Dịch vụ‎ > ‎

Tư vấn Giao dịch về Đất đaiGiao dịch về đất đai là tất cả các hành vi có thể làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ về đất đai. Giao dịch đất đai được thể hiện ở các hình thức biểu cụ thể như:

- Giao dịch về Cho thuê quyền sử dụng đất,

- Giao dịch về Chuyển đổi quyền sử dụng đất,

- Giao dịch về Chuyển nhượng quyền sử dụng đất,

- Giao dịch về Thế chấp quyền sử dụng đất,

- Giao dịch về Tặng cho quyền sử dụng đất,

- Giao dịch về Góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất,

- Giao dịch về Thừa kế quyền sử dụng đất.

Dịch vụ tư vấn Giao dịch về đất đai của chúng tôi với mục đích là cung cấp cho Quý khách tổng các giải pháp pháp lý cần thiết nhằm đảm bảo tính hiệu quả, an toàn, hợp pháp cho các giao dịch đất đai. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm nhưng không giới hạn ở các khía cạnh sau:

- Tư vấn pháp luật về đất đai và đường lối giải quyết cho những vấn đề của giao dịch cụ thể,

- Xác minh, đánh giá tính hợp pháp của các tài liệu liên quan tới giao dịch,

- Cập nhật cho các bên các thông tin liên quan tới tình trạng pháp lý của đất đang giao dịch,

- Soạn thảo, thiết lập các hồ sơ, văn bản pháp lý để ghi nhận nội dung giao dịch,

- Tham gia đàm phán cùng các bên và điều phối xúc tiến cho giao dịch thành công.

Các dịch vụ cụ thể là:

- Tư vấn pháp luật về giao dịch đất đai

- Tư vấn, Soạn thảo Thỏa thuận nguyên tắc hợp tác đầu tư Bất động sản

- Tư vấn, Soạn thảo Hợp đồng hợp tác đầu tư bất động sản

- Tư vấn, Soạn thảo Hợp đồng mua bán chuyển nhượng bất động sản

- Tư vấn, Soạn thảo Hợp đồng Thuê nhà ở, Văn phòng

- Tư vấn, Soạn thảo Hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng

- Tư vấn, Soạn thảo Hợp đồng thế chấp Bất động sản

- Tư vấn, Soạn thảo Hợp đồng góp vốn đầu tư bất động sản

- Tư vấn, Soạn thảo Hợp đồng tặng cho Bất động sản

- Tư vấn, Soạn thảo Hợp đồng ủy quyền về Bất động sản

- Tư vấn, Soạn thảo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

- Tư vấn, Soạn thảo Hợp đồng chuyển nhượng cơ sở kinh doanh có kèm theo quyền về đất

- Tư vấn, Soạn thảo Di chúc, văn bản thừa kế Bất động sản

- Tư vấn, Soạn thảo Quy chế, nội quy quản lý Nhà chung cư

- Tư vấn, Thu xếp Công chứng, chứng thực, xác nhận các văn bản giao dịch

MỜI GỬI YÊU CẦU DỊCH VỤ TẠI ĐÂY