หน้าที่และงานที่รับผิดชอบ


          หน้าที่ความรับผิดชอบของงานธุรการ
    
    1. งานสารบรรณ
            - รับและส่งหนังสือ ทั้งภายในและนอกองค์กรสำนักปลัด อบต.ช้างให้ตก
            - งานสารบรรณและงานธุรการต่าง ๆ ภายในสำนักปลัดฯ
            - รวบรวมหนังสือเสนอแต่ละงานที่รับผิดชอบ เพื่อพิจารณากลั่นกรองเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้น
            - ร่างหนังสือโต้ตอบภายในและภายนอก 
            - เวียนหนังสือ ติดต่อ ติดตามเรื่อง และประสานงานราชการ
     
    2. หน่วยผลิตเอกสาร

            - พิมพ์หนังสือราชการต่าง ๆ
            - จัดพิมพ์หนังสือ อาทิ หนังสือราชการ หนังสือตอบรับ และแผ่นพับ
            - จัดพิมพ์งบประมาณแผ่นดิน
            - บริการถ่ายเอกสาร
            - ดูแลเครื่องพิมพ์ดีด คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์กล้องวงจรปิด ให้มีประสิทธิภาพเสมอ
    
    3. หน่วยบริการ
            - ดูแลรักษาความสะอาดของหน่วยงานภายในและภายนอก
            - ดูแลและให้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ
        
         ส่งหนังสือเอกสารให้หน่วยงานที่รับ ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดหนังสือ การกรอกแบบฟอร์ม และร่างหนังสือโต้ตอบง่าย ๆ
ตรวจทานตัวหนังสือที่พิมพ์ และคัดสำเนาหนังสือเอกสาร ตรวจเอกสารหลักฐานและคัดลอกลงรายการต่าง ๆ จัดหาดูแลรักษาและเบิกจ่ายพัสดุครุภัณพ์ ช่วยรวบรวมข้อมูลสถิติทั่วไป จัดเตรียมและให้บริการในเรื่องของสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ช่วยติดต่ออำนวยความสะดวก และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
    

โครงการกีฬาเยาวชน

โพสต์13 ต.ค. 2553 00:20โดยsagareya wang   [ อัปเดต 13 ต.ค. 2553 00:32 ]

         เป็นโครงการที่จัดทำเพื่อบริการประชาชน เกี่ยวกับการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนให้ใช้เวลาว่างเื่พื่อการกีฬา

โครงการศาสนา วัฒนธรรม

โพสต์12 ต.ค. 2553 23:39โดยsagareya wang   [ อัปเดต 12 ต.ค. 2553 23:42 ]


เชิญร่วมงานเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โพสต์2 ธ.ค. 2552 21:57โดยsagareya wang   [ อัปเดต 2 ธ.ค. 2552 22:38 ]

              ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลช้างให้ตก  ร่วมกับโรงเรียนวัดบันลือคชาวาส  จัดให้มีพิธีเทิดพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันมหามงคล (5 ธันวามหาราช )  ประจำปี  2552  เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้แสดงความจงรักภักดี  โดยจัดให้มีพิธี  ณ โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส 

             ดังนั้น คณะกรรมการจัดงานจึงขอเรียนทุกท่านเข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยทั่วกัน  จึงเรีบนมาเพื่อประชาสัมพันธ์  เข้าร่วมพิธีตามกำหนดการดังนี้

กำหนดการ

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  5  ธันวามหาราช   พุทธศักราช  2552

วันเสาร์  ที่  5  ธันวาคม  2552

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

ภาคเช้า                       -  ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน    โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส

เวลา  09.00  น.                        -  ผู้ร่วมพิธีร่วมลงนามถวายพระพร

เวลา  09.30  น.                        -  ประธานในพิธี  เดินทางมาถึงบริเวณพิธี

                                    -  ประธานในพิธี  ลงนามถวายพระพร

                                    -  ผู้ร่วมพิธีทุกคนยืนและถวายคำนับ

                                    -  ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                                    -  เจ้าหน้าที่อาราธนาศิล

                                    -  พระสงฆ์ให้ศิล

                                    -  เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร

                                    -  พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

                                    -  ประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้  และถวายคำนับ  ( ผู้ร่วมพิธียืนตรง )

                                    -  ประธานกล่าวประกาศถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ            

                                      (  บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมพระสงฆ์เจริญพระมหามงคลคาถา

                                         ผู้นำศาสนาอิสลามขอดุอาฮ์  )

                                    -  ประธานในพิธีกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณ

                                    -  ประธานในพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรม 

                                    -  พระสงฆ์อนุโมทนา

เสร็จพิธี

 

