Giới thiệu‎ > ‎

Nội dung dịch vụ


- Tư vấn về các quy định pháp luật về thủ tục liên quan;

- Cung cấp tài liệu liên quan tới thủ tục Quý khách đang quan tâm;

- Tư vấn đường lối hoặc các giải pháp mang tính định hướng để giải quyết thủ tục;

- Thực hiện thủ tục theo sự ủy quyền của Quý khách để đạt kết quả theo dự kiến;

- Tư vấn sau dịch vụ.