..welkom ! ..welkom ! ..welkom !

Your Idiosyncratic

Consultancy & Expertise

in

Poverty & Surviving

"Wat U niet kunt met Grote Budgetten, doen wij met Niets″


Tuur Cein & Associés

N.V. met Sociaal Oogmerk & zeer beperkte Aansprakelijkheid


"Uw specialist & Vakman inzake 'Over'-leven″

~ 25 jaar ervaringsdeskundigheid, Expertise & Vakmanschap in 't Veld ~


evenals

"Personal Coaching à La Tête du Client″


# Uw Experts inzake ″Voedselbank-Gebruik″

# Uw Experts inzake ″Honger, Armoede & Miserie″

# Uw Experts inzake ″Omzetting van Niets naar Iets″

# Uw Experts inzake ″Voedsel-Vervangende Producten″

# Uw Experts inzake ″Overleving Onder de Armoedegrens″

# Uw Experts inzake ″Ongewone & Andere Voedsel-Recuperatie″

# Uw Experts inzake ″Recuperatie, Recyclage & Oneigenlijk Hergebruik der Dingen″

# Uw Experts inzake inzake ″Opsporing van nog niet (h)erkende &/of Verborgen Armoede″

# Uw Experts inzake ″Anonieme & Onopgemerkte Assimilatie & Integratie in Vreemde & Andere Milieus″


- Meester(s) in de ″l'Art pour Lard″ -

- Meester ″Bricoleur & Schamoteur″ -

- Meester(s) in ″l'Art de Vivre & l'Art de Survivre″ -

~ Erkend als Specialist Armlastigheid - Erkennings-Nr. 99.999 ~

"Pour Vous & Nous, Tous″

--------------------------------------------


contact : tuur.cein@gmail.com                                 website : http://tuur.cein.googlepages.com/

België - Kakkershoek, 17 april 2008T.a.v.

De Heer Eerste Minister Yves Leterme I

De Heer Staatssecretaris voor ″Dé Bestrijding v/d Armoede″

De Huidige Regering ″Leterme I″

& All Who it May Concern...          Geachte Heer Eerste Minister,

          Beste Yves,


     U mag alvast Uw zoektocht staken naar beslagen werkvolk in de sector van Experten & Consultanten inzake ″Honger, Armoede & Miserie & de bestrijding ervan″, evenals van de sector ″Armoede Overleven″. Wij ~ik & mijn Associés~ zijn namelijk hierbij zo vrij U & Uw Regering ″Leterme I″ ~waarvoor overigens onze meest uitgebreide felicitaties~ onze diensten & ons uiterst gespecialiseerd, evenals hoogst innovatief Vakmanschap dienaangaande aan te bieden. Daaronder valt eveneens mijn 25 jaar lange persoonlijke ″Ervaringsdeskundigheid in 't Veld" dienaangaande, zoals daar zijn : ″Armoede & de bestrijding ervan, ″hoe hou je zoiets buiten Uw deur″, evenals van ″hoe deze te voorkomen″ maar nog méér mijn Specialist- & Expert-zijn inzake hoe deze niet alleen figuurlijk, maar vooral letterlijk te ″Overleven″... Fenomenen zoals ″Honger″, ″Miserie″ & vooral àlle mogelijke aanverwanten & aanwassen ervan, ze zijn mij ~ik & mijn diverse associés~ alles behalve vreemd... We zijn ~al zeggen we dit zelf~ er alleen maar door de wol geverfd van geworden, we zijn er van doordrongen tot op het bot & meer nog zijn we ook van alle markten thuis op dit gebied !!


          Ik bied U overigens in àlle bescheidenheid deze keure van Specialisaties & Diensten aan, het is mij & mijn keure aan associés immers bekend dat u hier rond nog géén echte beslagen & écht doorwinterde Experten, Consultanten, evenals de combinatie van beiden & diens meer in Uw ploeg hebt zitten. Ik wil hier meteen aan toevoegen, evenals beklemtonen, dat ik & mijn puike Associés intussen niet alleen doorwinterde, maar bovenal ook ″wintervast″ zijn, dit aangezien wij reeds menige koude winter overleefd heb zonder enige verwarming. Wij, ik & mijn specialisten herkennen overigens feilloos de ″échte″ van de valse Honger, laat staan de ″échte″ Armoede van de valse & de ″échte″ Miserie van een valse... Wij kunnen nu al stellen dat zij die komen klagen omdat ze maar 2 keer in plaats van 3 keer per jaar op vakantie kunnen gaan, bij Ons... ″Tuur Cein & Associés″ onverbiddelijk uit de boot zullen vallen & aldus ook geen enkele regerings-erkenning zullen krijgen of hiervoor nog maar een aanvraag zullen kunnen voor indienen. Ik & mijn Associés, nemen nu reeds deze taak, deze opdracht, méér dan ernstig, laat staan als zij de onze zal zijn !! Profitariaat zien wij in dus in deze zeer zeker niet getolereerd !!


          Mijn Expert-zijn, alsook dat van mijn Associés behelst & beslaat zoals U kunt zien een zéér ruim terrein. Voor de goede orde van zaken & teneinde elke misvatting hierover te vermijden, herhaal ik deze nogmaals bij deze : Wij zijn Uw Experts inzake ″Voedselbank-Gebruik″, Experts inzake ″Honger, Armoede & Miserie″, Experts inzake ″Omzetting van Niets naar Iets″, Experts inzake ″Voedsel-Vervangende Producten″, Experts inzake ″Overleving Onder de Armoedegrens″, Experts inzake ″Ongewone & Andere Voedsel-Recuperatie″, Experts inzake ″Recuperatie, Recyclage & Oneigenlijk Hergebruik der Dingen″, Experts inzake inzake ″Opsporing van nog niet (h)erkende &/of Verborgen Armoede″ & last but not least Experts inzake ″Anonieme & Onopgemerkte Assimilatie & Integratie in Vreemde & Andere Milieus″. Verder zijn wij ook ″Meester in...″, zoals daar zijn : Meester(s) in de ″l'Art pour Lard″, Meester ″Bricoleur & Schamoteur″ & ook hier last but not the least : Meester(s) in ″l'Art de Vivre & l'Art de Survivre″... Ik wens dit toch maar allemaal nog eens te benadrukken, zeker nu ik mocht vernemen, dat U nu reeds Uw budgetten & envelopes voor Experten hebt klaar gelegd, evenals deze hebt verdubbeld & alsook zo hebt bekend gemaakt... Het hoeft geen betoog dat wij zulke genereuze geste ten overstaan van onze sector ten volle weten te waarderen, tenslotte zijn onze representatie- & functioneringskosten er de afgelopen jaren alleen maar op gestegen & is onze koopkracht er in al die tijd ook wel degelijk fel op achteruit gegaan. U begrijpt dus waarschijnlijk, dat wij daar maar al te graag vanaf het eerste moment bij willen zijn. Graag kregen ik & mijn Associés dus een grote tot zéér grote enveloppe hiervoor ter beschikking, onze Naamloze Vennootschap met Sociaal Oogmerk & overigens zéér beperkte aansprakelijkheid omhelst immers nogal vrij veel Experten & Consultanten dienaangaande. Het hoeft waarschijnlijk geen betoog dat ik & mijn Associés in het kader van het vele Onderzoek & het uitgebreide veldwerk in de verre afgelegen gebieden van Vlaanderen, Brussel & Wallonië, het Duitse taalgebied niet te vergeten, een niet onaanzienlijk aantal, zegt U maar gelijk zelfs behoorlijk véél tot zéér veel dienstreizen zullen dienen te maken. Ik & mijn Associés werken dus ook maar al graag in onze Dienstwagens teneinde het dus wat vooruit te laten gaan, want wij houden immers van een ferme aanpak ! U kent het wel : ″Allé, vooruit met de geit″ !! Maar helaas-helaas beschikken ik & mijn Associés in dat kader wel niet over gepast vervoer voor dàt échte, dàt ruwere veldwerk in de vele achterhoeken van dit land. Ik beschik verder namelijk ook niet over een treffelijk kantoor & aangezien mijn werkzaamheden & die van mijn Associés een toch wel iets ruimer werkveld dan dat van Uw nieuwste Staatssecretaris De Heer Laloux zijn veldje beslaan & wij dus hoogstwaarschijnlijk behoorlijk tot zéér lang onderweg zijn, evenals dat wij het nuttige aan het aangename wilden paren, had ik eerder gedacht aan een camionette... of neen, maakt U er ineens maar een gelede bus van ″De Lijn″ van. Dit alles uiteraard ons ter beschikking gesteld door Uw regering, niet te vergeten met de bijhorende toch wel 2 noodzakelijke tankkaarten erbij. Tenslotte wil ik ook bijdragen tot een betere economie, lees : de koopkracht van verschillende pomphouders verhogen.


