Ly hôn có yếu tố nước ngoài

 Ly hôn có yếu tố nước ngoài

Điều 104. Ly hôn có yếu tố nước ngoài

1. Việc ly hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau thường trú tại Việt Nam được giải quyết theo quy định của Luật này.

2. Trong trường hợp bên là công dân Việt Nam không thường trú tại Việt Nam vào thời điểm yêu cầu ly hôn thì việc ly hôn được giải quyết theo pháp luật của nước nơi thường trú chung của vợ chồng; nếu họ không có nơi thường trú chung thì theo pháp luật Việt Nam.

3. Việc giải quyết tài sản là bất động sản ở nước ngoài khi ly hôn tuân theo pháp luật của nước nơi có bất động sản đó.

4. Bản án, quyết định ly hôn của Toà án hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài được công nhận tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác của Quý khách hàng

Liên hệ:

Luật sư Vũ Thị Hiên


Phòng Luật Dân sự hình sự 

Tel: (84-4) 37478888 - Máy lẻ 108

Mobile: 0933668166

Email:ngoluu@luatdaiviet.vn

 

Luật sư Nguyễn Thị Phượng


Phòng Luật Dân sự hình sự 

Tel: (84-4) 37478888 - Máy lẻ 108

Mobile: 0933668166

Email: luatsuphuong@luatdaiviet.vn

 http://luatdaiviet.vn/xem-tin-tuc/ly-hon-co-yeu-to-nuoc-ngoai

Comments