Familiespejder i Tuse Bjerg Gruppe


Vi mødes søndag i lige uger kl. 10-12


Familiespejder er for børn i 3-6 års alderen sammen med deres forældre

Møderne er tilrettelagt efter børnenes alder.
 
Familiespejder tager udgangspunkt i emnerne natur, leg og oplevelse. Familiespejder er fælles oplevelser for hele familien, gennem aktiviteter for børn sammen med deres forældre.

Som familiespejder deltager både børn og forældre aktivt i møderne. Aktiviteterne på mødet har en varighed på 15-30 minutter, så børnene kan holde koncentrationen gennem hele forløbet. Aktiviteterne varierer fra lege og historier til aktiviteter, hvor børnene skal lave forskellige ting sammen med deres forældre.
Program
 August
 19 (SØN) Fælles spejderstart kl. 10-12
 26 Simpel førstehjælp + vi laver en  kartoffelfælde til at fange krible krable dyr i (som I får med hjem).
   
 September  
 03 (MAN) Fællesspisning for spejdere+familier
 09
Hvad har du fanget i din kartoffelfælde?
Gipsafstøbninger - Vi gå på opdagelse efter forskellige dyrespor, blade mm. vi kan lave afstøbninger af,
 11 Koder
 14-16 Gruppeweekend for spejdere og familier
 23    
Hvad kan vi bruge kastanjer til ? Vi bruger vores kreative evner og snittefærdighedder - og laver kastanjedyr, tørklæderinge mm. 
Medbring gerne kastanjer, hvis I har mulighed for det :)  
   
 Oktober  
 06 (LØR) Arbejdsdag kl. 10-14 for spejdere og familier
 07
Krible - krable livet i vandet og på land. 
OBS møde på anden adresse - kl. 10-12. Vi besøger Selina fra ulvene og Amalie (tidligere familiespejder). De har deres egen sø med tilhørende bålplads, hvor vi har fået lov at komme på opdagelse. 
 21 Efterårsferie/ingen spejdermøde
 28 (SØN) BUSK-dag kl. 10.30
   
 November  
 04
Fuglefoder på flere måder - vi laver forskellige foderstationer til småfugle - som I får med hjem til jeres haver. 
Medbring meget gerne en mælkekarton eller lignende. 
Myreracerbane - vi laver et speedwayløb for myrer.
 18 Mini-sporløb. Vi skal øve os i at afkode spor - så vi kan finde vej til skatten. Undervejs i sporløbet skal vi løse forskellige opgaver som udfordrer vores sam­arbejdsevner og kreative spejdertanker/færdigheder. 
   
 December  
 02 Lysstøberi - vi prøver kræfter med at støbe vores egne lys og laver lanterner til haven. 
Medbring meget gerne et syltetøjsglas eller en mælkekarton.
 16
Julemøde - vi bruger vores kreative evner og spejderfærdigheder til at kreerer julepynt/gaver. Vi snitter-saver-sliber-små pionere mm.  
Familieråd - I kommer med input til, hvad I gerne vil have mere af eller mindre af til næste spejder halv år. 
 17 (MAN) Juleafslutning for spejdere og familier
   


Familiespejderleder

Pia Ravn
2293 4172


Indmeldelse - klik her

IndmeldelseAktuelle sedler