TuotTo – Tuottavat toimintamallit –hanke

#TuotTohanke

TuotTo -hankkeessa kehitetään yritysten logistiikkatoimintaa parantamalla tuottavuutta ja tukemalla työhyvinvointia digitalisoituvassa ja muuttuvassa logistiikkatyössä. Tavoit

teena on kehittää prosesseja ja toimintatapoja sekä lisätä työntekijöiden ja työyhteisön voimavaroja.

Hankkeessa tarkastellaan mm.

 • digitaalisaation vaikutuksia ja mahdollisuuksia yrityksen ja työntekijän näkökulmista
 • työvoiman vaihtuvuuden ja vuokratyövoiman käytön kysymyksiä
 • voimavara- ja työhyvinvointitekijöitä: kuormitustekijät, työn mielekkyys ja sujuvuus, työn hallinta ja osaamisvaatimukset
 • työntekijöiden ja työyhteisön osallistumiskeinoja toiminnan ja yrityksen kehittämiseen.

Hyödyt yrityksille ja henkilöstölle

Yritykset saavat

 • arvion tuottavuudesta, työhyvinvoinnista ja digiosaamisen tilasta
 • tulevaisuuskuvan ja kehittämissuunnitelman: mitä kannattaa tehdä seuraavaksi
 • tukea kehittämisen toteuttamiseen ja koko työyhteisön osallistamiseen
 • vertaisverkoston kokemuksia ja tukea kehittämiseen myös jatkossa

Työntekijät saavat

 • arvion omasta osaamisestaan
 • tukea oman osaamisen kehittämiseen ja työhyvinvoinnin hallintaan
 • keinoja osallistua yrityksen ja toiminnan kehittämiseen
 • näkemystä oman työn ja yrityksen kehityssuunnasta


Lue osallistuneiden yritysten kokemuksia >>


Seuraa hanketta twitterissä