ĐÀO THỊ THANH TUYỀN

Tác phẩm

                            (Kim Duy, Bình An, Tâm An)