Home

THÔNG BÁO TUYỂN SINH 2017

I. TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG (mã trường C54)

1. Đối tượng và điều kiện tuyển sinh

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề và đảm bảo các yêu cầu khác theo Điều 6 của quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đối với các ngành sư phạm, thí sinh ĐKXT phải có hộ khẩu thường trú trong tỉnh Kiên Giang và trường chỉ xét tuyển những thí sinh không bị khuyết tật, dị dạng. Ngành Việt Nam học, Trường tuyển cả những thí sinh có hộ khẩu thường trú thuộc các tỉnh lân cận.

2. Ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh

2.1. Giáo dục Mầm non (51140201), tổ hợp môn thi/ xét tuyển: M05: Văn, Năng khiếu, Sử; M06: Văn, Năng khiếu, Toán; M07: Văn, Năng khiếu, Địa; chỉ tiêu 80.

2.2. Giáo dục Tiểu học (51140202), tổ hợp môn thi/ xét tuyển: A00: Toán, Lý, Hóa; C00: Văn, Sử, Địa; D01:Toán, Văn, Tiếng Anh; chỉ tiêu 90.

2.3. Giáo dục Thể chất (51140206), tổ hợp môn thi/ xét tuyển: T00: Toán, Năng khiếu, Sinh; T01: Toán, Năng khiếu, Hóa; T02:Toán, Năng khiếu, Lý; chỉ tiêu 20.

2.4. Sư phạm Toán - Lý (51140209), tổ hợp môn thi/ xét tuyển: A00: Toán, Lý, Hóa; A01: Toán, Lý, Tiếng Anh; A02: Toán, Lý, Sinh; chỉ tiêu 24.

2.5. Sư phạm Tin học (51140210), tổ hợp môn thi/ xét tuyển: A00: Toán, Lý, Hóa; A01: Toán, Lý, Tiếng Anh; A02: Toán, Lý, Sinh; chỉ tiêu 24.

2.6. Sư phạm Sinh - Hóa (51140213), tổ hợp môn thi/ xét tuyển: A02: Toán, Lý, Sinh; B00: Toán, Hóa, Sinh; D08: Toán, Sinh, Tiếng Anh; chỉ tiêu 24.

2.7. Sư phạm Ngữ văn (51140217), tổ hợp môn thi/ xét tuyển: C00: Văn, Sử, Địa; D14:Văn, Sử, Tiếng Anh; D15: Văn, Địa, Tiếng Anh; chỉ tiêu 24.

2.8. Sư phạm Sử - Địa (51140218), tổ hợp môn thi/ xét tuyển: C00: Văn, Sử, Địa; C03: Văn, Toán, Sử; D14: Văn, Tiếng Anh, Sử; chỉ tiêu 24.

2.9. Sư phạm Tiếng Anh tiểu học (51140231), tổ hợp môn thi/ xét tuyển: D01: Văn, Tiếng Anh, Toán; D14: Văn, Tiếng Anh, Sử; D15: Văn, Tiếng Anh, Địa; chỉ tiêu 24.

2.10. Việt Nam  học (Văn hóa – Du lịch) (51220113), tổ hợp môn thi/ xét tuyển: C00: Văn, Sử, Địa; C03: Văn, Toán, Sử; C04: Văn, Toán, Địa; D01: Văn, Toán, Tiếng Anh; chỉ tiêu 24.

3. Phương thức xét tuyển                                  

a. Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả thi trung học phổ thông quốc gia 2017.

* Nguyên tắc xét tuyển

Điểm xét tuyển là tổng điểm 03 môn thi (không nhân hệ số) trong tổ hợp các môn thi xét tuyển cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lấy thí sinh có điểm xét tuyển theo từng ngành đào tạo từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh.

Riêng đối với các ngành có thi năng khiếu chỉ xét 02 môn văn hóa dựa vào kết quả thi THPT quốc gia, thí sinh phải thi thêm các môn năng khiếu (điểm năng khiếu có hệ số 2). Cụ thể:

Ngành Giáo dục Mầm non: Thí sinh phải thi thêm các môn năng khiếu: Đọc, kể diễn cảm và hát nhạc.

Ngành Giáo dục Thể chất: Thí sinh phải thi các môn năng khiếu: Chạy tốc độ 60m, bật xa không đà, gập thân trên thang dóng. Điều kiện thể hình: nam cao từ 1,65m trở lên, nặng từ 45kg trở lên; nữ cao từ 1,55m trở lên, nặng từ 40kg trở lên.

Việc xét tuyển các ngành với thứ tự ưu tiên trong Phiếu đăng ký xét tuyển của thí sinh được thực hiện bình đẳng (thí sinh trượt nguyện vọng 1 được xét nguyện vọng tiếp theo bình đẳng với các thí sinh khác).

b. Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT (học bạ lớp 12).

* Nguyên tắc xét tuyển

Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình 03 môn học (không nhân hệ số) trong tổ hợp các môn xét tuyển cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo quy chế tuyển sinh đại học cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lấy thí sinh có điểm xét tuyển theo từng ngành đào tạo từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu tuyển sinh.

Đối với hai ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất chỉ xét 02 môn văn hóa trong tổ hợp xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12, phần thi năng khiếu được thực hiện như phương thức 1.

4. Thời gian thi năng khiếu và xét tuyển

Đợt 1

* Phương thức 1: Thí sinh nộp phiếu ĐKXT cùng với hồ sơ dự thi THPT quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

+ Đối với ngành không thi năng khiếu, xét tuyển sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia.

+ Đối với ngành có thi năng khiếu (Giáo dục thể chất và Giáo dục Mầm non): Sau khi thi THPT Quốc gia, thí sinh đăng ký thi năng khiếu tại Trường CĐSP Kiên Giang từ ngày 26/6/2017 đến hết ngày 10/7/2017;

Ngày thi năng khiếu dự kiến: 11/7/2017. (Mẫu phiếu đăng ký dự thi năng khiếu, xem tại đây)

Xét tuyển và công bố danh sách trúng tuyển các ngành năng khiếu đợt 1 vào ngày 01/8/2017.

* Phương thức 2: Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT tại Trường CĐSP Kiên Giang

+ Đối với ngành không thi năng khiếu, nhận hồ sơ ĐKXT từ ngày 26/6/2017 đến khi có kết quả thi THPT Quốc gia.

+ Đối với ngành có thi năng khiếu (Giáo dục thể chất và Giáo dục Mầm non): Sau khi thi THPT Quốc gia, thí sinh đăng ký thi năng khiếu tại Trường CĐSP Kiên Giang từ ngày 26/6/2017 đến hết ngày 10/7/2017;

Ngày thi năng khiếu dự kiến: 11/7/2017. (Mẫu phiếu đăng ký dự thi năng khiếu, xem tại đây)

Xét tuyển và công bố danh sách trúng tuyển các ngành năng khiếu đợt 1 vào ngày 01/8/2017.

* Ghi chú: Thí sinh xét tuyển theo phương thức 1 trúng tuyển đợt 1 nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia cho Trường trước 17h00 ngày 07/8/2017 (theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trường).

Trường CĐSP Kiên Giang xét tuyển từ đợt 2 trở đi, thí sinh nộp phiếu ĐKXT (Phương thức 1) hoặc hồ sơ ĐKXT (Phương thức 2) qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Trường CĐSP Kiên Giang.

Đợt 2

- Đối với ngành không thi năng khiếu, nhận phiếu ĐKXT từ ngày 11/8/2017 đến hết ngày 20/8/2017;

- Đối với ngành có thi năng khiếu (Giáo dục thể chất và Giáo dục Mầm non): thí sinh đăng ký thi năng khiếu đợt 2 tại Trường CĐSP Kiên Giang từ ngày 11/8/2017 đến hết ngày 20/8/2017; 

Ngày thi năng khiếu: 21/8/2017.

Xét tuyển và công bố danh sách trúng tuyển các ngành năng khiếu đợt 2 vào ngày 22/8/2017.

* Ghi chú: Thí sinh xét tuyển theo phương thức 1 trúng tuyển đợt 2 nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia cho Trường trước 17h00 ngày 27/8/2017 (theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trường).

Đợt 3

- Đối với ngành không thi năng khiếu, nhận phiếu ĐKXT từ ngày 28/8/2017 đến hết ngày 06/9/2017.

- Đối với ngành có thi năng khiếu (Giáo dục thể chất và Giáo dục Mầm non): thí sinh đăng ký thi năng khiếu đợt 3 tại Trường CĐSP Kiên Giang từ ngày 28/8/2017 đến hết ngày 06/9/2017;

Ngày thi năng khiếu: 07/9/2017.

Xét tuyển và công bố danh sách trúng tuyển các ngành năng khiếu đợt 3 vào ngày 08/9/2017.

* Ghi chú: Thí sinh xét tuyển theo phương thức 1 trúng tuyển đợt 3 nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia cho Trường trước 17h00 ngày 13/9/2017 (theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trường).

Đợt 4

- Đối với ngành không thi năng khiếu, nhận phiếu ĐKXT từ ngày 14/9/2017 đến hết ngày 23/9/2017.

- Đối với ngành có thi năng khiếu (Giáo dục thể chất và Giáo dục Mầm non): thí sinh đăng ký thi năng khiếu đợt 4 tại Trường CĐSP Kiên Giang từ ngày 14/9/2017 đến hết ngày 23/9/2017;

Ngày thi năng khiếu: 25/9/2017.

Xét tuyển và công bố danh sách trúng tuyển các ngành năng khiếu đợt 3 vào ngày 26/9/2017.

* Ghi chú: Thí sinh xét tuyển theo phương thức 1 trúng tuyển đợt 4 nộp bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia cho Trường trước 17h00 ngày 01/10/2017 (theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trường).

Sau đó nếu còn chỉ tiêu tuyển sinh Nhà trường sẽ thông báo các đợt xét tuyển tiếp theo, mỗi đợt xét tuyển kéo dài khoảng 12 ngày.

