1 Yhdistyksen esittely

Turun Akateemisten Naisten yhdistys (TAN ry) on perustettu 1928. TAN ry:ssä on noin 145 akateemisen tutkinnon suorittanutta jäsentä. Turun Akateemiset Naiset ry kuuluu Suomen Akateemisten Naisten liittoon, joka on perustettu vuonna 1919. Akateemisen lukuvuoden aikana pidetään yhteiset kuukausitapaamiset, kuukausittaiset lounaat Lunch Ladies -kerho
  • Vierailemme kiinnostavissa yrityksissä, julkisissa laitoksissa ja kulttuurikohteissa
  • Tuemme akateemisten naisten verkottumista
  • Rohkaisemme jäseniämme kansainväliseen toimintaan
  • Edistämme tasa-arvon toteutumista
  • Osallistumme valtakunnalliseen Luetaan Yhdessä - toimintaan sekä Auroras -toimintaan, jonka tarkoituksena on luoda verkostoja ja yhteistyötä maahanmuuttajanaisten ja suomalaisten naisten välillä

Toimintaan voivat osallistua kaikki TAN ry:n jäsenet. Yhdistyksen vuotuinen jäsenmaksu on 35 €.