Mustafa Kemal Ataturk

Photobucket

 Atatürkçü Düşünce Derneği


 http://www.kultur.gov.tr/kultursanat/tb-ataturk.html


 http://www.kho.edu.tr/atasayfa


 http://www.Atatürk Araştırma Merkezi 


 http://www.ataturk.com


 http://bluepoint.gen.tr/ataturk


 http://www.ataturk.net


 http://www.hho.edu.tr/ataturk/ataturk.htm


 http://www.turkishnews.com/Ataturk


 http://www.mkutup.gov.tr/Ataturk/


 http://www.ada.net.tr/ataturk


İnternet üzerinde çeşitli Atatürk sayfalarına bağlantılar

decorative line

ХЕ

“Халкевлери” е гражданско сдружение, създадено през 1932 година от група представители на интелигенцията с цел разпространяване на кемалистката идеология и принципите на Народнорепубликанската партия с цел образоване на обществото. Под формата на доброволно участие те организират много самодейни състави за разпространение и запознаване с образците на турската култура и развиват широка читалищна дейност в полза на обществото.

http://tr.wikipedia.org/wiki/Halkevleri

HE

HE

Halkevleri

Мустафа Кемал Ататюрк

decorative line
  Кемалистка революция
 
По пътя на реформите
 
   Със сто топовни салюта е възвестена първата република в турската история.За нейното обявяване в Националното събрание гласуват 158 депутати,а 100 се въздържат.Най-голямата заслуга на последвалите успехи принадлежи на основателя-първия президент Мустафа Кемал Паша.Всички негови реформи целят придаване европейски образ на Турция,възприемането на ценностите на европейската култура и цивилизация.
 
   На 42 години президентът Мустафа Кемал вече има зад себе си бурен живот,натрупан политически и революционен опит.С енергия,последователност и замах той тласка отечеството си по пътя на всестранния напредък.
 
   Мустафа Кемал е роден на 19 май 1881 г. в Селяник (Солун)в семейството на дребния търговец Али Ръза Ефенди.Той е четвъртото дете (след 3 неуспешни раждания)и първата рожба на Зюбейде Ханъм.По-късно майката ражда и момиче-Макбуле.
 
   Първоначално Мустафа учи в прогимназиалното военно училище в Солун,а в 1899 г. завършва средното кадетско училище Манастър (Битоля).През 1902 г. се сбъдва отколешната мечта на Мустафа Кемал.Той учи и завършва престижната Военна академия в Истанбул.По-късно участва в Триполитанската,Балканската и Първата световна война.
 
   През 1913-1914 г. Мустафа Кемал е военно аташе в София и остава с незабравими впечатления от това пребиваване.Тук той среща и голямата си любов Мити(Димитрина Ковачева),дъщерята на известния български генерал Стилиян Ковачев (1860-1939).
 
   След приключването на Първата световна война Мустафа Кемал се издига като водач на реформаторите и става един от май-бележитите турски политици и държавници на Новото време.На стремежа да изравни Турция с модерна Европа правителството на амбициозния и талантлив политик откликва с поредица от закони,осигуряващи градивна държавническа дейност. Мустафа Кемал смята,че с харем,чалма и фес напредък и цивилизация в XX в.са немислими.На събрание на свои съмишленици той заявява,че освен премахването на монархията,халифата и Шериата,ще бъдат извършени и много други "революции"."Ние трябва да станем цивилизовани хора-казва Мустафа Кемал.-Нашите мисли,нашият манталитет трябва да се измени от главата до петите...Повече не можем да чакаме.Цивилизацията е такъв силен огън,че изгаря и унищожава всичко,което остане извън нея..."
 
   Началото на Кемалистката революция започва с реформи в научно-културното и образователно дело.На 3 март 1924 г. е приет законът "Тевхид-и Тедрисат (Йогретим Бирлиги)Кануну",първото приложение на който е промяната в облеклото.Мустафа Кемал дава личен пример,като вместо фес поставя на главата си мека шапка или каскет,а при официални церемонии-цилиндър.Един ден за обща изненада се появява с обръснати мустаци.Питат го:
 
-Защо сте обръснали мустаците си?
 
-Европейците-отговаря Мустафа Кемал-познават нас,турците,като мустакати типове с огромни чалми на главите и кама в пояса.Така ни представят и в литературата,и в живописта си.За да променим тази представа ,обръснах мустаците си.Отсега нататък европейците няма да виждат турци с огромни мустаци.
 
Когато през 1923 г. Мустафа Кемал се жени за Латифе (Ушаклъгил) Ханъм ,някои от близките му питат:
 
-Паша,нали ергенлъкът е пашалък?Защо се оженихте?
 
-Ожених се-отговаря той,-за да не казват мъжете:"Виждате ли го-той няма жена и дъщери и затова открива лицата на нашите жени и дъщери."
   На 28 август 1925 г.Мустафа Кемал произнася знаменитата си реч "За шапката и фереджето"."Искам-казва той-да ви говоря по един важен въпрос.Това е въпросът за нашето облекло.Е ли нашето облекло национално?Е ли то облекло на цивилизовани хора?То не е нито национално,нито международно облекло на цивилизовани хора.Трябва ли да държим обвити в това безобразие природната красота на човека?Ние трябва да открием тази природна драгоценност.И на нас подхожда облеклото на цивилизованите хора."Но как да убеди  турците да се разделят с феса?Той добре познава техния манталитет и антигръцки настроения и се провиква:"Фесът не е турска,а гръцка шапка.Искам да ви запитам:"Трябва ли да носим фес,който е гръцка шапка?"Отговорът е в хор:"Не,никога"-и мнозина захвърлят фесовете си. 
 

