TUSSEN WAL en SCHIP heeft zich toegelegd op het zingen en spelen van traditionele shanties en zeemansliedjes.De hoofdmoot van hun repertoire bestaat uit liederen over de walvisvaart.De walvisvaart spreekt nog altijd tot de verbeelding. Mannen, die met gevaar voor eigen leven, in kleine open bootjes de strijd aanbonden met de grootste zeezoogdieren.Het was een hard en smerig bestaan, wat ook doorklinkt in sommige liedjes.Toch menen wij, in liedjes en verhalen, een blik in deze  bloederige en zware tijd in de internationale zeevaart te moeten bieden.Niet in de laatste plaats, omdat ook Westfriese zeevaarders in de 17"eeuw deelnamen aan de walvisjacht.Naast dit walvisprogamma beschikt Tussen Wal en Schip ook over een uitgebreid repertoire internationale shanties en zeemansliederen

 
www.tussenwalenschip.enkhuizen.nl

U kunt ons ook vinden op o.a.www.scheepspraat.nl

 
Interesse? U kunt ons boeken via:
en bij de volgende personen:
 
Voorz. Theun de Jong   0227 541702    heleenentheun@hetnet.nl

Pen.    Mike Grunberg   0228 323852    mike&ineke@quicknet.nl

 

OPTREDENS:???

                     

 


web. www.tussenwalenschip-enkhuizen.nl