Nhân viên kinh doanh
 
I. MỤC TIÊU
·Nghiên cứu thị trường, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường.
·Tạo hình ảnh, phát triển thương hiệu.
·Thực hiện các chương trình Bán hàng do Ban Giám đốc duyệt.
·Tham mưu cho Giám đốc công ty về các chiến lược Bán hàng, sản phẩm, khách hàng.
.Kiểm tra giám sát dự án cùng nhân viên thuộc bộ phận mình. Đề cử khen thưởng, kỷ luật nhân viên thuộc bộ phận mình

II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM:
Đóng góp định hướng và kế hoạch quản lý, bảo vệ và phát triển thương hiệu của công ty theo định kỳ hàng quý và theo yêu cầu của Giám đốc công ty.
1.Quản lý thông tin về khách hàng, chăm sóc khách hàng truyền thống, tìm kiếm khách hàng mục tiêu, phát triển thị trường.
2.Giới thiệu cho khách hàng các dịch vụ của công ty. Theo dõi quá trình khách hàng sử dụng dịch vụ. Thu thập thông tin và xử lý thông tin phản hồi, báo cáo định kỳ (thứ 7 hàng tuần bằng mail) cho Giám đốc Công ty. Báo cáo ngay với Giám đốc Công ty khi thông tin phản hồi có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
3.Phân tích các đặc điểm khác khi sử dụng dịch vụ: vị trí địa lý của kkách hàng, các cách thức khách hàng sử dụng dịch vụ, trang trí, mặt bằng, bãi để xe và các điều kiện ưu đãi khác.
4.Quản lý thông tin về các hình thức, phương tiện quảng cáo. Phân loại, đánh giá, lựa chọn thực hiện các cách thức quảng cáo, maketing cho từng mục tiêu cụ thể.
5.Đề xuất việc tổ chức thực hiện sự kiện, chiến dịch khuyến mãi và triển khai thực hiện theo yêu cầu của Giám đốc Công ty.
6.Xây dựng chiến thuật, chiến lược Bán hàng trong từng giai đoạn theo quy định của công ty và yêu cầu của Giám đốc công ty.
7.Xác định điểm mạnh, điểm yếu của công ty trên trị trường. Báo cáo cho Giám đốc công ty theo định kỳ hàng tháng, quý.
8.Xác định đối thủ, nhóm đối thủ cạnh tranh: điểm mạnh, điểm yếu, xu thế và động thái trên thị trường.
9.Phân khúc thị trường, xác định nhóm khách hàng mục tiêu, xây dựng và phát triển quan hệ với khách hàng.
10.Lập kế hoạch, tổ chức và theo dõi việc thực hiện các chương trình quảng cáo, maketing định kỳ.
11.Lập kế hoạch quảng cáo thông qua các ấn phẩm, tài liệu quảng cáo và tổ chức triển khai thực hiện
12.Tổ chức và theo dõi việc thực hiện các chương trình khuyến mại và tặng quà
13.Tổ chức tham gia các hội trợ và trưng bầy thương mại.
14.Tổ chức và theo dõi việc thực hiện các hoạt động xúc tiến bán hàng như: Phiếu giảm giá, tài trợ một phần tiền hàng, các trương trình giải trí tại những nơi đông người, vui choi, nhà hàng khách sạn
15.Thực hiện các công việc khác do Giám đốc Công ty giao.


III.PHẨM CHẤT CÁ NHÂN:
1.Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế.
2.Trình độ chuyên môn: Nắm vững kỹ năng Quản lý Quản trị Kinh doanh.
3.Trình độ ngoạingữ: Tiếng anh bằng C trở lên.
4.Yêu cầu khác:Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, mềm mỏng, khéo léo trong giao tiếp và trong xử lý công việc.

VI.CÁC CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC:
1. Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

V.CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
Báo cáo Giám đốc

VI.CÁC MỐI QUAN HỆ CHÍNH TRONG CÔNG VIỆC
1.Giám đốc Công ty.
2.Các thành viên trong Phòng Kinh doanh, các phòng ban có trong cty
Tất cả các đơn vị đối tác trong toàn T.Image.vn.


Trên đây là bản mô tả công việc cho ứng viên vào vị trí nhân viên kinh doanh
Ứng viên gửi hồ sơ trực tiếp về địa chỉ công ty: