Giới thiệu‎ > ‎

Phương thức tính phí


Tùy theo nhu cầu và khối lượng công việc của mà Quý khách có thể lựa chọn các phương thức dịch vụ với cách tính phí tương ứng sau đây:

Phí dịch vụ theo giờ 

Phương thức này thông tường được tính theo giờ tư vấn Thủ tục. Tùy từng Vấn đề Thủ tục mà Người sử dụng Dịch vụ Thủ tục yêu cầu mà chúng tôi sẽ có báo phí cụ thể về mức phí của mỗi giờ tư vấn.

Phí dịch vụ theo Hợp đồng trọn gói

Với phương thức này, phí Dịch vụ Thủ tục sẽ được Chúng tôi định mức cố định trong hợp đồng, và nếu có không có thỏa thuận bổ sung nào khác, thì mức phí này được mặc nhiên duy trì cố định trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng.

Phí dịch vụ theo tỷ lệ % trên giá trị của Kết quả Thủ tục đạt được.

Phương thức này được áp dụng đối với Vấn đề Thủ tục có thể xác định trước được giá trị thành tiền, và trên cơ sở giá trị này, mức phí của Chuyên gia Thủ tục cũng sẽ được ấn định là bao nhiêu % trong hợp đồng dịch vụ.

Phí dịch vụ theo mức cố định cho Hợp đồng dịch vụ thường xuyên hàng tháng.

Hợp đồng dài hạn theo phương thức này thông thường được tính theo tháng, trong mỗi tháng lại có thể giới hạn số giờ làm việc và phạm vi, khối lượng công việc. Nét đặc thù của phương thức này là Người sử dụng Dịch vụ Thủ tục sẽ phải thanh toán cho Chúng tôi một khoản phí cố định dù trong tháng đó có phát sinh Vấn đề Thủ tục để giải quyết hay không.