รวมเวปผู้สมัครผู้ว่า กทม 2551


รวมบทความน่าสนใจต่างๆ  ของชาวไทยๆ

รวมเวปผู้สมัครผู้ว่า กทม. 2551

อดีตผู้ว่าอภิรักษ์ เบอร์ 5 www.futurebangkok.net

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน เกิดเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2504 จบการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางบริหารธุรกิจ (การบริหารการตลาด) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบริหาร มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดประเทศสหรัฐอเมริกา

นายอภิรักษ์ เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาด ประจำประเทศไทย บริษัท เป๊ปซี่ - โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟริโต-เลย์ ประเทศไทย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ กรรมการบริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประธานกลุ่มการตลาดและบริหารงานสื่อ กลุ่มบริษัทในเครือเทเลคอมเอเชีย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วม บริษัท ทีเอ ออเร้นจ์ จำกัด

เข้าสู่เส้นทางการเมืองด้วยการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ผู้ว่าราชการกรุงเทพฯในนาม พรรคประชาธิปัตย์ เมื่อปี พ.ศ. 2547 และได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนน 911,441 เสียง ทั้งนายอภิรักษ์ได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ จนครบวาระในปี 2551 และลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมัยที่ 2 ชูนโยบาย 5 ด้าน คือ การแก้ปัญหาจราจร ด้านการศึกษา ด้านคุณภาพชีวิต ด้านเศรษฐกิจ และบริหารจัดการน้ำ

เวปของท่านอดีตผู้ว่าจะมีข้อมูลค่อนข้างน้อย เวปเรียบง่ายมีการปรับปรุงเรื่อยๆ แต่ไม่มากนัก มีเวปบอร์ดแบ่งหัวข้อตามอาชีพ มี Link Hi5(ตรงกับเบอร์ที่สุด)กับ Fackbook ด้วยในเวปการหาสื่อค่อนข้างยาก มีการวาง Clip ไว้กระจัดกระจายไว้ใน Hi5 กับเวปบอร์ดไม่มี Banner สำหรับผู้สนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายค่อนข้างน้อย ตัวเวปยังวาง Theme สีไม่ค่อยสวยเมื่อเทียบกับท่านอื่น เมื่อ 4ปีก่อนท่านเคยเปิดเวปที่ชื่อ www.ourbangkok.org แต่หลังจากได้รับเลือกตั้งเวปก็ไม่ได้ Update และปัจจุบันก็เป็นเวปร้างไปเรียบร้อยเลยทำให้คาดว่าเวป www.futurebangkok.net ก็คงจะเป็นเช่นเดียวกัน ที่จะปิดตัวทันทีหลังเลือกตั้งและไม่ได้ Update (ล่าสุดหลังเลือกตั้งเวปนี้เข้าไม่ได้แล้วครับเป็นดังที่คาดหมายไว้ การที่จะติดต่อผ่านทางเวปส่วนตัวของคุณอภิรักษ์ไม่สามารถทำได้อีกแล้ว เป็นที่น่าเสียดายจริงๆ 22-10-2551)

ล่าสุดผมได้เข้าไปดูเวป Hi5 ของคุณอภิรักษ์หลังได้รับการเลือกตั้งไม่ได้มีการ Update ใดๆ อีกเลยจริงผมหวังไว้ว่าจะมีบทความขอบคุณพี่น้องประชาชน และประกาศสิ่งที่จะทำและคอยบอกความคืบหน้าเป็นระยะๆ แต่เวปเหล่านี้ก็ปิด และไม่มีการ Update ใดๆ คาดว่าจะเป็นเช่นเวป www.ourbangkok.org สมัครหาเสียงครั้งแรกเช่นกัน น่าจะเป็นเพราะกลุ่มเป้าหมายหลักหรือฐานเสียงของคุณอภิรักษ์ไม่ได้ใช้ Website กันเยอะ

ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ เบอร์2 www.drdancando.com

ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมอแนช ประเทศออสเตรเลีย โดยทุนรัฐบาล และปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา จากนั้นศึกษาต่อ ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยมอแนช ประเทศออสเตรเลีย