          Zoals de vooraanstaande krant ″De Standaard″ vandaag 17 april 2008 op zijn voorpagina in grote kop blokletterde : ″Alleen een eigen beleid schept banen″ ...wil ik met dit, zeg maar toch wel ″ware credo″ in gedachte, ineens ook mede initiatief nemen & alsook mede verantwoordelijk zijn ook voor het terugdringen van de toch wel zeer hoge werkloosheid onder Onze Belgen. Hiervan dus ook maar meteen een Win-Win-Situatie maken op elk front... U begrijpt waarschijnlijk dat ik gezien mijn ervaringsdeskundigheid & de toch wel hoge werkdruk om het probleem van ″Honger & Armoede″ in België te bestrijden ik 24h op 24 & 7 dagen op 7, ofte 365 dagen per jaar met dit ″vak″ bezig zal zijn, net zoals ik daar nu als Specialist Armlastige, erkend onder het Erkennings Nr. 99.999 mee bezig ben. Als een quasi professioneel ervaringsdeskundige in deze toch wel ondergewaardeerde sector & materie durf ik te stellen dat al wie op dit moment slachtoffer is van ″Honger, Armoede & Miserie″ daar tenslotte ook een zelfde tijdspanne mee bezig is, t.t.z. 24h op 24 & 7 dagen op 7, ofte 365 dagen per jaar & als we pech hebben zoals dit jaar, zijn dat er 366. Het is dus zeg maar ″vrij dringend″ !! Wij ~ik & mijn Associés~ spreken daarbij vanuit een jarenlange persoonlijke ervaring !! Het hoeft waarschijnlijk dus ook geen betoog, noch enige liberale kronkelredeneringen dat het bij dit alles noodzakelijk zal zijn om mij voor mijn vlotte werking toch wel een bescheiden personeelsbestand toe te kennen. Uiteraard zullen deze vacatures allemaal voldoen aan de huidige C.A.O.'s die door alle Grote & Erkende Vakbonden & Werkgevers onderschreven werden in het verleden. Ik neem dus aan, dat 3 chauffeurs voor mijn geleed kantoor, elk mag immers slechts een maximum van 8h per dag rijden, met een wervingsreserve van 1 à 2 chauffeurs voor de verplichte rustdagen, zoals zon- & feestdagen & de wettelijk geregelde vakantie, alsook voor een nu reeds dubbel ingecalculeerd mogelijkst "ziekteverzuim" zal volstaan. Mocht er trouwens minder ziekteverzuim zijn dan dat wij nu reeds hebben ingecalculeerd, of mochten mijn werknemers vooralsnog toch de bereidheid hebben om hun vrije dagen, hun overuren & hun vakantie te willen opofferen voor Uw & mijn ideaal, ″dé Goede Zaak″, namelijk ″de armoede helpen terugdringen″, dan zal dit aldus ook alleen maar in "een puur zuivere winst", een zéér mooi ogend cijferwerk & vooral in een echte Win-Win-Situatie regenereren !! Wij nemen aan dat Uw Regering ″Leterme I″, U zelf & Uw voltallige ploeg ~inclusief de liberalen~ daar ook oren zullen naar hebben, want tenslotte zijn dit niet alleen zeer mooi beloftes, maar méér nog véél mooiere cijfers.


          Verder denk ik hierbij ook aan een zeer bescheiden keure van ander, toch wel vrij noodzakelijk personeel, zoals daar zijn... Mijn 2 privé-seksretaresses, bij voorkeur een mooie Marokkaanse & een uiteraard even mooie Turkse, kwestie van dat er geen ruzie komt over elkaars schoonheid & vooral om te laten zien dat we de multi-culturele samenleving toch wel naar waarde weten te schatten, maar nog belangrijker wordt dit voor als we afzakken naar Schaarbeek, Molenbeek, Borgerhout of de Gentsche Muide... wanneer we daar gaan contact leggen met deze Belgen op papier. Uiteraard staat er op ons lijstje ook een persoonlijke coach, want zelfs een goede Coach behoeft een Coach, waarbij ik denk aan iemand die toch wel een grondige ervaring met Media, Marketing & Merchandising heeft, want wij willen ons project toch niet belachelijk gemaakt zien worden zoals onlangs bij Uw pas aangestelde Staatssecretaris Laloux gebeurde. Verder ook 2 mooie meisjes voor 't onthaal, dat als er één onthaalt, dat de receptie niet leeg komt te staan & dat aldus de telefoon toch nog tijdig kan opgenomen worden. Ook hier dacht ik weer aan geïntegreerde juffrouwen, om te beginnen al zeker een Chinese gezien de nakende veranderingen op economisch gebied, over wat voor soort de tweede moet zijn, ben ik er nog niet echt uit... Een keurige & ervaren koffiedame staat hierbij toch ook wel op ons verlanglijstje, dit gezien we elke Burgervader van elk dorp waar we passeren toch wel eens persoonlijk willen spreken over de situatie aldaar. In dat opzicht geven we de voorkeur aan iets ″degelijks″, iets Vlaams of zelfs Waals, maar bij die laatste dan zal enige ″tùwee-talligkeid″ toch wel vrij belangrijk zijn... U begrijpt waarschijnlijk dat we de koffie graag netjes zagen geserveerd worden aan zulke belangrijke gasten & dat dus enige savoir-vivre hier wel duidelijk op z'n plaats is. Aangezien we op onze Queeste toch ook wel in een niet onaanzienlijk aantal achtergestelde &/of P.S.-gebieden gaan vertoeven, is een goede kuisvrouw uiteraard onontbeerlijk, ik denk nog maar aan iemand die in zulk geval zonder indringende vragen te stellen of bedenkingen te maken de boel, de slijkvoeten bvb &/of de zwijnerij zonder veel te morren opkuist. Deze ″vloerhostess met doorgroeimogelijkheden″ zien wij, gezien het vake privé-karakter van dat soort onderhandelingen dus ook 't liefst anderstalig, bij voorkeur ook een iets oudere ~gezien hun levenservaring~ laaggeschoolde Tsetseense wegens hun familiale & historische ervaring met grote drinkgelagen & andere bacchanalen, U kunt deze functie volgens mij in het kader van Integratie perfect laten verlonen met de module van Uw Dienstenseks. Verder voorzie ik naast mijn chauffeur ook een tweetal gedelegeerde bestuurders, ééntje voor tijdens mijn afwezigheid wanneer ik weer eens ergens in het volle veld, een diepgaand onderzoek pleeg & ééntje voor als ik slaap, want ook dan draait België verder & kost het onze Gemeenschap algauw handenvol geld als er niks gebeurt, Onze Queeste kàn & màg uiteraard niet stilvallen enkel & alleen omdat ik zo nu & dan ook eens moet slapen, maar voor deze redenering zult U naar alle waarschijnlijk ook ten volle oren hebben. Verder dacht ik nog aan iemand voor de niet zo onbelangrijke P.R. & specifiek voor Marketing & Merchandising, verder een schare noodzakelijke statistici, om dagelijks onze ~lees in dit geval rustig Uw~ statistieken te verzorgen & dat op elk vlak... Ook een technische ploeg met wat handig werkvolk in een ″polyvalente functie″, want U weet nooit waar we komen & we trekken graag onszelf uit de slag, zonder daarvoor elke keer naar Brussel te moeten voor bellen... Verder ook enkele ″bedienden″, ik denk hierbij voornamelijk aan enkele polyvalente ambtenaren, maar liefst met een uitgebreide voormalige horeca-ervaring, een kwestie van dat er op tijd kan ingesprongen kan worden als we weer eens ergens een dringende receptie moeten houden om de plaatselijke kelen & de bereidwilligheid wat te smeren... Kortom, een vlotte maar vooral een jonge ploeg die er voor wilt gaan !! Wij prefereren dus ook ″jong volk″ & niet alleen gezien hun tomeloze inzet, maar meer nog voor de loonkost & qua soepelheid van werkuren... dit kan zoals U weet toch al snel oplopen tot 25 à 30% verschil in loonkosten ! Ten andere 40-tigers & 50-tigers, die zijn op dat punt ook niet zo soepel meer, die stellen zo te veel eisen & ten andere ook te veel vragen... Het zou dus goed zijn om ongetrouwde of niet-verloofde medewerksters & medewerkers aan te trekken, kwestie van zagende echtgenote(s)(n) &/of vervelende verloofdes aan de telefoon & vooral op het werkveld zoveel mogelijk te vermijden... dat verpest trouwens alleen maar ons imago & we zagen zoiets niet graag op U afgerekend worden. Wij zien trouwens dit ganse personeelsbestand : maal drie van elks, met van elk één of twee exemplaren extra voor een noodzakelijke wervingsreserve, die ik gezien de druk aankomende tijden wel achter de hand wil hebben. U begrijpt waarschijnlijk alweer de volledige Win-Win-Situatie als zal blijken dat wij die onvoorziene kosten niet hebben moeten maken... Vanuit onze ″Experience On The Big Battlefield″ werken wij trouwens to-taal anders dan U Mijnheer De Eerste Minister, wij rekenen aanvankelijk op vrij duur & hoe beter het meevalt, hoe minder zorgen die wij ons navenant moeten maken. Wij geven U ten andere daarin graag een zuiver persoonlijk advies onder 4 ogen wel te verstaan & uiteraard gegeven achter gesloten deuren. Een Personal Coaching behoeft dat immers ook, want anders is er ook niks persoonlijk aan, zeg nu zelf. Deze service die wij U geven, zullen wij uiteraard ook per aparte factuur doorrekenen, vanzelfsprekend slechts per door ons gepresteerde uur. Gelieve daarvoor de door onze Collegae & Concurrenten gehanteerde Barema's na te kijken, U begrijpt waarschijnlijk dat door onze "échte" 100% reële ervaringsdeskundigheid, wij ons verplicht zien hun prijzen met minstens 25 à 50% te verhogen, dit naargelang of u dit Persoonlijk Consult zwart of wit gefactureerd wilde zien staan. Ervaring zoals wij die hebben Mijnheer De Eerst Minister is ~ zoals U weet~ gewoonweg onbetaalbaar duur !!


