt bổ sung 1 tại Trường CĐSP Kiên Giang từ ngày 07/8/2018 đến hết ngày 20/8/2018;

      Ngày thi năng khiếu: 21/8/2018.

Xét tuyển và công bố danh sách trúng tuyển đợt bổ sung 1 vào ngày 22/8/2018.

    * Ghi chú: Thí sinh xét tuyển theo phương thức 1 trúng tuyển đợt bổ sung 1 nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia cho Trường trước 17h00 ngày 25/8/2018 (theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trường).

Đợt bổ sung 2

      - Đối với ngành không thi năng khiếu, nhận hồ sơ ĐKXT từ ngày 26/8/2018 đến hết ngày 04/9/2018.

      - Đối với ngành Giáo dục Mầm non: thí sinh đăng ký thi năng khiếu đợt bổ sung 2 tại Trường CĐSP Kiên Giang từ ngày 26/8/2018 đến hết ngày 04/9/2018;

      Ngày thi năng khiếu: 05/9/2018.

Xét tuyển và công bố danh sách trúng tuyển đợt bổ sung 2 vào ngày 06/9/2018.

    * Ghi chú: Thí sinh xét tuyển theo phương thức 1 trúng tuyển đợt bổ sung 2 nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia cho Trường trước 17h00 ngày 09/9/2018 (theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trường).

Đợt bổ sung 3

- Đối với ngành không thi năng khiếu, nhận hồ sơ ĐKXT từ ngày 10/9/2018 đến hết ngày 19/9/2018.

- Đối với ngành Giáo dục Mầm non: thí sinh đăng ký thi năng khiếu đợt bổ sung 3 tại Trường CĐSP Kiên Giang từ ngày 10/9/2018 đến hết ngày 19/9/2018;

Ngày thi năng khiếu: 20/9/2018.

Xét tuyển và công bố danh sách trúng tuyển đợt bổ sung 3 vào ngày 21/9/2018.

* Ghi chú: Thí sinh xét tuyển theo phương thức 1 trúng tuyển đợt bổ sung 3 nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia cho Trường trước 17h00 ngày 24/9/2018 (theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trường).

Sau đó nếu còn chỉ tiêu tuyển sinh Nhà trường sẽ thông báo các đợt xét tuyển tiếp theo, mỗi đợt xét tuyển kéo dài khoảng 12 ngày.

6. Thủ tục đăng ký xét tuyển cao đẳng

      - Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức 1:

+ Đợt 1: Thí sinh nộp phiếu ĐKXT cùng với hồ sơ dự thi THPT quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Đợt bổ sung: Thí sinh sử dụng mã số ghi trong giấy chứng nhận kết quả thi của mình điền vào Phiếu đăng ký xét tuyển (tải tại đây) để ĐKXT. 

- Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức 2 và phương thức 3, hồ sơ gồm:

      + Phiếu đăng ký xét tuyển (tải tại đây);

      + Bản sao Học bạ (có công chứng);

      + Bản sao Giấy khai sinh (có công chứng);

      + Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT (hoặc giấy chứng nhận TN tạm thời có công chứng);

      + Bản sao Sổ hộ khẩu thường trú (có công chứng);

      + Bản sao Giấy xác nhận ưu tiên (nếu có) (có công chứng);

      + Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT tại Trường hoặc qua đường bưu điện. 

II. TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (mã trường C54)

1. Đối tượng và điều kiện tuyển sinh

         - Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và đảm bảo các yêu cầu khác theo Điều 6 của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 25/01/2018 và Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

         - Đối với các ngành trung cấp hệ chính quy, thí sinh phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Kiên Giang đến ngày xét tuyển.

2. Chỉ tiêu và tiêu chí xét tuyển

2.1. Hệ chính quy

2.1.1. Sư phạm Mầm non (42140201), xét điểm tổng kết hai môn Văn, Toán học bạ lớp 12 và thi năng khiếu: Đọc, Kể diễn cảm và Hát nhạc. Chỉ tiêu: 30.

2.1.2. Sư phạm Âm nhạc (42140205), xét điểm tổng kết môn Văn học bạ lớp 12 và điểm thi năng khiếu: Hát nhạc và Thẩm âm – Tiết tấu. Chỉ tiêu: 20.

2.2. Hệ vừa làm vừa học

2.2.1. Sư phạm Mầm non (42140201), xét điểm tổng kết hai môn Văn, Toán học bạ lớp 12 và thi năng khiếu: Đọc, Kể diễn cảm và Hát nhạc. Chỉ tiêu: 50.

2.2.2. Thư viện – Thiết bị trường học (42320203), Xét điểm tổng kết hai môn Văn và Toán học bạ lớp 12. Chỉ tiêu: 20.

3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào hệ chính quy

Trường xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên. Riêng ngành Sư phạm Âm nhạc, xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT có học lực lớp 12 xếp loại trung bình trở lên.

3. Hồ sơ đăng ký dự thi

            - Hồ sơ dự tuyển (theo mẫu của Bộ GDĐT);

- Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (có công chứng);

- Bản sao học bạ THPT (có công chứng);

- Bản sao hộ khẩu thường trú, có công chứng;

- Giấy xác nhận ưu tiên (nếu có);

- Hai phong bì dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh (người nhận);

- Hai ảnh màu 3x4.

4. Thời gian thi năng khiếu và xét tuyển

        - Nhận hồ sơ từ ngày 06/8/2018 đến hết ngày 20/8/2018.

        - Ngày thi năng khiếu 21/8/2018 và xét tuyển ngày 22/8/2018.

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang.

Địa chỉ: Số 449, Nguyễn Chí Thanh, Rạch Sỏi, Rạch Giá, Kiên Giang.

Điện thoại: 0297.3865498;      Fax: 0297.3913762 

Email: phongdaotao@cdspkg.edu.vn

1. Đề án tuyển sinh cao đẳng sư phạm và trung cấp hệ chính quy năm 2018.

Xem tại đây