Dịch vụ‎ > ‎

Dịch vụ thủ tục về Xây dựngXây dựng là một trong những phần chính yếu gắn liền với Đất đai. Vì vậy trong phạm vi dịch vụ và đường lối tư vấn về Đất đai của chúng tôi, Xây dựng luôn được xem xét như một phần trong tổng thể. Các dịch vụ pháp lý Xây dựng của chúng tôi cụ thể là:

- Tư vấn Chính sách và Pháp luật về Xây dựng,

- Tư vấn, thực hiện các thủ tục về Xây dựng trong quá trình triển khai dự án Bất động sản,

- Xin cấp mới, điều chỉnh, gia hạn Giấy phép Xây dựng,

- Xin cấp Giấy phép cho Nhà thầu xây dựng nước ngoài,

- Tham gia giải quyết các tranh chấp, khiếu nại về Xây dựng.


MỜI GỬI YÊU CẦU DỊCH VỤ TẠI ĐÂY