          U zult er waarschijnlijk ook oren naar hebben, dat zulks een kantoor enige noodzakelijke praktische & technische infrastructuur behoeft. Ik reken daarbij minstens op een persoonlijke polyvalente kamer om mij af & toe in terug te trekken, uiteraard met een bijhorende badkamer in dezelfde stijl & uiteraard ook met mijn eigenste privé-toilet, want ik zie het eerlijk gezegd niet erg zitten dat iemand van de technische ploeg daar te pas & te onpas zijn handen komt wassen. Verder ook een onaanzienlijk vlot & soepel budget voor telefoonkosten, faxtoestanden & satellietverbinding met mijn buitenlandse medewerkers, want af & toe werken onze Experten ook in het buitenland. U begrijpt ook ...wat noodzakelijk kantoorgerief zoals een deftige computer, eentje vast voor op kantoor & een draagbaar exemplaar voor als we buiten de deur het werkveld betreden... alsook dat zelfde voor mijn persoonlijke seksretaressen, waarbij natuurlijk een mobiele telefooninstallatie voor mijn onthaalpersoneel on-ont-beerlijk is & uiteraard dus niet mag ontbreken, maar zulks weet U uit Uw eigenste ervaring waarschijnlijk !! Een bescheiden ingericht salon om onze Burgervaders &/of hun afgevaardigden in te ontvangen wanneer ik hun gehucht bezoek lijkt me ook het minste wat ik verder nog moet hebben, maar dan wel met een HDF-TV voor het nieuws te kunnen volgen, ten andere zo'n flatscreen neemt ook minder plaats in dan die oudere modellen. Als salon, denk ik aan iets in leer, dat lijkt ons daarvoor het meest geschikt aangezien het & voor de nodige standing zorgt & vooralsnog makkelijk is in onderhoud, 't is ten andere een natuurproduct wat toch niet zo onbelangrijk is voor als de Groenen hier weer eens commentaar gaan op geven. Een kleine handige "kitchen" met alles op & er aan, lijkt me in deze ook niet echt te veel gevraagd, want een mens hoe hard ie ook werkt, moet van tijd tot tijd toch ook eens eten & ik wil op zulke onregelmatige momenten daarbij niet afhankelijk zijn van de uren van al die plaatselijke restaurants, wie weet trouwens of ze in Lincent of in Heuvelland bvb wel een deftig restaurant hebben & of ze daar dan wel iets deftigs op hun kaart hebben staan, je kunt trouwens ook niet alle dagen, koffiekoeken of frieten of afhaalchinees eten. Wat de faciliteiten voor mijn medewerkers & technisch personeel betreft, stel ik voor van ons strikt te houden aan wat er in de C.A.O.'s daarover is overeengekomen, dat zal op zich al meer dan genoeg voor ~onvoorziene~ kosten & uitgaven zorgen.


          Aangezien wij ook oog hebben voor "Sport & Cultuur", dachten wij eveneens aan het volgende... Waarschijnlijk bent U intussen doordrongen van de wetenschap dat wij in deze materie aan concreet, maar vooral grondig veldwerk & ander plaatselijk diepgaand onderzoek gaan doen, in hoofdzaak naar ″Verdoken & Verborgen Honger, Armoede & Andere Miserie″ zoeken, in deze optiek willen wij ook élke km² van ons kleine land bezoeken & daadwerkelijk kluit per kluit omdraaien. Zoals U weet beslaat België zowat 32.545km², zeg zelf niet min voor zulks een klein landje in het Hart van Europa. Vandaar ook, dat we toch wel zeker 2 tankkaarten nodig zullen hebben, al zijn 't er misschien gezien onze Queeste & opdracht 3... & zeker aangezien we ons werk toch wel vrij grondig willen doen. Aangezien we op zulke momenten ons toch wel tot de verste uithoeken van dit land, zelfs ons enigszins ietsje voorbij de beschaving gaan begeven zou het ook niet misstaan mochten wij ons op gepaste wijze kunnen assimileren met de plaatselijke bevolking. Aldus zullen botten & botinnen, alsook kakigroene of lichtblauwe overalls of salopetten voor de mannen & galoschen voor de vrouwen in combinatie met de mouwloze klassiek roodblauwe geruite nylon voorschot, die vooraan dichtknoopt toch wel niet overbodig zijn, noem 't maar een gepaste volkskledij. Dit alles zal er immers moeten voor zorgen dat de bezochte plaatselijke bevolking zich op zijn gemak voelt, want pas dan zullen wij toegang krijgen tot landelijke fenomenen & randfiguren zoals : ″Pierre de Zot van den Ouwe Molen″, ″Vettig Mathilleke van 't Oud Frituurke dat afbrandde in '68″, ″Polle van Mon van Zatte Mie″, ″Fons van Mariette & Hilaire de Zwette Slachter″, enzovoort-enzovoort.. Deze landelijke fenomenen moeten u als alombekende plattelandsjongen ~Yves~ niet toch niet echt onbekend zijn, zeker nu we weten, dat er al binnen de geitenhoedersfederatie, alsook bij de geitenkwekersfederatie de algemene tendens, alsook reeds de quasi unanieme goedkeuring bestaat om een totaal nieuwe geitensoort met Uw naam te sieren & te vereeuwigen, wat op zich gezegd toch wel een uiterst mooi gebaar is van hen. Dit àlles sinds U verre & diverse regionen bezocht waar nu nog als hobby geiten, schapen & konijnen konden worden gekweekt, maar die door het verkeerd inkleuren van de Gewestplanning binnenkort de omzetting van landbouwzone naar villawijk zullen kennen & dat daarmee aldus deze zinvolle Vlaemsche Bezigheid zal dreigen uit te sterven. Maar ook hier zien we een echte Win-Win-Situatie, zeker als U dit ten goede & positief weet om te zetten... zowel voor Uzelf als voor deze lokale bevolkingsgroepen, Uw toekomstige potentiële plaatselijke & lokale achterban voor de volgende aankomende verkiezingen... !! ...Maar we wijken af.


