Dịch vụ


Cam kết mang lại những giải pháp tư vấn hiệu quả và tốt nhất cho Khách hàng là tham vọng lớn nhất của chúng tôi. Với một đội ngũ Luật sư và Chuyên gia tư vấn Đất đai lành nghề, tận tâm và biết tôn trọng các giá trị đạo đức nghề nghiệp, Quý khách sẽ được thụ hưởng tối đa lợi ích từ các nhóm dịch vụ chuyên nghiệp của chúng tôi sau đây:

Dịch vụ Tư vấn Đầu tư đất đai

- Tư vấn pháp luật về đầu tư liên quan tới đất đai

- Hoàn tất các thủ tục trong Dự án đầu tư Bất động sản

- Tư vấn và Soạn thảo hồ sơ cấp phép đầu tư bất động sản

- Kết nối hợp tác đầu tư về Bất động sản

- Thành lập công ty kinh doanh bất động sản

- Xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản cho công ty có vốn nước ngoài

- Thay đổi Đăng ký kinh doanh bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản

- Thành lập Sàn giao dịch bất động sản

- Tư vấn lập dự án xin giao đất, cho thuê đất

- Tư vấn Chính sách ưu đãi về thuế, tài chính trong lĩnh vực đất đai

- Tư vấn Đấu thầu về quyền sử dụng đất

- Tư vấn chuyển nhượng cổ phần trong công ty kinh doanh bất động sản

- Tư vấn Hợp tác đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản

- Tư vấn Đền bù, Giải phòng mặt bằng

Dịch vụ Tư vấn Giao dịch đất đai

- Tư vấn pháp luật về giao dịch đất đai

- Tư vấn, Soạn thảo Thỏa thuận nguyên tắc hợp tác đầu tư Bất động sản

- Tư vấn, Soạn thảo Hợp đồng hợp tác đầu tư bất động sản

- Tư vấn, Soạn thảo Hợp đồng mua bán chuyển nhượng bất động sản

- Tư vấn, Soạn thảo Hợp đồng Thuê nhà ở, Văn phòng

- Tư vấn, Soạn thảo Hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng

- Tư vấn, Soạn thảo Hợp đồng thế chấp Bất động sản

- Tư vấn, Soạn thảo Hợp đồng góp vốn đầu tư bất động sản

- Tư vấn, Soạn thảo Hợp đồng tặng cho Bất động sản

- Tư vấn, Soạn thảo Hợp đồng ủy quyền về Bất động sản

- Tư vấn, Soạn thảo Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

- Tư vấn, Soạn thảo Hợp đồng chuyển nhượng cơ sở kinh doanh có kèm theo quyền về đất

- Tư vấn, Soạn thảo Di chúc, văn bản thừa kế Bất động sản

- Tư vấn, Soạn thảo Quy chế, nội quy quản lý Nhà chung cư

- Tư vấn, Thu xếp Công chứng, chứng thực, xác nhận các văn bản giao dịch

Dịch vụ Tư vấn Xác lập, thay đổi quyền với Đất đai – Nhà ở

- Tư vấn pháp luật về xác lập, thay đổi quyền với đất đai – nhà ở

- Tư vấn Chuyển nhượng Dự án bất động sản

- Làm Sổ đỏ đất dự án

- Làm Sổ đỏ Đất và nhà cá nhân

- Dịch vụ Sang tên sổ đỏ

- Dịch vụ chia tách sổ đỏ

- Dịch vụ Điều chỉnh thông tin sổ đỏ

- Dịch vụ Chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Dịch vụ Thuế - Tài chính đất đai

- Tư vấn pháp luật, Chính sách thuế đất đai

- Tư vấn Thuế trong giao dịch bất động sản

- Dịch vụ thu xếp định giá đất đai

- Dịch vụ thu xếp định giá lợi thế thương mại từ đất đai

- Tư vấn chính sách tài chính đất đai trong bồi thường giải phóng mặt bằng

- Tư vấn chính sách ưu đãi thuế - tài chính về đất đai

Tham gia Giải quyết Tranh chấp – Khiếu kiện về Đất đai – Nhà ở

- Tư vấn pháp luật về giải quyết tranh chấp về đất đai, nhà ở

- Tranh chấp Hợp đồng mua bán Nhà và Đất

- Tranh chấp Hợp đồng góp vốn đầu tư về Bất động sản

- Tranh chấp Hợp đồng hợp tác đầu tư về Bất động sản

- Tranh chấp Hợp đồng thuê Đất, nhà ở, văn phòng

- Tranh chấp Hợp đồng thuê đất làm nhà xưởng

- Tranh chấp Di chúc – Thừa kế Đất đai, Nhà ở

- Khiếu kiện về thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng

- Kiếu kiện về Quy hoạch sử dụng đất

- Kiếu kiện Quyết định của Tòa án, Cơ quan hành chính liên quan tới Nhà và Đất

Dịch vụ Pháp lý về Xây dựng

- Tư vấn Chính sách và Pháp luật về Xây dựng,

- Tư vấn, thực hiện các thủ tục về Xây dựng trong quá trình triển khai dự án Bất động sản,

- Xin cấp mới, điều chỉnh, gia hạn Giấy phép Xây dựng,

- Xin cấp Giấy phép cho Nhà thầu xây dựng nước ngoài,

- Tham gia giải quyết các tranh chấp, khiếu nại về Xây dựng.


MỜI GỬI YÊU CẦU DỊCH VỤ   TẠI ĐÂY