หน้าแรก


ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ตามงานพฤกษศาสตร์ค่ะ -นักเรียน ม. 5/1-5/2  ส่งเอกสารใบงานที่ 4 ด้วยค่ะ  พร้อมเขียนชื่อดอกไม้ที่รับผิดชอบมาด้วย-5/3 กลุ่ม จำปี,ต้อยติ่งเทศ  ครูยังไม่เห็นงานนะคะ  และกลุ่มเข็มพิกุล,ไทรย้อย ครูเปิดงานไม่ได้รบกวนส่งใหม่อีกรอบนะคะ5/6 เหลือ 1 กลุ่มต้นโมก,ลีลาวดี นะคะไม่ได้ส่งงาน
  ส่ง 6 ส.ค. 2560 22:53 โดย ธณัฐภรณ์ สนิทมาก
 • ปรับระบบการส่งงาน แจ้งนักเรียนระดับชั้น ม.5/1-5/6  ครูจะเปลี่ยนระบบการส่งงานเป็นส่งงานผ่าน Google Classroom โดยนักเรียนทุกคนจะต้องมีเมล์ Gmail  เพื่อใช้ในการส่งงาน  แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน3/8/2560
  ส่ง 2 ส.ค. 2560 22:12 โดย ธณัฐภรณ์ สนิทมาก
 • การส่งงานเพื่อนรักของฉัน นักเรียนสามารถกดส่งงานเพื่อนรักของฉันได้แล้ว ที่เมนูห้องส่งงานนะคะกำหนดรับงานถึงวันที่  11 ส.ค.2560 นะคะ
  ส่ง 3 ส.ค. 2560 05:23 โดย ธณัฐภรณ์ สนิทมาก
 • ติดต่อสอบ/สอบซ่อม แจ้งนักเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้  มาติดต่อสอบ/สอบซ่อม           5/5นายวงศกร  คำใบศรีนายสิทธิพร  กล้วยเทศนางสาววิไลลักษณ์  ข้องครบุรี          5/6นายศรราม  ผ่องแผ้ว
  ส่ง 30 ก.ค. 2560 22:00 โดย ธณัฐภรณ์ สนิทมาก
 • งานการถ่ายภาพพรรณไม้ทางพฤกษศาสตร์ ให้นักเรียนโหลดใบความรู้  และใบงาน  เรื่อง การถ่ายภาพพรรณไม้ทางพฤกษศาสตร์  ได้ที่   http://gg.gg/560nuดาวน์โหลดข้อมูลและภาพได้ที่  http://gg.gg/580wjส่งงานที่  เมนูห้องส่งงาน (Google classroom) ส่งงานวันสุดท้าย 4 สิงหาคม 2560 เท่านั้น
  ส่ง 3 ส.ค. 2560 21:48 โดย ธณัฐภรณ์ สนิทมาก
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 5 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ตัวอย่างผลงาน การถ่ายภาพพรรณไม้ทางพฤกษศาสตร์

วิดีโอ YouTube


วิดีโอ YouTube

 

วิดีโอ YouTube

 

ตัวอย่างผลงาน  เพื่อนรักของฉัน

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอของ Google เอกสาร

วิดีโอของ Google เอกสารตัวอย่างงานบูรณาการ  1 ตำบล 1 โครงการ

วิดีโอของ Google เอกสาร

วิดีโอ YouTube

วิดีโอของ Google เอกสาร
ตัวอย่างผลงาน งานเดี่ยว

วิดีโอของ Google เอกสาร

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

เพลงของพี่เกมส์ จะเป็นเพลงที่มีลิขสิทธิ์ (ไม่ควรใช้นะคะ)