          Zoals U wellicht weet draagt Vlaanderen ″Voetballen″ & ″de koers″, net zoals ook ″konijn met pruimen & Trappist″, alsook ″Vlaamse Stoverij met Blonde Leffe″ & ″Typische Belgische Frieten″ uit als zijn betere streekcultuur, het zit ons tenslotte net zoals de baksteen in de maag, met Ossewit diep in ons koekenbroden hart ingebakken. In het kader van onze Queeste ~inderdaad Yves, zowel Uw roeping als de mijne~ willen wij dit ook ten volle & op alle mogelijke manieren benutten. Wij dachten daarom onze Karavaan van Veldonderzoekers rijkelijk aan te vullen met onder andere... ″Onze eigenste voetbalploeg″, evenals ″Onze eigenste Wielerploeg″. Wij twijfelen intussen nog sterk over een eigen Fanfare & een leuk majorettenkorps, want we willen tenslotte géén enkele bevolkingsgroep daarbij voor 't hoofd stoten !! Zoals u waarschijnlijk weet zijn dit alle twee ~voetbal & de koers dus~ sporten die beiden als randfenomeen... inderdaad !! ...″werkverschaffing bieden″ !! Ik denk daarbij aan de vele parkingjongens die zullen noodzakelijk zijn voor op de bussen van toeristen te passen als die tijdens zo'n match op één of ander ver weiland worden geparkeerd, U weet niet elk gehucht heeft daarvoor grote & ruime parkeerplaatsen. Evenals de plaatselijke Hotdog & hamburger-verkopers, of de verstrekkers van noodzakelijke sanitaire faciliteiten. De souvenirverkopers van de plaatselijke ploeg &/of de plaatselijke kampioen. De plaatselijke biersteker... De coiffeurs & plaatselijke kledingzaken, want iedereen wilt er tenslotte goed uitzien op zo'n dagen... Kortom zéér belangrijke economische activiteiten die... inderdaad... ervoor zorgen dat de plaatselijke bevolking eindelijk eens zijn koopkracht door inkomsten ziet verhogen. In alle opzichten is dit alweer een overduidelijke Win-Win-Situatie, tot grote tevredenheid van inderdaad... IE-DER-EEN !! ..& Ik durf daarbij zelfs te denken aan het grote potentieel van super ~grote~ sponsors die zich hiertoe, hoe dan ook zullen aangetrokken voelen. ...& zoals U weet is ware sponsoring niet meer dan een goeie investering, lees : pas een échte belegging voor de toekomst !! Beseft U wel hoeveel Typische Vlaamse wegen er op dit ogenblik nog zijn zonder één km reclame & beseft U wel ten volle welk een verlies dit voor de schatkist is !?... Ik durf te stellen dat een mega-concern zoals Unilever, of dat voedselbedrijven zoals Hak, Bonduelle, Campina, Zwan, Unox, Coca-Cola & diens meer hier wel degelijk brood zullen in zien & dus ook zullen willen meerijden in het rijkelijk zog van onze Karavaan & niet alleen om kennis maken met een plaatselijke bevolking die zich anders in zijn duiven- of konijnenkot vanachter in den hof verstopt, maar vooral om zijn produkten in deze onderontwikkelde & economisch onontgonnen regionen van ons land aan te prijzen, méér nog he-le-maal GRATIS uit te delen !!... Het is alom bekend dat de sponsors die in zulke karavanen meerijden, niet alleen véél geld betalen om dit te MOGEN doen, maar meer nog zich qua geschenken geven op zulke momenten zéér altruistisch opstellen door het gratis uitdelen van allerlei onnuttige frutsels. Het is toch reeds geschiedkundig bewezen dat daar waar men vroeger glazen kralen & spiegeltjes uitdeelde aan een plaatselijke bevolking in ruil voor de gouden sieraden waarmee dat deze inboorlingen zich tooiden, dat dit ook lukte & geloof mij, dat lukt nog steeds. Daarom geeft men nu in Franse & andere plaatselijke koersen, ook drinkbussen, klakskes, vlaggen allerhande & andere gelijkaardige rommel weg. Maar het is geweten dat alle Franse koersen reeds op voorhand verkocht ~althans toch de reclamekaravaans~ zijn voor een appel & een ei, want Fransen leven liever als ″God in Frankrijk″ dan dat ze er voor willen werken & wie geeft ze daarin enig ongelijk... Ik stel dus voor van dat fenomeen ook meteen ten volle te benutten & dus contractueel strikt te laten bepalen wat men wél mag geven & wat niet !! Wij zien alsnog dus geen problemen in eten, zolang het maar deftig & eetbaar is, de modale Belg eet immers graag goed & zoals U weet is een goed gevulde Belg tenslotte "Een Tevreden Belg" !! Wij zien ook géén punt in zaken zoals ″nuttig huisgerief″... Nu we weten uit de Gazet De Morgen dat 1 op de Belgen toch wel wat problemen heeft met zijn wasmachines, mag dat er voor ons ook bij... Die 5 of 10 gratis uitgedeelde wasmachines per bezochte gemeente zal volgens onze Experten, al meer dan een goeie respons opleveren. Microwaves & Flatscreen-TV's daarentegen achten wij enkel toegelaten, mits deze aangeleverd worden in combinatie met een fiets & de noodzakelijke rollen die daarbij voor de nodige groene energie zullen zorgen, want we willen géén ruzie met de Groenen... Wij zagen dienaangaande al enkele zéér goeie reclamefilmpjes van €lectrabel of was 't van één van die andere kornuiten op TV, dus het bestaat !!... Wij opteren dus in deze voor het model dat Hector jaren geleden in de bakkerij van zijn Nonkel gebruikte, want dat had ook de meest uitgebreide mogelijkheden... we veronderstellen daarbij dat dit procédé nu toch zo stilaan op z'n punt zal staan. Verder zijn wij ook geen echte voorstander van papieren kadokes, zoals daar zijn : de reis- & de vakantie-cheque, de ″te-goed-bonnen″, de ″goed-voor-bonnen″ & verder van dergelijke rommel. De Modale Belg heeft het niet voor papier & is immers niet alleen een slechte lezer, eveneens een slechte & vooral een zeer veel klagende reiziger, we gaan dus dat probleem daarmee niet meteen opzoeken !! Maaltijdcheques daarentegen moet kunnen, dit gaat tenslotte om het verstrekken van een volwaardige maaltijd. In het Kader van ook de ″bestrijding van Honger″ lijkt me dit wel een 100% overigens zéér goeie treffer !! ...& Gratis leesbrilletjes daarentegen moeten volgens ons dan ook weer wel vrijelijk uitgedeeld worden, kwestie van de tegenwoordige fijne print van sommige handelsovereenkomsten duidelijk te kunnen lezen in de toekomst. De meeste bedrijven bezuinigen voor ons part te veel op drukkosten, anders zouden ze die zaken trouwen niet zo klein afdrukken. Zoals dus reeds gezegd dachten wij voor dit soort contracten in elkaar te bricoleren aan een echte specialist terzake... Wij hebben dacht ik in onze regering genoeg specialisten zitten die dat op papier wel waterdicht in elkaar krijgen gezet. U zou dit ten andere eens aan Uw goeie vriend Guy Verhofstadt kunnen vragen nu die toch geen Eerste Minister meer is & aldus heel veel vrije tijd over moet hebben, of die dat niet wilt doen. Gezien wat ie in z'n 3 regeringen voor elkaar heeft gekregen op papier lijkt ons dat overigens zo geen slecht idee !! Ten ander, als Experten inzake overleving kunnen & durven we stellen dat er genoeg waterdicht & vooral watervast papier bestaat. Enkele van onze ervaringsdeskundigen in ″The Field″ hebben daar afgelopen zomers & winters ook proefondervindelijk in dienst van de wetenschap & van de mensheid onder gekampeerd, zelfs onder geslapen bij grote regenbuien... & het bestaat !!


