TUYỂN DỤNG 


Nhân viên kinh doanh  ,

Hồ sơ việc làm
Gởi Chị Tuyết Lan
Cty TNHH một thành viên Ảnh Thật – T.image.vn
78a Đồng khởi Q1 , Tp.HCM

Phone : 08-2.716.166

mobil : 0903.837.838 

Email: tuyendung.t.image@gmail.com