Преминава и към въпроса за облеклото на жената:"Жените са също като нас разумни и мислещи хора.Покажете тяхната красота на света,красотата на тяхното лице и очи,за да видят и те с очите си света.В това няма нищо страшно."
 
   На 4 октоври 1926 г. Т.Б.М.М. утвърждава нов Граждански законник,който с малки изменения заимстван от шведския.Новият законник (Тюрк Медении Хукуку) дава равни права на жените с мъжете (примерно при бракосъчетание,развод,в професиите и т.н.).Няколко години по-късно статутът на турската жена се издига още повече.От 3 април 1930 г. нежният пол придобива правото да взема участие на общинските избори,а от 5 декември 1934 година за пръв път в Националното събрание влизат 17 жени-депутати.
 
   През юли 1932 г. туркиня вече се явява на конкурс за Мис свят.Кериман Халис Едже (р.1913 г.) е избрана в Брюксел за световна красавица.Осиновената дъщеря на Мустафа Кемал Сабиха Гьокшен е първата туркиня пилот.
 
   На 30 ноември 1925 г. законът "Тевхид-и Тедрисат" влиза отново в действие.Затварят се всички теккета,тюрбета и медресета,а религиозните дисциплини в училищата са премахнати.Всички те са несъвместими в едно модерно развитие и при светския характер на турската държава от нов тип.
 
   Най-значителното постижение в областта на културното дело е преминаването на новата латинска азбука.Проучванията за обновяване на турския език започват още през 1926 г.,когато е назначена специална комисия по въпроса.Две години по-късно комисията потвърждава мнението,че най-подходяща е латинската азбука.След въвеждането и (1 ноември 1928 г.) Мустафа Кемал посвещава много време за реформата в областта на азбуката,която впоследствие прераства в езикова."Връзката между националното чувство и езика е много силна-говори той.-Ако езикът е национален и богат,той се превръща в главен фактор за развитие на националното чувство."Самият Мустафа Кемал в един от салоните на "Долмабахче" разяснява на черната дъска на своите гости предимствата на новата азбука.За фонетична основа на въведената нова турска азбука служи арабското и османското наречие,а като графичен образец се използва латинският (романският) ръкописен стил.
 
   Почти по същото време се въвежда европейският календар,новото християнско и часово време,които са основани на слънчевия цикъл.Алатурката е заменена с алафрангата (западно време по Гринуич).От 1931 г. започва да се употребява и нова метрична система.Вместо стария аршън (аршин) се използва дължината,метърът замества ензадето,а килото оката.Последните се уеднаквяват и по този начин улесняват икономиката,вътрешната и външната търговия.През 1933 г. започва да функционира първият модерен университет.
   Една година по-късно (1934) се приема закона за фамилните имена (Сойадъ Кануну).По предложение на Т.Б.М.М.отчитайки големите му заслуги към отечеството,Мустафа Кемал е кръстен Ататюрк (баща на турците).Тогава влиза в сила и нов Наказателен кодекс.
   Проведените реформи за преустройство на обществото като цяло се приемат добре,но в някои среди и части на страната те разделят драматично нацията.На 13 февруари 1925 г. е организиран кюрдски бунт в Източен Анадол,който се ръководи от протежето на англичаните Шейх Саид.Бунтът избухва в Пиран и за кратко време обхваща районите на Ерзурум и Диярбакър.Бунтовниците искат връщането на Шериата и възстановяването на халифата,както и въвеждането на религиозно обучение в училищата и вдигане забраната на фереджетата.
   В началото Шейх Саид има успех,като в кръвопролитните сблъсъци неговите войски се бият с Коран в ръка.Поради сложността на обстановката премиерът Фетхи Бей подава своята оставка ,а неговото място се заема от Исмет Паша,който е на този пост до 1937 г.Исмет Паша подготвя план за потушаването на бунта заедно с военния министър Февзи (Чакмак) Паша.Към края на май редовната републиканска армия смазва бунтовниците.Свикания Революционен трибунал наказва главните организатори-9 души увисват на бесилката пред голямата джамия в Диярбакър.
   Недоволни от републиканците са и старите привърженици на "Итихат ве Тераки",сред които се формира опозиция,която подготвя атентат срещу Мустафа Кемал.Начело на комплота застават ексдепутатите Зия Хуршид и Шюкрю Бей,както и бившият приятел на Мустафа Кемал Ариф Бей.По план след покушението заговорниците трябва да избягат на гръцкия остров Хиос.За дата на атентата е определен 16 юни 1926 г.,когато Мустафа Кемал ще посети Измир.Но ден преди атентата водачът на моторницата (с която заговорниците ще избягат) Гиритли Шевки изпитва угризение на съвестта и разказва всичко на измирския валия.Революционният трибунал издава 11 смъртни присъди-в т.ч. и на Зия Хуршид.
 
"Турция",Ибрахим Карахасан-Чънар
Comments