1 Yhdistyksen esittely

Turun Akateemisten Naisten yhdistys (TAN ry) on perustettu 18.04.1928. Turun Akateemiset Naiset ry kuuluu Suomen Akateemisten Naisten liittoon, joka on perustettu vuonna 1919.

Suomen Akateemisten Naisten Liitto on akateemisen tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden naisten kansainvälinen verkosto. 
Yhteiskunnallista vaikuttamistyötä voit tehdä osallistumalla kotimaiseen ja kansainväliseen koulutus-ja tasa-arvokeskusteluun.
Akateemisilla  Naisilla on neuvoa-antava asema YK:n ECOSOCissa, ILOssa ja UNESCOssa sekä sisarjärjestäjä 60 maassa.

Mukaan voit tulla kuukausikokouksiin ja LUNCH LADIES - kerhoon.
  • Vierailemme kiinnostavissa yrityksissä, julkisissa laitoksissa ja kulttuurikohteissa.
  • Tuemme akateemisten naisten verkottumista.
  • Rohkaisemme jäseniämme kansainväliseen toimintaan.
  • Edistämme tasa-arvon toteutumista.
  • Osallistumme valtakunnalliseen Luetaan Yhdessä - toimintaan sekä Auroras - toimintaan, jonka tarkoituksena on luoda verkostoja ja yhteistyötä maahanmuuttajanaisten ja suomalaisten naisten välillä.
  • Toimintaan voivat osallistua kaikki TAN ry: n jäsenet.
  • Vuotuinen jäsenmaksumme on 35 euroa.
TERVETULOA MUKAAN!