Dongeng sleeping beauty dalam bahasa Wales

Dongeng sleeping beauty dalam bahasa Wales


amser maith yn ôl yno yn byw brenin a'r Frenhines a oedd yn dal wledd fawr i ddathlu genedigaeth eu merch fach, Briar Rose. Anfonwyd gwahoddiadau at yr holl tylwyth teg i fendithio y dywysoges ac eithrio i un gan ei fod wedi'i tybir ei bod wedi marw. Mae pob un ohonynt yn dod i wledd y brenin ddwyn anrhegion arbennig ar gyfer y tywysogion bach. Dechreuodd y tylwyth teg i roi eu rhoddion. "Bydd hi'n brydferth," meddai'r cyntaf "." Bydd hi'n ddoeth "meddai yr ail". "Bydd hi'n garedig," meddai y trydydd ". Dim ond un tylwyth teg gadawyd i roi'r rhodd pan yn sydyn aeth yr ystafell dywyll. Yna, ar ôl fflach iawn o oleuni yr un fath â'r tylwyth teg a gafodd ei adael allan, daeth yn wyneb.

Hi yn gandryll gan nad oedd neb wedi ei gwahodd yn y wledd. Yna dywedodd, "Wel arwyr fy wledd fendith. Yna dywedodd," wel arwyr fy fendith fod ar ei phen-blwydd yn un ar bymtheg bydd yn rhoi ei bys ar olwyn nyddu ac yn marw. " Daeth fflach arall o olau ac mae'r tylwyth teg yn mynd. Yna tylwyth teg arall a oedd yno camu ymlaen. "Mae fy rhodd ar gyfer y dywysoges yn dal i adael." "Mae fy anrheg iddi hi yw bywyd! Pan fydd y werthyd pigo ei bys na fydd yn marw, ond bydd yn disgyn i mewn i gwsg dwfn. a fydd yn para am gan mlynedd. Dim ond cusan gan ei gwir gariad a fydd deffro hi.

Y diwrnod canlynol y brenin cyhoeddi proclamasiwn, archebu bod yr holl olwynion troelli a gwerthydau cael eu dinistrio. Dros y blynyddoedd tyfodd y dywysoges i mewn i ferch hyfryd. Ar y pen-blwydd yn un ar bymtheg pawb yn paratoi ar gyfer y Blaid. Penderfynodd y dywysoges i fynd archwilio'r palas. "Tybed beth sydd yn y tŵr mawr de," meddai a gwneud ei ffordd iddo.

Gwelodd drws bychan gydag allwedd arno. Trodd y allweddol ac agor y drws. Yna gwelodd rhai grisiau a dechrau dringo i fyny. Yn y cyfamser y brenin a'r Frenhines dechreuodd chwilio am y tywysogion. Mae pawb wedi gweld hi, ond doedd neb yn gwybod ble mae hi wedi bod yn mynd. Y dywysoges wedi cyrraedd brig y tŵr, lle gwelodd drws arall a oedd ychydig yn agored. Yna clywodd swn whirring rhyfedd, a oedd hi erioed wedi clywed o'r blaen. Aeth i mewn i'r ystafell a gweld hen wraig sy'n gweithio ar label nyddu. "Beth ydych chi'n ei wneud, gofynnodd Briar Rose, y dywysoges?" Nid wyf erioed wedi gweld un o'r rhai o'r blaen, beth ydyw "? "Mae'n olwyn nyddu dywedodd y wraig oed a oedd y tylwyth teg drwg yn cuddio.

Gofynnodd y Tywysogion iddi os oedd hi'n gallu ceisio troelli ar yr olwyn, yn y werthyd iddi fynd i gysgu. Ac yn y man pawb yn y lle hefyd yn syrthio i gysgu, y cogyddion, y morynion, y gweinidogion pawb syrthiodd i gysgu. Y dywysoges yn elwir bellach yn harddwch cysgu. Blwyddyn pasio .... Byddai mab A brenin dod i'r gwrych Brior enwog i ddarganfod dirgelwch harddwch cysgu.

Un diwrnod yr un tywysog swynol, gofynnodd rhai pentrefwyr, lle gall ddod o hyd y gwrych? Yn union y tu hwnt i'r pentref syr ifanc "meddai'r pentrefwyr. Aeth y Tywysog i streic yn y gwrych, ond pan gyfarfu â'i gleddyf y drain rhosod mawr blodeuo ac wedi agor llwybr iddo. Aeth y tywysog y palas yn mynd i'r ystafell tŵr a gweld y tywysoges cysgu'n sownd. Rhoes fenthyg drosodd a chusanodd hi yn araf. rhosyn Brior, harddwch cysgu flickered ei llygaid ac mae hi'n deffro'r i fyny. Pan welodd hi y tywysog swynol hi'n syrthio mewn cariad ag ef. dechreuodd pob un o gwmpas y palas pobl i ddeffro o'u cysgu. Mae'r Tywysog a'r dywysoges briodi. parhaodd y briodas frenhinol am sawl diwrnod yn dod i ben gyda phêl godidog. Mae'r Tywysog a'r tywysoges dawnsio a dawnsio drwy'r nos.

Artikel sebelumnya :

ovary nutrition capsule


Comments