The Тurks in Bulgaria


 Турците в България
decorative line 
Турското национално малцинство има богат фолклор,изкуство и култура,които успява да съхрани въпреки натиска на тоталитарната власт.Доминиращ жанр в литературата на турцитв в България е поезията.От средата на турското малцинство излизат такива творци от т.нар. първо поколение (до средата на 50-те години на XX в.) като Алиосман Айранток,Хайдар Баба,Мехмед Джон,Мустафа Алянак,Мухаррем Юмук,Лютфи Елчин,Мехмед Фикри,Мехмед Перин,Осман Кесикоглу,Огуз Пелтек,Нури Адалъ.С особено висока естетическа и художествена стойност се отличават стихотворенията на Алиосман Айранток (1878-1952),Хайдар Баба (1871-1956),Мехмед Джон (1885-1974),Мехмед Перин (1896-1965),Мехмед Фикри (1908-1941).В прозата през тези години най-стойностните имена са Басри Хасан (р. в Шумен) и Али Балканлъ (1900-1992).Б. Хасан е автор на романа "Мухаджир Мехмедоглу" и на пиесата "Турско сърце",а "А. Балканлъ е творец с много широки познания-най-известното му произведение е романът "Алев ве Кюл" ("Пламък и прах"),издаден 1972г.
От средата на 50-те и началото на 60-те години в литературата навлиза следвоенно поколение,което внася нов подход и светоусещане в поезията и прозата.Сред тези творци изпъкват имената на Хасан Карахюсеинов,Мехмед Чавуш,Реджеп Кюпчю,Ахмед Шерифоглу,Сабахаттин Байрам,Наджи Ферхадов,Исмаил Чавушев.Реджеп Кюпчз (1934-1976),който е роден в с.Куклен-Пловдивско,безспорно влива живителна струя в поезията на българските турци,но ранната му смърт прекъсва творческата му дейност.Стиховете на Р.Кюпчю са преведени на няколко европейски езика,а връх на неговата поезия са книгите "Въпросите продължават" (1962) и "Приятели мои,да тръгнем" (1967).Сабахаттин Байрам (1931),Наджи Ферхадов (1940) и Исмаил Чавушев (1940) допринасят със своя богат и красив турски език за опознаването на интимния свят и болките на обикновения турски човек.Друг един поет,в творчеството на когото силно звучат патриотичните пориви,е Осман Азис (р. 1937 в с. Неофит Бозвели,Крумовградско).
   Изявени имена в областта на дългия разказ по същото време са Осман Кълъч ("Жертви на съдбата"),Ахмед Давудоглу (Смъртта би била по-хубава"),Юсуф Керим и Реджеп Садък ("Любов"),Сабри Тата ("При изгрев"),Халид Даалъ ("Стъпки на самотата").Големият белетристичен талант на Сабри Тата-р.1925 г. в гр.Цар Калоян (Хлебарово,Разградско) в последните години намира израз в написването на трилогията "Пехливаногулларъ".Освен поезията и журналистиката,в полето на повествованието се изявява Исмаил Чавушев (р. в с.Владимировци,Разградско);едно от последните произведения на твореца "Високосната година на поета" е своебразна изповед за житейското му кредо.
следва
"Етническите малцинства в България",Ибрахим Карахасан-Чънар
*

"Calinti Gozler"/"Откраднати очи"

“ Желанието на екипа бе това да е филм, който лекува раната, а не я отваря отново.”
Сценаристката Нери Терзиева

decorative line

Люба Манолова:За събитията, свързани с промяна на имената на българи, изповядващи исляма, в различни години от най-новата българска история не се говореше, за тях трудно можеше и да се чуе нещо достоверно. По традиция отразяването им през 1989 г. се повери на доверени журналисти - колеги, наясно с линията на партията, наясно как да пресъздадат, как да поднесат събитията и фактите..


Символ на мира-бял гълъб с маслинено клонче/

Peace symbol-A white dove with an olive branch


decorative line

Малцинство

Права

decorative line
Блог:Bulgaria

Позитивната информация за турците в България !


decorative line
Блог:Голямата "екскурзия"/"Възродителен" процес


decorative line
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "БАРЪШ"

ГРАЖДАНСКО СДРУЖЕНИЕ "ЕВЕТ"

Marshall Center Seal

Читалище “Юмер Лютфи”,град Кърджали

Айше Молла

Държавен музикално-драматичен театър “Кадрие Лятифова”

Добре дошли в сайта на Фолклорен ансамбъл "Тих Дунав - Sakin Tuna"

Първата интернет страница на с.Рибново

Рибново в сезона на сватбите

ТУРСКИ КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР” РЕДЖЕБ КЮПЧЮ”- гр. Бургас

decorative line
Fikri Shukru

Сабахатин Али,писател

Али Алиев,Мистър Менхънт България

Мустафа Чаушев

Скулпторът Сейфетин Шекеров - Сефо

МЮМЮН ТАХИР,ПИСАТЕЛ-ЖУРНАЛИСТ

decorative line

Данни от преброяването през 2001 г.

Етническа група

Турска - 746 664

Майчин език

Турски - 762 516

Вероизповедание

Мюсюлманско - 966 978

decorative line

Книги за Турция


decorative line

Turkish diaspora (English language)

Turks in Bulgaria (English language)

decorative line

Технология на злото,Татяна Вагсберг

decorative line

"Турското малцинство и българският комунизъм:
политика, религия и национален въпрос

decorative line

Съдбата на турското малцинство в България

Турците в България/Център за документация и информация по малцинствени въпроси в Европа – Югоизточна Европа (CEDIME-SE)

decorative line
13. Общи Балкани-Млади автори-Първи книги: Т. 3. Светът на българите мюсюлмани от Тетевенско.
Автор: Ива Кюркчиева. Научен редактор: Цветана Георгиева. МЦИМКВ, София, 2004. На български език.
Прочети книгата

decorative line
2. Общи Балкани - млади автори - първи книги: Т. 8. Българските турци - преселници в Република Турция (Култура и идентичност)
Автор: Мила Маева. Научен редактор: проф. Цветана Георгиева. МЦИМКВ, София, 2006, на български език
Прочети книгата

или

1984-1989

decorative line

Процентът на безработицата сред етническите турци в България е 34,4 на сто, докато тази сред българското мнозинство е 9,2 процента, показват данните от доклад на ЕС за мониторинг на расизма, цитирани от турския вестник "Радикал".

Inform,31.07.2007

decorative line

Turks in Bulgaria

Famous Turks of Bulgaria

Ethnos.bg/Турско малцинство

decorative line

БЪЛГАРИЯ - ТУРЦИЯ

Духовна врата с Турция

Обединени в различията си

Какво ще донесе ЕС на българските мюсюлмани ?

Ново поколение турци стават граждани на ЕС

Юлиян, който стана Сюлейман, и внукът му Микел

Черният и белият петък на Шермин

decorative line

Сватбените обичаи при турците в България

Малцинствата на Балканите - мост към разбирателството

Помаци

Помаци в Мъглища-от преименуването до ЕС

Еничари

Comments