ทำน้ำเก๊กฮวยง่ายนิดเดียว

โดย http://tukim.tk.googlepages.com

11 นำดอกเก๊กฮวยมาล้างน้ำ(ไม่ควรล้างนานเดี๋ยวจะสูญเสียกลิ่นและสี)
22 ต้มน้ำให้เดือด
32 เมื่อน้ำเดือดน้ำดอกเก็กฮวยที่ล้างแล้วใส่ลงไป
42 ปิดเตาทันทีหลังใส่ดอกเก็กฮวย ใช้ทัพพีคนสักพัก
52 นำมากรองด้วยผ้าขาวบาง และใส่น้ำตาลตามชอบ
 **ถ้าต้มนานจะทำให้ขมและมีตะกอนเยอะ อายุการเก็บรักษาจะสั้นลง

Joking

การตูนกรุ๊ปเลือดขำๆ 

Knowledge

น้ำเก็กฮวย

น้ำกระเจี๊ยบ + พุทธาจีน

Link

Nanantrend.com

888mediacaraudio.com

Buy Cheap Computer,CPU,VGA,RAM Coolers

Buy Cheap Asus Eee PC 901 

Buy Discount LCD,Notebook Arm Mount 

Buy Discount J.K.  Rowling Books Canada

Buy Discount Stephenie Meyer Books Canada