ali sarah

 
Личности / Али Сарах
Али Сарах
Турски художник
Бургас - Демонстрации на техники за рисуване върху вода на турския художник Али Сарах тегло: 316KB
размер: 1205X1600
Автор: Румен Раканов
Али Сарах рисува върху вода
Бургас - Демонстрации на техники за рисуване върху вода на турския художник Али Сарах тегло: 337KB
размер: 1199X1600
Автор: Румен Раканов
Върху рисунката във водата Али Сарах поставя лист хартия
Бургас - Демонстрации на техники за рисуване върху вода на турския художник Али Сарах тегло: 247KB
размер: 1000X1504
Автор: Румен Раканов
След като постави лист хартия върху водата, боите се отпечатват върху него
Бургас - Демонстрации на техники за рисуване върху вода на турския художник Али Сарах тегло: 356KB
размер: 1304X1800
Автор: Румен Раканов
След като постави лист хартия върху водата, боите се отпечатват върху него
Бургас - Демонстрации на техники за рисуване върху вода на турския художник Али Сарах тегло: 270KB
размер: 925X1389
Автор: Румен Раканов
Али Сарах показва готовата рисунка