หมายเหตุ         การแต่งกาย

                                -  ข้าราชการพลเรือน  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  เครื่องแบบเต็มยศ  เครื่องแบบปฏิบัติราชการคอพับแขนยาว

                                -  คณะผู้บริหาร  สมาชิก อบต.  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  เครื่องแบบสีกากีตามสังกัด

                                -  กลุ่มพลังมวลชน  กลุ่มองค์กร  แต่งกายตามสังกัด  หรือชุดสุภาพสีเหลือง / ชุดสุภาพสีชมพู

                   -  ผู้นำศาสนาอิสลาม  แต่งกายตามหลักการศาสนาอิสลาม

                                -  เด็ก  เยาวชน  แต่งกายชุดเครื่องแบบนักศึกษา  นักเรียน  ตามสังกัด

 

มีต่อหน้าหลัง/...

***********

กำหนดการ

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  5  ธันวามหาราช   พุทธศักราช  2552

วันเสาร์  ที่  5  ธันวาคม  2552

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ภาคค่ำ                             -  พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

เวลา  19.00  น.      -  ผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน    โรงเรียนวัดบันลือคชาวาส

                             -  ประธานในพิธี  เดินทางมาถึงบริเวณพิธี

                             -  ประธานในพิธี  ขึ้นสู่เวที และประกอบพิธี

                             -  ประธานในพิธีจุดเทียนชัย / ผู้ร่วมพิธีต่อเทียนจากประธาน

                             -  ประธานในพิธี และผู้ร่วมงานร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

                                            ( ร้องเพลงสรรเสริญฯ พร้อมกันทั่วประเทศ )

                             -  จุดพลุ

 

เสร็จพิธี

 

 

 

 

หมายเหตุ        การแต่งกาย

                -  ข้าราชการพลเรือน                                   ชุดสุภาพ  ชุดไทย  ชุดเสื้อสีเหลือง  ชุดเสื้อสีชมพู

                -  ตำรวจ  ทหาร                                             เครื่องแบบตามเหล่าสังกัด  ชุดสุภาพ  ชุดเสื้อสีเหลือง  ชุดเสื้อสีชมพู

                -  องค์กรเอกชน  กลุ่มพลังมวลชน            ชุดตามสังกัด  ชุดไทย  ชุดสุภาพ  ชุดเสื้อสีเหลือง  ชุดเสื้อสีชมพู

          -  พ่อค้า  ประชาชน  นักศึกษา                   เครื่องแบบนักเรียน  ชุดไทย  ชุดสุภาพ  ชุดเสื้อสีเหลือง  ชุดเสื้อสีชมพู

 

***********

หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP

โพสต์19 ต.ค. 2552 22:41โดยSample User   [ อัปเดต 7 ต.ค. 2553 20:14 โดย sagareya wang ]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras sem nunc, vehicula et tincidunt ac, sagittis eget risus. Nullam ac nunc sem, non varius felis. Praesent eleifend scelerisque urna, in ultricies purus facilisis eu. Integer a libero in nisl scelerisque varius.

Tip: How to delete this post.

งานส่งท้ายปีเก่า - ต้อนรับปีใหม่ 2554

โพสต์19 ต.ค. 2552 21:47โดยSample User   [ อัปเดต 7 ต.ค. 2553 20:15 โดย sagareya wang ]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tristique tortor eget nulla eleifend feugiat. Donec nulla felis, vulputate fringilla ultrices id, congue et odio. Integer urna orci, pellentesque eget interdum a, iaculis tempus odio. Integer ante magna, pulvinar ut ornare nec, tempus at erat. Mauris quis sem eget arcu volutpat cursus non eget tortor.

The results of our survey...

โพสต์19 ต.ค. 2552 21:46โดยSample User   [ อัปเดต 19 ต.ค. 2552 21:47 โดย sagareya wang ]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc tristique tortor eget nulla eleifend feugiat. Donec nulla felis, vulputate fringilla ultrices id, congue et odio. Integer urna orci, pellentesque eget interdum a, iaculis tempus odio. Integer ante magna, pulvinar ut ornare nec, tempus at erat. Mauris quis sem eget arcu volutpat cursus non eget tortor.

กิจกรรมประจำวัน

โพสต์19 ต.ค. 2552 21:44โดยSample User   [ อัปเดต 6 ธ.ค. 2552 00:41 โดย sagareya wang ]

สำรวจหนังสือรายงานอำเภอและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อตอบหนังสือ และจัดระเบียบงานให้มีความสะดวก.

1-7 of 7