      Ziet U het al voor zich Mijnheer De Eerste Minister, beste Regeringsleden, Meneer de Staatssecretaris voor Armoedebestrijding ! ...Met onze grote wielerkaravaan voorop, zullen we ein-de-lijk eens gemeentes als Anzegem, Ichtegem, Grave, Zonnebeke, Raeren, Bitsingen, Kasteelbrakel, Ecaussinnes, Anderlue, Morlanwelz, evenals zovele anderen eindelijk betrekken in de grote wielersport, kortom betrekken in het ware leven !!... Welke Burgervader droomt er niet al jarenlang van om ″zijn″ Gemeente geen deel uit te laten maken van een Grote Koerswedstrijd ?!... Alleen al omwille van dit heugelijke feit, zullen wij... U & Uw ploeg dus Mijnheer De Eerste Minister in een ware triomftocht ontvangen worden !! Weggedeemsterde fanfares zullen opnieuw hun koper vlijtig poetsen, maar ook uniformen & rode lopers zullen daarbij vanonder het stof worden gehaald... Daarbij zullen ook plaatselijke rondgangen & ″Oude Gebruiken″ onmiddellijk terug in ere worden hersteld. Ik denk daarbij zo bvb aan het ″eierwerpen in Kruishoutem″, het ″Mesthoopworstelen″ van Bavikhoven, dat sedert het Mestdecreet in onbruik is geraakt uit schrik voor de vele boetes van niet aangegeven & verscholen mesthopen. Allemaal niet zo onbelangrijk, er zal dus binnen de korste keren 'n echte Gemeentelijk Specialiteit bestaan, zoals ″varkenshart gevuld met peperkoek″ uit Grez-Doiceau, evenals een plaatselijk biertje of wijntje worden gebrouwen, zoals de nieuwe ″Destelbergse Geuze″... kortom, de ″Waere Vlaamsche Traditionele Cultuur″ zal terug in al Zijn Waarden, Zijn Eer & vooral in al Zijn Glorie worden hersteld. Om niet te vergeten dat alle dorpels & plankieren eindelijk eens grondig zullen worden geschuurd met bruin zeep of met javel zoals het overigens hoort & niet vlug-vlug afgegoten met een emmerke water zoals nu maar al te vaak gebeurt ...& dat zal allemaal geschieden, om toch maar een zeer goede indruk te maken. Wij willen daarbij onze talloze groendiensten niet vergeten, die nu eindelijk eens al hun schoonste blommen zullen kunnen laten zien & die er onverwijld werk zullen maken van fris gemaaide & propere speelweiden zonder hondenstront. Het behoeft verder toch geen uitgebreid tekeningetje beste Yves... zoals iemand die naar pieren schoddert met de riek in een gazon om daarmee te gaan vissen, zo zal van heinde & verre van ons schodderen er een massa volk komen aanzetten om te zien naar dit puike volksfestijn. Hierbij moedigen wij zaken aan, zoals het gratis verschaffen van ″pensen met compot″, ″friet met stoverij″, ″konijn met pruimen″, ″mosselen natuur″, ″paling in 't groen″, ″wafels″ & dergelijke meer... Allemaal uiteraard rijkelijk overgoten door ne Stella... Je bent tenslotte maar thuis, daar waar jouw Stella staat. Een fris verkoelende Maes voorzien we voor het hete dansgedeelte & Jupiler uiteraard voor tijdens de voetbal... Ook zien we een aandeel in sponsoring van onze andere grote wereldwijde bekende biermerken. Laat Heineken & Duff daar maar eens bij verbleken !! Wanneer onze karavaan dus tenslotte op het Gemeenteplein toekomt, als 't al niet de plaatselijke Grote Markt is waar hij zal neerstrijken, zal dus duidelijk niet alleen onze aanwezigheid opgemerkt worden... Dit Socio-Culturele project zal onmiddellijk alle aandacht krijgen die het verdient. Om deze massa in goede banen te leiden, denken we aan de Kakkewieten & het Peulengaleis of zelfs aan Rob van Oudenhoven, zegt U zelf, wat die man met z'n XIII-werken heeft klaargespeeld, daar kan onze vorige regering aan tippen voor de nog steeds niet opgeloste communautaire kwesties... 's Avonds zullen wij ~uiteraard onder luidkeelse aanmoedigingen van ons gans Team Medewerkers, wij doen immers aan Teambuilding~ de jongens van onze voetbalploeg laten sjotten tegen de plaatselijke of landelijke voetbalploeg & uiteraard om de plaatselijke vrede te vrijwaren, alsook om een echte feestroes te garanderen, zullen wij dit soort wedstrijden ook wel steeds op de een of andere manier verliezen... Dienaangaande kunt U ons misschien de voetbalploeg van ″De Kampioenen″ bezorgen, met hun intussen 20-jarige bekendheid, lijkt ons dat overigens ook nog een goede Promotie voor hun film die er aankomt in 2009. U ziet het, ook hier zullen we voor IE-DER-EEN er een ontegensprekelijke Win-Win-Situatie kunnen van maken !! Na deze & gene, de andere plaatselijke Culturele activiteiten, waarbij ik denk aan een vrij podium voor de jongeren, in nauwe samenwerking uiteraard met het programma ″Idool 2008" of "Artiest 2009″, een plaatselijke Miss-wedstrijd voor 'n plaatselijke ″Miss Platte Kaas″, of de ″Miss Confituur″. Verder ook aan culturele evenementen die dan uiteraard de waarden van het Belgische Volk zullen weerspiegelen, zoals een overzichtstentoonstelling van ″100 jaar sigarenbandjes″, ″Postzegels uit Afrika″ georganiseerd door Oud Witte Paters, de ″Berenbeurs″ ingericht door de kantklos-club & de naaigilde... ″Vogelaars in de Kempen″ met een vogelbeurs van onze vogel-vrienden, enzovoort-enzovoort... Uiteraard zal dit festiviteiten-evenement aangevuld worden met proevers-standjes van ″Le Vrai Saucisson Ardennais″, ″La Vache Qui Rit″, ″Oud Brugge″-kaas & dergelijke meer... Bij dit alles zal er uiteraard rijkelijk bier & andere dranken zoals Coca Cola of Pepsi worden geschonken & in de late avonduren gebeurt dit in de door ons neer gepootte authentieke Vlaamse nostalgische spiegeltenten waar aldus ″hét volk″ & zijn Regering ~de Uwe dan wel te verstaan~ samen met de hordes van dui-zen-den toegestroomde ~overigens toch wel~ rijke toeristen eindelijk kan verbroederen & daarbij zal kunnen dansen tot in de vroege ochtenduren. Onze diensten zullen zich daarbij uiteraard anoniem onder de massa begeven om aldus in alle stilte & alle onopvallendheid het nodige veldonderzoek te doen naar ware & valse armlastigen, want ook die zullen zich ook van heinde & verre komen aanbieden, aangezien het gaat om gratis eten. De eersten zullen wij als Experten vooralsnog onmiddellijk herkennen & als tijdelijke Gulp, rigoureus van een rolletje eet- & drinkbonnetjes voorzien waarmee ze zich aan andere standjes verder mee zullen kunnen bevoorraden, anderen zullen wij noteren als ″verder te onderzoeken″... Wij zullen daarbij het niet nalaten om te kijken naar het gebruikte vervoermiddel waarvan men zich bedient om zich naar deze festiviteiten te begeven... Gebruikers van roestige, duidelijk overjarige fietsen zullen evenwel onze bijzondere aandacht genieten, Mercedes- & porsche-gebruikers zullen wij evenwel ook noteren voor onze vrienden van de Belastingen. Alle Steden, Gemeentes & Dorpen die wij aandoen zullen deze feestelijkheden ook minstens één week dienen verder te zetten, kwestie van de plaatselijke middenstand even een economische boost te geven. Souvenir-standjes & typische Vlaemsche Attracties zoals ″De Lutte Met Den beer″, evenals toeristische activiteiten zien wij dan weer graag vrijgesteld van Taks & BTW, een kwestie van de ″Typische Vlaemsche Cultuur″ toch enigszins te steunen & vooral wat aan te zwengelen. Bij festiviteiten die langer als een maand duren, vinden wij ook dat dit dient gesubsidieerd te worden als ″Cultureel Evenement″...


     Laat mij ~mij tussen neus & lippen~ zeggen beste Yves, dat U beter zaken zoals de begrotingskwestie overlaat aan een boekhouder die weet hoe & wanneer ie dubbel moet boeken & vooral weet wanneer dat duidelijk NIET moet doen... Zoals reeds gezegd, wij boeken dit soort kosten vooraf ″enkel″, maar voor alle duidelijkheid toch dubbel berekend... Bij onze ″kostenraming″ kiezen wij rigoureus voor het ″duurste van het beste″, nadien nemen we echter ″het beste van het goedkoopste″, dan weliswaar genomen als ″een beslissing in een helder moment″... U begrijpt waarschijnlijk dat wij nadien dan nog met een mooie som aan werkingsgelden overblijven in onze kas... Wij sluiten ten andere onze boekjaren steeds positief af, wat U in Uw geval ook beter zou beginnen te doen... U begrijpt hopelijk dat dit alleen maar een Win-Win-Situatie kan opleveren in ons geval, een Win-Win-Situatie die U & Uw huidige Regering overigens alleen maar mede ten goede zal komen. Wij ~ik & m'n puike Associés~ zien U echter eerder tot Uw volle recht komen bij de Opening van 't Volksfeest dat voor, tijdens of na de bijhorende Culturele Activiteiten zal plaatsvinden. ...& Natuurlijk bij de opening van het nieuwe Geitenparkje, dat naar aanleiding van Uw komst wel degelijk zal aangelegd worden. Zegt U nu eens zelf... welke Gemeente in Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, het Brussels Gewest, zelfs Wallonië & onze Duitse Oostkantons, zal afzien van de idee een authentieke "Lete-è-è-è-è-rrrm" in zijn Nieuwe Geitenpark te zien grazen & zij die zulk een geitenpark nog niet bezitten, zullen daar zeker maar al te graag werk van maken. Van Luxemburg tot aan de Noordzee zullen er binnen de korste keren plaatselijke variantes gekweekt worden... Ik zie het al uitgeschreven staan (sic) ″De 'Gullegemse Leterme' die door een duidelijk waarneembaar verschil in z'n vacht afsteekt tegen de Nossegemse, De Zandhoofse & de Lierse Variant″. Naast de onze welbekende Azaleas zal Kris Peeters nu ook niets anders kunnen, dan daar ook meteen het nationaal economisch belang van te moeten inzien & van ook hier een volwaardig Universitair Genetisch Project hiervoor in het leven te roepen...& ook dit is weer werkverschaffing Mijnheer De Eerste Minister !! Wij denken in het kader van onze Festiviteiten ook even verder aan de daarbij toch wel vele tijdelijke functies die u dienaangaande tijdelijk niet alleen zult kunnen, maar terdege zult moeten waarnemen... Ziet U het al voor zich wanneer U dat aan Uw C.V. zult kunnen toevoegen... gaande van Ere-schepen, Ere-Burgemeester, Ere-Burgervader, Ere-Voorzitter, Feest- & Nachtburgemeester & allemaal diens meer... meestal ook functies waar al dan niet kleine ~overigens voor de belasting~ te verwaarlozen zitpenningen aan verbonden zullen zijn... allemaal ook functies waar u geen enkele daadwerkelijke beslissing zult moeten nemen, laat staan enige daadwerkelijke verantwoordelijkheid voor zult moeten opnemen... Alweer een volkomen Win-Win-Situatie mijn Beste Vriend !!


          Niet onbelangrijk is het volgende aspect... Mijn persoonlijke Coach voor Media, Marketing & Merchandising voorziet nu reeds een overduidelijke interesse van ABC, NBC, BBC 1 & BBC-world, TV-Tokio, TV-Moskou, TV6, NOS, WDR, ZDF, ARTE, TELE 1 t.e.m. 3, RAI, TRT, van RTL1 tot & Met RTL4 enzovoort-enzovoort voor dit fenomeen. Denkt u eens aan alle mogelijke TV-rechten die dit ja-ren-lang zal opleveren & waarvan een niet onaanzienlijk deel toch wel naar de belastingen, zijnde de schatkist zal afvloeien & dat dank zij U !!... Mocht de VRT , Canvas & de VTM daarbij ook nog eens de nodige belangstelling & inzet kunnen opbrengen, kan dit ~& dat hoeft geen groot betoog~ alleen maar een nog groter succes opleveren voor programma's als : ″Vlaanderen Vakantieland″ , ″Vlaanderen anders Bekeken″, "Vlaanderen Binnenste Buiten", ″De achterkant van België″ & diens meer... Waar België nu slechts ten dele is is ontgonnen als toeristisch gebied, zal nu de 32.545km² ten volle hiervoor benut kunnen worden... 32.545km² als een ″Authentiek & Levend Kunstwerk″, een volwaardig "Cultureel Attractiepark" met vooral een hoge Culturele Waarde !!... Géén Bokrijk meer, maar ″België″ !! ...& hoe ?! Gewoon op zijn best... Elke Belg vanaf nu beroemd & Bekend, elke Belg een Acteur !! ″Familie″, ″Thuis″, ″Wittekerke″, het verbleekt of beter nog, het zàl allemaal wegdeemsteren met België als "Internationaal Cultureel Evenement", een Mega-Soap die 365 dagen op 365 per jaar zal duren & bovenal zal renderen !! De werkelijkheid overtreft nog altijd elke fantasie !! De verwachtingen alle stoutste Dromen !! De Efteling, Plopsaland, Disneyland Parijs... ze zullen hierbij allemaal stuk voor stuk verbleken, vooral na een Nachtje doorbrengen... Of het nu op de beruchte duivenzolder is van Alois Verbiest waar men ″als typische duivenmelker″, ″wacht op 't breken van de eieren″, of ″op het vallen van de duiven″ slaapt... waar men kan logeren tussen de prijsbeesten, want Alois Verbiest is wel dé grootste duivenmarchand van België die uitvoert tot in Japan of Saoedi Arabië... dan wel in de beruchte ijzeren bed uit 1858 van mémé zaliger in de ″Chambre Pour Voyageurs″ van Familie De Gryse in Langemark-Poelkapellen, het zullen allemaal Authentieke éénmalige & niet te overtreffen ware Culturele Ervaringen zijn, die vooral zullen smaken naar méér !! Weliswaar quasi onbetaalbaar voor de modale Belg, maar ik ben er zeker van dat die daar niet echt zal van wakker liggen. Alois slaapt bij mijn weten liever bij zijn Yvonne in het echtelijke bed, dan wel op z'n duivenzolder, laat staan in ″Chambre Pour Voyageurs″ in Langemark-Poelkapellen.


