Dịch vụ‎ > ‎

Soạn thảo Văn bản - Hợp đồngVăn bản ghi nhận - xác nhận các giao dịch về đất đai là công cụ không thể thiếu nếu không nói là bắt buộc trong các giao dịch về đất. Hầu hết các rủi ro pháp lý và các tranh chấp phát sinh về đất đều xuất phát từ lý do chính yếu là một bên hoặc các bên khi tiến hành giao dịch, vì nhiều lý do khác nhau, đã không biết hoặc không tuân thủ các quy định của Luật hay các khuyến cáo cần thiết của Luật sư về hình thức và nội dung của văn bản ghi nhận giao dịch, chẳng hạn như Hợp đồng, Di chúc, ... dẫn đến tình trạng văn bản bị vô hiệu về hình thức và nội dung, không được coi là căn cứ để xử lý rủi ro hoặc giải quyết tranh chấp.

Với Dịch vụ Soạn thảo văn bản - Hợp đồng của chúng tôi trong các giao dịch về Đất đai, hy vọng sẽ giúp Quý khách thuận lợi, an toàn và hiệu quả trong các giao dịch:

- Soạn thảo Hợp đồng Hợp tác đầu tư bằng giá trị hoặc lợi thế quyền sử dụng đất,

- Soạn thảo Hợp đồng mua bán, Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà,

- Soạn thảo Hợp đồng cho thuê, chuyển nhượng nhà xưởng, mặt bằng kinh doanh, sản xuất,

- Soạn thảo Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà,

- Tư vấn và Soạn thảo Di chúc thừa kế tài sản là Đất và Nhà.

Các dịch vụ cụ thể là:

- Tư vấn pháp luật về giao dịch đất đai

- Tư vấn, Soạn thảo Thỏa thuận nguyên tắc hợp tác đầu tư Bất động sản

- Tư vấn, Soạn thảo Hợp đồng hợp tác đầu tư bất động sản

- Tư vấn, Soạn thảo Hợp đồng mua bán chuyển nhượng bất động sản

- Tư vấn, Soạn thảo Hợp đồng Thuê nhà ở, Văn phòng

- Tư vấn, Soạn thảo Hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng

- Tư vấn, Soạn thảo Hợp đồng thế chấp Bất động sản

- Tư vấn, Soạn thảo Hợp đồng góp vốn đầu tư bất động sản

- Tư vấn, Soạn thảo Hợp đồng tặng cho Bất động sản

- Tư vấn, Soạn thảo Hợp đồng ủy quyền về Bất động sản

- Tư vấn, Soạn thảo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

- Tư vấn, Soạn thảo Hợp đồng chuyển nhượng cơ sở kinh doanh có kèm theo quyền về đất

- Tư vấn, Soạn thảo Di chúc, văn bản thừa kế Bất động sản

- Tư vấn, Soạn thảo Quy chế, nội quy quản lý Nhà chung cư

- Tư vấn, Thu xếp Công chứng, chứng thực, xác nhận các văn bản giao dịch

MỜI GỬI YÊU CẦU DỊCH VỤ TẠI ĐÂY