Dịch vụ‎ > ‎

Xác lập, Thay đổi quyền Đất đai


Đất là tài sản nhưng là tài sản vô cùng đặc biệt không chỉ mang tính vật chất mà còn là máu thịt, tâm linh của một cá nhân hay tổ chức. Ở Việt Nam, Nhà nước chỉ thừa nhận quyền sử dụng của cá nhân hoặc tổ chức đối với đất đai, mặc dù vậy, "quyền sử dụng đất" đối với họ vẫn rất thiêng liêng. Từ ý nghĩa trên nên vấn đề xác lập quyền, thay đổi quyền, bảo vệ quyền của cá nhân hay tổ chức đối với đất đai luôn là vấn đề quan trọng. Việc xác lập hoặc thay đổi quyền đối với đất đai dù được thể hiện ở hình thức nào nhưng tựu chung là sự thừa nhận pháp lý của Nhà nước Việt Nam đối với quyền hợp pháp của cá nhân, tổ chức với đất đai của họ. Hình thức pháp lý phổ biến là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với đất (Sổ đỏ) và Giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà.

Thấu hiểu được tầm quan trọng của việc xác lập hoặc thay đổi quyền đối với đất đai, chúng tôi đã triển khai các dịch vụ liên quan theo cách chuyên nghiệp và hiệu quả. Để luôn mang lại hiệu quả tốt nhất của dịch vụ, một mặt các chuyên gia của chúng tôi phải am tường các quy định pháp lý, am tường thực tế thực thi pháp luật tại Việt Nam, và quan trọng hơn chúng tôi biết cách phối hợp tốt nhất với các cơ quan có thẩm quyền để xúc tiến việc chấp thuận hoặc phê duyệt các hồ sơ mà chúng tôi thay mặt Khách hàng đệ trình.

Các dịch vụ cụ thể mà chúng tôi có thể làm tốt như:

- Tư vấn Chuyển nhượng Dự án bất động sản

- Làm Sổ đỏ đất dự án

- Làm Sổ đỏ Đất và nhà cá nhân

- Dịch vụ Sang tên sổ đỏ

- Dịch vụ chia tách sổ đỏ

- Dịch vụ Điều chỉnh thông tin sổ đỏ

- Dịch vụ Chuyển đổi mục đích sử dụng đất

- Dịch vụ tư vấn Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Dự án đối với Tổ chức,

- Dịch vụ tư vấn Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Dịch vụ làm Sổ đỏ) đối với Cá nhân,

- Dịch vụ tư vấn Tách sổ đỏ, sang tên sổ đỏ,

- Dịch vụ tư vấn điều chỉnh thông tin trên Sổ đỏ,

- Tư vấn và hỗ trợ thu xếp công chứng giao dịch liên quan tới Đất và nhà.

- Tư vấn pháp luật về xác lập, thay đổi quyền với đất dai – nhà ở

MỜI GỬI YÊU CẦU DỊCH VỤ TẠI ĐÂY