          Het behoeft géén tekeningetje beste Yves, dat er met het wegvallen van de beruchte & vooral te duchten Belgische grensposten door dat Europese gedoe, een puikje aan degelijk personeel is verloren gegaan... om nog te zwijgen over het verlies van inkomsten uit boetes omdat men weer eens iets had ingevoerd zonder ″aan te geven″... er was zonder meer ook plots de teloorgang van de vele schone gebouwen, een zwerk staatseigendommen die plots van de een op de andere dag niks meer waard waren... Kijk maar naar onze voormalige Minister Reynders die onlangs nog in het kader van de Belgische schuld te herschikken nogmaals tevergeefs geprobeerd heeft om die te koop aan te bieden, zonder één succes, want hij moest er geld bovenop bij geven.... Zeg nu zelf, wie wil er nu op de grens gaan wonen... zeg nu zelf, zoals bekend is dat altijd tweemaal belastingen betalen, iets waar wij geen enkele Belg ~bereidwillig als ie is~ toe in staat achten !! Dit alles kan dus nu wel meteen à la minute in al zijn eer & glorie hersteld worden, zelfs met een kleurig likje verf worden opgefleurd & dienst doen als... inderdaad !! U raad het meteen... Een ingang van het 32.545km² grote ″Cultureel Domein België″ !! Daar waar ski-gebieden een ski-pas verkopen voor de gele, de rode & de zwarte pistes, daar kan België meteen een lesje van leren !! Ook U kan dit principe met dit gaan toepassen... De klassieke doorreis-pas, waarbij men de verplichtte aangegeven routes dient te volgen, zich enkel uit z'n wagen mag begeven op de aangeduide plaatsen voor pis- eet- & drank-pauzes, uiteraard allemaal aan redelijke & democratische prijzen aangeboden. Verder de ééndag-pas, een week-kaart, een maandabonnement 1ste klas dan wel 2de klas dat desgevallend kan verlengd worden ...& uiteraard de jaar-pas, het jaar-abbo zoals ze nu zeggen ...& zelfs in dit laatste kunt U degradaties aanbrengen gaande van de gewone jaar-pas tot de V.I.P.-jaar-pas, die dan weer tal van andere voordelen biedt... Verder kunt U per gebied te werk gaan, te vergelijken met de zones van onze vrienden van ″De Lijn″, de stads-zones & de gemeentelijke zones zijn 't goedkoopst & hoe meer men de achterliggende gebieden wilt betreden... uiteraard ook ″hoe duurder″. Exclusiviteit dient betaalt te worden, de oude tijden van het apen-gapen voor niks is daarmee ook voorgoed voorbij ! U beseft toch de potentiële kracht van België, het kloppende hart van Europa op dit gebied, hoop ik ?!! Zoals U weet zijn wij een internationaal kruispunt op elk gebied... zowel qua politiek als qua handel, laat staan qua reizen... Door La Belgique tot ″Attraction Vivante de L'Europe du 21 siècle″ te maken... genereren wij... INKOMSTEN... beste Yves !! Harde €uro's & daaraan verbonden, ook een hele zwik werkverschaffing !! Vergeet toch dat autowegenvignet Yves... onze wegen zijn authentiek & vooral typisch Belgisch... in niets te vergelijken met de Nederlandse, de Franse, laat staan de Duitse !! Maak ook hier een duidelijk statement & er meteen een Win-Win-Situatie van door België te verheffen tot ″Erkend Europees Cultuurpatrimonium″, U zal er op de koop toe nog voor gesubsidieerd worden ook, allemaal uit die grote Europese Roompot... Zoals U weet zijn onze snelwegen momenteel al een attractie op zich... net zoals tal van onze secundaire & onze landelijke wegen... Géén enkele Europeaan van de hierboven vernoemde landen die nu weer eens niet diep zucht als ie weer eens met z'n wagen dit land moet passeren... Zet het nadeel daarom ook NU om in Uw direct voordeel !! Hoe gedragen mensen – TOURISTEN in dit geval zich bij het gebruik maken van een plaatselijke attractie, dan neemt men daar telkens ook alle ongemakken vandien bij... Zegt U nu zelf Yves... wanneer U bij een familievakantie in Frankrijk weet ik veel welke Grot bezoekt uit een prehistorisch tijdperk & U daarbij Uw nieuw aangekochte zomerschoenen verknoeit omdat U door 2 miljoen jaar oud slijk moet baggeren, maakt u daar geen enkel punt van & wel omdat het eigen is aan de door U bezochte attractie !! Het is U toch welbekend... de plaatjes met de vermelding ″De directie acht zich niet verantwoordelijk voor ongevallen &/of voor beschadigingen bij het gebruik van deze of gene attractie″...!! Als Eerste Minister van een land zoals België kunt U daar niet onderuit beste Yves... Mààààrrrrr, als Manager van een waarlijk ″Levend Museum″, met daarbij horende evenementen & een hoogstaand ″Cultureel Pretpark″ kunt u dat wel !! Niemand zal nog enig probleem maken van de slechte wegen, omdat dit nu éénmaal bij de Museale aspecten van het ″Kunstwerk België″ hoort... Niemand maakt er een punt van een modderig binnenerf van een vierkantshoeve in Bokrijk te bezoeken, maar de toerist die over een opgebroken ″grote Markt″ van één of andere stad in een huidig België moet baggeren, die maakt dus inderdaad & met alle recht van z'n kloten... Snapt u de nuance Mijnheer de Eerste Minister ?!... Zoals Dé Quaremont in al die voorbije jaren een attractie geworden is, zo zal dat ook met de Brusselse ring & de Viaduct van Vilvoorde, evenals met de E313 Antwerpen-Luik gebeuren... doch enkel wanneer U dit in functie van ″Cultuur-historische Site″ & ″Attractiepark″ bekijkt... Op termijn kunt u daar zelfs prijzen aan verbinden... U trotseert de E313 van Antwerpen tot in Luik zonder verlies van schokdempers &/of uitlaat... U geeft de mensen een erkennings- of een ereteken, eventueel zelfs een volwaardige ″Prijs Van Verdienste″. Erkende Mensen & beloonde mensen, zijn dankbare Mensen Mijnheer De Eerste Minister, dat soort mensen hoort U toch ook nooit klagen... Vandaar ook mijn hoge Consultancy-loon... U moet dit echt beschouwen als de prijs die U betaalt omwille van mijn ervaring & mijn positieve kijk op dit soort zaken...


       Maar, zoals U ziet zijn we nogal snel vergleden naar de randfenomenen die er door onze benaderingswijze van het ″Probleem België″ zijn ontstaan, maar besef... uit het niets van de chaos wordt in onze handen wel degelijk ″iets″ gecreëerd... Wij zijn dus zo vrij op dat toch wel goede spoor terug te keren & dienaangaande onze uiteenzetting daartoe verder aan U te verduidelijken... Het moet U intussen waarschijnlijk overduidelijk zijn dat onze Expertise & Consultancy-capaciteiten niet zomaar te onderschatten zijn, zij zijn zelfs met géén van de U welbekende te vergelijken !! Laat ik hierbij U het andere voorbeeld geven van : Het reeds 75 jaar bestaande kruideniertje ″Suske Wiet″ in Vleteren, dat tot voor ons bezoek aan Vleteren gemiddeld slechts 1,7 gemiddelde klant per dag zal gekend hebben. Deze familiale kleinhandel zal na ons doorreizen & verblijf in Vleteren open gebloeid zijn tot een florisante zaak waar honderden buitenlandse toeristen zullen aanschuiven in rijen van 2 dik voor Suke Wiet zijn alom gekende ″Grùùn Heps″...Evenals voor de ″verse″ kousen, die naast de ″blauw belegen″ Jonge Hollandse kaas kan gekocht worden... Geen mens die het kocht in Vleteren, nu echter wel door de Japanse, de Amerikaanse, de Koreaanse & de Britse Toerist. Het hoeft dus geen betoog dat elk echelon van onze bevolking hier zijn vruchten mede zal van plukken. De ″Foto's voor Touristen″ zullen niet zoals nu alleen in Brugge, Brussel & Antwerpen welig tieren, maar zo ook bij ″Mie Patat″ in Scheldewindeke die gewillig ~uiteraard voor een kleine financiële vergoeding~ poseert in haar authentieke plaatselijke & traditionele klederdracht, de blauwrood geruite vooraan dicht geknoopte nylon voorschot zonder mouwen over de vleeskleurig gaine samen met de purper gebloemde rubberen galoschen. Haar verschijning & présence zullen in het België als ″Cultureel Domein België″ van haar, net zo goed een duur betaalt toeristisch monument maken als de Zimmertoren in Lier !! Wees er U dus nu & de komende tijd van bewust, dat onze onderzoekskaravaan die België overal ter Stad & ten velde zal doorkruisen, ook op elke plaats, hoe godvergeten zij nu ook is, zijn positieve invloeden zal achterlaten !! Wij zien hier dus waarlijk een zuivere Win-Win-Situatie liggen die U echt niet over het hoofd moogt zien. Denkt U daarbij eens aan de lokale tewerkstelling, de middenstand, al die openbare diensten die nu stagneren & vast roesten, die zullen wèl MOETEN ~nillens willens~ groeien !! Elke gemeente zijn Toeristische Dienst met begeleide stads- of dorpswandelingen. Kijkt U maar naar de Groenen beste Yves toen ze elk onkruidveldje tot een te beschermen & aldus te subsidiëren groengebied lieten uitroepen !! Nu worden daar duur betaalde ″natuurwandelingen″ gegeven met ″boomknuffeltherapiën″, ″Collectieve ochtendlijk pisdrinksessies gevolgd door een uiteraard op blote voeten gedane dauwwandeling door een levend groen netel- of distelveld″ ...allemaal opdat mensen terug zouden voeling krijgen met de natuur... & geloof me voor de schamele prijs van 150€ per persoon waarbij U als extra 2 bomen mag knuffelen & thee mag drinken van de nog zelf dan vergaarde pisseblom... Lukt het deze groene jongens vrij aardig ! Ik kan het U bij deze zeggen, U krijgt deze voeling gegarandeerd !! Dit is reeds ten andere Wetenschappelijk bewezen.


