O destinaciji‎ > ‎

Istorija

Prirodne karakteristike i klima uticale su na to da je Holandija relativno kasno naseljena. Za vreme Rimljana (Cezara) na ovom niskom i u to vreme pretežno zamočvarenom predelu živelo je germansko pleme Batvi (preci današnjih Holanđana). Rimaljani su po ovom narodu predele oko delte Rajne i njenog šireg područja i toka Vala zvali Batvijom. U to vreme Rimljani su reku Rajnu uzeli kao granicu prema Germanima. Kada je započela seoba naroda, u ovaj kraj su došla razna germanska plemena Sasi, Frizi i drugi, od kojih su nastala dva naroda Holanđani i Flamanci. Pod svetim rimskim carstvom i kralja Španije, regija je bila deo sedamnaest provincija Nizozemske, (koje su uključivale Belgiju, Luksemburg i neke delove Nemačke i Francuske). Osamdesetogodišnji rat (1568 - 1648) protiv Španije okončan je Vastfalskim ugovorom i priznanjem nezavisnosti Ujedinjenih provincija Nizozemske (Holandije). Novostvorena republika imala je federalističko uredjenje sa obeležjima konfederalizma i predstavljala je prvi istorijski primer države nastale buržoaskom revolucijom, protiv apsolutističke vlasti.

Nakon sticanja nezavisnosti od strane Španije, Holandija je postala jedna od vodećih pomorskih, trgovačkih i ekonomskih sila u 17 veku. Uz ekonomski progres u Holandiji je došlo i do procveta kulture, umetnosti i nauke. Ovaj period je poznat i kao „Zlatni vek“ Holandije.

Nakon što je nakratko integrisana u Prvo Francusko carstvo pod Napoleonom, Holandija je 1815godine postala monarhija (kraljevina) pod vlašću dinastije Oranje – Nasau. U to vreme se sastojala od današnje Holandije, Luksemburga i Belgije. Kraljevina Ujedinjene Nizozemske i pored Holandije u svoj sastav uključila i prostor današnje Belgije i Luksemburga, ali se 1830 godine Belgija otcepila.

U drugom svetskom ratu Holandiju je okupirala nacistička nemačka, koja joj je nanela ogromne materijalne stete i ljudske žrtve.

Nakon rata Holandska ekonomija beleži prosperitet i kao rezultat toga postaje članica Beneluksa (Belgija, Holandija i Luksemburg). A kasnije i evropse ekonomske zajednice. Holandija je bila medju prvim osnivačima Severno – atlanskog vojnog saveza (NATO). Ona je takodje bila medju osnivačima Evropske zajednice za ugalj i čelik, koja je kasnije transformisana u Evropsku uniju. Holandija je članica Evropske monetarne unije i ima jedinstvenu valutu evro kao novčanu jedinicu.

Comments