5. Thủ tục đăng ký xét tuyển cao đẳng

- Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức 1:

+ Thí sinh sử dụng mã số ghi trong giấy chứng nhận kết quả thi của mình điền vào Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo) để ĐKXT.

+ Thí sinh nộp phiếu đăng ký xét tuyển tại Trường hoặc qua bưu điện.

- Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển theo phương thức 2, hồ sơ gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

+ Bản sao Học bạ (có công chứng)

+ Bản sao Giấy khai sinh (có công chứng)

+ Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT (hoặc giấy chứng nhận TN tạm thời có công chứng)

+ Bản sao Sổ hộ khẩu thường trú (có công chứng)

+ Bản sao Giấy xác nhận ưu tiên (nếu có) (có công chứng)

+ Thí sinh nộp hồ sơ ĐKXT tại Trường hoặc qua đường bưu điện.

II. TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP (mã trường 5403)

1. Đối tượng và điều kiện tuyển sinh

- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, trung học nghề, trung cấp nghề và đảm bảo các yêu cầu khác theo Điều 6 của Quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 27/2014/-BGDĐT ngày 11/8/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thí sinh phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Kiên Giang đến ngày xét tuyển đối với các ngành sư phạm. Riêng ngành Thư viện – Thiết bị trường học, Trường tuyển cả những thí sinh có hộ khẩu thường trú thuộc các tỉnh lân cận.

2. Chỉ tiêu và tiêu chí xét tuyển

2.1. Hệ chính quy

2.1.1. Sư phạm Mầm non (42140201), xét điểm tổng kết hai môn Văn, Toán học bạ lớp 12 và thi năng khiếu: Đọc, Kể diễn cảm và Hát nhạc. Chỉ tiêu: 50.

2.1.2. Sư phạm Mỹ thuật (42140204), xét điểm tổng kết môn Văn học bạ lớp 12 và điểm thi năng khiếu: Hình họa và Trang trí. Chỉ tiêu: 20.

2.1.3. Sư phạm Âm nhạc (42140205), xét điểm tổng kết môn Văn học bạ lớp 12 và điểm thi năng khiếu: Hát nhạc và Thẩm âm – Tiết tấu. Chỉ tiêu: 20.

2.1.4. Thư viện – Thiết bị trường học (42320203), Xét điểm tổng kết hai môn Văn và Toán học bạ lớp 12. Chỉ tiêu: 20.

2.2. Hệ vừa làm vừa học

2.2.1. Sư phạm Mầm non (42140201), xét điểm tổng kết hai môn Văn, Toán học bạ lớp 12 và thi năng khiếu: Đọc, Kể diễn cảm và Hát nhạc. Chỉ tiêu: 50.

2.2.2. Sư phạm Mỹ thuật (42140204), xét tuyển điểm tổng kết môn Văn học bạ lớp 12 và điểm thi năng khiếu: Hình họa và Trang trí. Chỉ tiêu: 20.

2.2.3. Sư phạm Âm nhạc (42140205), xét tuyển điểm tổng kết môn Văn học bạ lớp 12 và điểm thi năng khiếu: Hát nhạc và Thẩm âm – Tiết tấu. Chỉ tiêu: 20.

3. Hồ sơ đăng ký dự thi

            - Hồ sơ dự tuyển (theo mẫu của Bộ GDĐT);

- Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (có công chứng);

- Bản sao học bạ THPT (có công chứng);

- Bản sao hộ khẩu thường trú, có công chứng;

- Giấy xác nhận ưu tiên (nếu có);

- Hai phong bì dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh (người nhận);

- Hai ảnh màu 3x4.

4. Thời gian thi năng khiếu và xét tuyển

- Nhận hồ sơ từ ngày 15/8/2017 đến hết ngày 23/9/2017.

            - Ngày thi năng khiếu 25/9/2017 và xét tuyển ngày 26/9/2017.

Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang.

Địa chỉ: Số 449, Nguyễn Chí Thanh, Rạch Sỏi, Rạch Giá, Kiên Giang.

Điện thoại: 077.3.865498; 0913 993874; 0918 787 684;          

Fax: 077.3.910177 

Email: phongdaotao@cdspkg.edu.vn

1. Đề án tuyển sinh cao đẳng sư phạm hệ chính quy năm 2017.

Xem tại đây

2. Thông báo tuyển sinh ngành Sư phạm Mầm non trình độ Trung cấp chuyên nghiệp hệ vừa làm vừa học.

3. Thông báo tuyển sinh liên thông đại học ngành GD Thể chất, liên kết với trường ĐH SP TDTT TP Hồ Chí Minh.
4. Thông báo tuyển sinh liên thông đại học ngành SP Tiếng Anh, GD Tiểu học, GD Mầm non, SP Vật lý, Việt Nam học, TCSP Âm nhạc, TCSP Mỹ thuật, TCSP Mầm non, liên kết với trường Đại học Đồng Tháp.
5. Tuyển sinh liên thông ngành Khoa học Thư viện năm 2017.
Xem tại đây
6. Thông báo mở lớp Nghiệp vụ Giáo dục Mầm non.