       In het verlengde hiervan willen we met U ook wel hebben over de andere onmiskenbare ″revenues″ & quasi totaal ander toch wel belangrijke Culturele aspecten, vooral de aspecten van Merchandising dan & alsook de vooral Financiële inkomsten die onze Consultancy & Expertise U & Uw regering zou kunnen opleveren... Er zijn in dit kleine land in het hart van Europa zo'n zowat 589 erkende Gemeentes & Steden die tot op heden niet allemaal hun graantje hebben kunnen meepikken van de Europese koek. Met Onze Queste, zoals u kunt lezen ~een overigens volwaardig innovatief project~ zullen elk van deze 589 Steden of Gemeentes dat ook concreet kunnen doen. Ik denk daarbij aan Gemeentes zoals het eerder voornoemde Vleteren... of Zuienkerke die nog niet eens op het internet zijn terug te vinden, omdat het daar geeneens z'n eigen internet-adres heeft... & dat in 2008 ?! Al deze 589 Steden & Gemeentes zullen hun inkomens zien verdubbelen, als ze het niet zullen zien vertienvoudigen !! Het Tourisme zal even spectaculair stijgen, met een minimum van op z'n minst 500% à 1000%. Denkt U daarbij maar gerust aan de sterke ¥en die we gerust als tweede munteenheid mogen beginnen accepteren. Denkt U verder maar aan de vele royale Sabam-inkomsten als al onze Gemeentelijke & Stedelijke Volksliederen wereldwijd op CD zullen worden beluisterd... De souvenirindustrie zal een ongekende boost kennen Mijnheer De Eerste Minister, daar kunt U nu reeds van op aan !! Net zoals de Horeca & de voedingsindustrie florissant zal oplev(er)en met de veelheid van Gemeentelijke Specialiteiten... ″Varkenshersenen Mathilde″ uit Bastenaken bvb voortaan ook gecommercialiseerd voor export naar de rest van de wereld... Daar waar men nu of per fax, of per telefoon, zijn bakske Westvleteren moet reserveren bij de Paters Trappisten aldaar & hiervoor nog eens een lange wachttijd ter plaatse moet incalculeren voor men die in ontvangst kan nemen... zo zal men voortaan ook hetzelfde dienen te doen voor het nieuwe Gemeentelijke biertje van Tintigny dat daar binnenkort zal gebrouwen worden & dat dus ook zeer snel een zeldzaamheid zal zijn !! Zoals wij daarnet spraken van onze terug in voege gestelde voormalige Douanierskantoren die terug in ere gesteld gaan worden, gerecycleerd als Entrees voor dit grote Vakantiedomein, ook daar zullen binnen de kortste keren souvenir- & andere shops aan verbonden worden, regelrechte shop- & Winkelparadijzen, met een keure aan stallekes allemaal op franchise... Het zou ten andere goed zijn om daar ook ineens ″Tax-Free Zones″ van te maken voor diegenen die het ″Cultureel Domein België″ slechts wensen door te reizen. Op de eerder vermelde stopplaatsen die ik hier dienaangaande vernoemde zou een kantoor met alsnog te verkrijgen ééndag- & andere pasjes toch ook aanwezig moeten zijn, want er zullen genoeg toeristen zijn die onderweg toch nog van gedachte zullen veranderen, ook op deze algehele Win-Win-Situatie dient U nu reeds van bij de aanvang in te spelen...


          Tot slot willen wij het bij deze wij ook hebben over de vele andere mogelijkheden van Onze Karavaan... Zo bijvoorbeeld ″De pensioenbus″... met als credo : ″Als U niet tot in Brussel geraakt, dan komt Brussel wel tot bij U !!″... U zult onmiddellijk merken dat er naar aanleiding van ons bezoek aan hun gehucht, hun gemeente, hun dorp of hun stad... er heel wat mensen zullen zijn, die wegens hun commercieel inzicht & de bereidheid om op zulks een fenomeen in te spelen, dat die zullen ″binnen zijn″ voor de rest van hun dagen & daarmee dus ook meteen met pensioen zullen willen gaan om nu maar eens te kunnen rentenieren... Maar, twee vliegen in één klap... zo kunnen Uw medewerkers meteen ook de misbruiken vaststellen van mensen die nù heden ten dage zogezegd met een pensioen van zegge & schrijven driehonderd (300€) €uro kunnen leven... U zult meteen zien hoe de vork aan de steel zit, waar mensen toch stiekem koeien, varkens, schapen, kippen & konijnen kweken, om deze daarna in 't zwart te slachten voor eigen & andere familiale consumptie. De ontelbare vele verborgen groenselhofkes die toch wel voor niet onaanzienlijke zwarte inkomsten zorgen zullen ook meteen door Uw diensten kunnen worden gecatalogiseerd & aangepakt. Gedaan met Pépé François die de uitgestrekte familie Janssens van zijn patatten voorziet & daarmee zijn pensioen van 365,75€ aanvet. Verder denken wij uiteraard ook aan de diensten zoals De Belastingen : ″Taxes on Wheels″, die meteen inkomsten zullen kunnen regenereren uit het vele standengeld dat daar toch wel ter plaatse voor het rapen zal liggen. Verder meteen ook zicht zullen hebben over de werkelijke inkomsten van sommige van onze Middenstanders & alzo ook meteen het vet van de soep zullen kunnen scheppen, voor dit door boekhoudkundige truukjes terug gebracht wordt tot nul. Deze sector kampt zoals u weet met tijd- & manschappentekort, wel door ons initiatief zal deze zorg vanaf nu ook voor eeuwig & altijd voorbij zijn. Zeker nu deze amb(e)t(ant)enaren direct met de bus op hun werk zijn, zal dit per ambtenaar toch zo'n twee uur per dag opleveren & dan heb ik 't nog niet over de dienstreizen & de kosten die hiermee zullen gereduceerd worden tot een minimum. Een voorbeeld... Belastingen innen kan nu terug op de klassiek beproefde ouderwetse manier gebeuren, dit wil zeggen de plaatselijke controle zal terug daadwerkelijk & vooral concreet zijn, door dat de incasserende ambtenaar ter plekke kan & zàl afstappen. Overtredingen zullen dus ook meteen kunnen vastgesteld & geverbaliseerd worden & ook meteen worden geïnd... U betwijfelt dit toch hopelijk niet ?! Door deze directe controle ter plaats zal snel genoeg blijken dat het tuinchaletje dat achter in de hof staat bij menige Belg, dus degelijk niet zijn zo gezegde kantoor is van waaruit hij zijn commercieel bijberoep behartigd, maar wel degelijk het kot waar zijn in 't zwart betaalde zomerterras weggestopt staat. ..sterker nog durven wij te beweren dat als wij zien dat er geen kabel in de grond steekt om direct te innen met de bankpass &/of dé proton-Kaart, wij er zullen op toezien dat er uit onze werfreserves werkvolk dienaangaande kan gesommeerd & opgevorderd worden om ″te werken″ i.p.v. van op hun luie krent te liggen profiteren van de royale uitkeringen die er tot nu toe worden voor uitgekeerd & aldus zal er op deze wijze op een vrij tot zéér korte tijd toch deze broodnodige kabel gelegd worden. Wij denken daarbij ook in samenwerking met Justitie aan een Win-Win-Situatie, zoals aan de vele taakstraffen die op deze wijze toch nog een zeer nuttige & vooral voor de staat zeer rendabele arbeid kan zijn... Net zoals Uw moeder, heeft mijn moeder ook ooit gezegd... ″Van hard te werken is nog niemand dood gegaan!″ ...Tenzij onze Nonkel Achiel die zich letterlijk doodgewerkt heeft & onder zijn afbraakwoning er in is gebleven, toen ie aan de gas werkte omdat ie geen deftige loodgieter kon betalen, maar dit terzijde...


          Zoals U wellicht uit ons innoverende weldoordachte plan kunt opmaken denken wij enkel & alleen in volkomen Win-Win-Situaties & die zijn er, als U maar de bereidheid & welwillendheid heeft van deze maar te WILLEN zien & deze ook te onderkennen !! Dienaangaande kijken wij alvast uit naar een verhelderd gesprek hierover & een persoonlijk onderhoud met U, ook in het bijzonder voor de ″Personal Coaching″ die U in Uw nieuwe functie als Eerste Minister van deze Parel in het hart van Europa toch wel overduidelijk kunt gebruiken !! Verder worden wij natuurlijk graag op de hoogte gehouden van de vele vacatures, die door Uw nieuwe beleid nu ook wel zullen ontstaan, want ook daar hebben wij in onze databanken & persoonlijke telefoonregisters de gepaste & geknipte personen voor & ook in deze willen wij U zeer graag helpen.


          Hierbij verhopend op een positief advies inzake onze sollicitatie...


          Met onze bijzondere vriendelijke groeten,Tuur Cein & Associés

Specialist Armlastigheid

Erkennings-Nr. 99.999Download van deze tekst in printable pdf-formaat : http://tuur.cein.googlepages.com/Your_idiosyncratic_Consultancy-1.pdf