Dịch vụ‎ > ‎

Tư vấn Thuế - Tài chính Đất đaiĐất đai thuộc sở hữu toàn dân và Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý đất đai. Nhà nước giao đất hoặc hợp pháp hoá việc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có các quyền về sử dụng đất theo quy định của pháp luật và phải thực hiện các nghĩa vụ tài chính đất đai đối với nhà nước, gồm: nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất, các khoản thuế, phí, lệ phí trong quá trình sử dụng đất. 

Chúng tôi có thể cung cấp cho Quý khách các giải pháp tư vân pháp luật về Thuế - Tài chính đất đai như:

- Tư vấn pháp luật, Chính sách thuế đất đai

- Tư vấn Thuế trong giao dịch bất động sản

- Dịch vụ thu xếp định giá đất đai

- Dịch vụ thu xếp định giá lợi thế thương mại từ đất đai

- Tư vấn chính sách tài chính đất đai trong bồi thường giải phóng mặt bằng

- Tư vấn chính sách ưu đãi thuế - tài chính về đất đai

- Chính sách thu tiền sử dụng đất,

- Chính sách thu tiền thuê đất, thuê mặt nước,

- Chính sách về giá đất,

- Chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất,

- Chính sách về đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất.

MỜI GỬI YÊU CẦU DỊCH VỤ TẠI ĐÂY