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา และนักวิชาการอาคันตุกะ มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดประเทศอังกฤษ รวมทั้งเป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเป็นประธานกรรมการกลุ่มบริษัทซัคเซสและบริษัทต่าง ๆ รวมกว่า 20 บริษัท

ดร. เกรียงศักดิ์ เข้าสู่ถนนการเมืองครั้งแรกในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2548 โดยเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 25 พรรคประชาธิปัตย์ และได้ลาออกจากพรรคประชาธิปัตยืเมื่อเดือน ตุลาคม พ.ศ.2550 โดยให้เหตุผลว่าไม่ได่รับความเป็นธรรมในการจัดส่งเลือกตั้ง และปี 2551 ได้ลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ โดยชูนโยบาย สร้างกรุงเทพฯด้วยปัญญา

เป็นเวปที่ค่อนข้างสมบูรณ์ แต่ตัวเวปเมื่อเิิิิปิดด้วย FireFox แล้วหน้าเวป
จะไม่ตรงตำแหน่งและ Webboard ต้องสมัครและ Login ก่อนใช้งานและตัวเวปบอร์ดก็ค่อนข้างใช้ยาก ส่วนข้อมูล VDO, Webboard, Banner,Wallpaper
,
โบรชัวร์,สื่อทีวี,Ringtone
Dr.DanBannerDr.Dan2DrDan3

รวบรวมไว้ค่อนข้าง
ดีมี Poll ข่าวก็ Update ได้ค่อนข้างดีมี Theme สีที่ชัดเจน

รวม Link ของดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

  1. ศูนย์ข้อมูลการเมืองไทย
  2. OK Nation Blog Dr เกรียงศักดิ์
  3. กองทุนเวลา 
  4. Hi5 Dr.เกรียงศักดิ์
  5. Hi5 Dr.แดน

      เวปหาเสียงของทางด้าน Dr.Dan ยังมีการ Update ขอบคุณพี่น้องประชาชนหลังจากประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว เวปก็ยังไม่ได้ปิดไปเหมือนของทางคุณอภิรักษ์ น่าจะเพราะฐานคะแนนเสียงส่วนมากของ Dr.Dan เป็นคนมีการศึกษาสูง และ Dr.Dan เองก็ทำงานอยู่ต่างประเทศมานานทำให้ ให้ความสำคัญกับชีวิต หรือชุมชนทาง internet มากกว่าผู้สมัครท่านอื่นๆ

       ส่วนเวปเพื่อสังคมอื่นๆ ของ Dr.Dan ก็มีการ Update เรื่่อยๆครับ(22-10-2008)

ประภัสร์ จงสงวน เบอร์ 10 http://www.prapat10.com

นายประภัสร์ จงสงวน เกิดเมื่อ 18 พฤษภาคม 2498 สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท สาขาอาชญาวิทยา สถาบัน California State University at Fresno สหรัฐอเมริกา และ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2539-2540 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

นายประภัสร์ เริ่มต้นการทำงานที่สำนักงานกฎหมาย ดร.อุกฤษ มงคลนาวิน ตั้งแต่ปี 2525 และได้เข้าทำงานที่ การทางพิเศษแห่งประเทศไทยในปี 2528 เคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองนิติการ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย และสำนักผู้ว่าการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย  ล่าสุดดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ก่อนจะลาออกมาลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพฯในสังกัดพรรคพลังประชาชน
ทั้งนี้นายประภัสร์ได้ประกาศนโยบายว่า จะเน้นแก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย สร้างโรงเผาขยะแทนการฝังกลบ เพื่อนำพลังงานที่ได้มาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า เรวมทั้งศึกษาปัญหาน้ำท่วมเมืองที่เกิดจากภาวะโลกร้อนอย่างละเอียด แล้วนำมาเตรียมการป้องกันให้เป็นรูปธรรมก่อนเกิดปัญหา

http://www.prapat10.com

เวปนี้พึ่งเปิดตัวแต่มาแรง เปิดตัวผู้ว่าขี่ชอบเปอร์ แถมยังขับเครื่องบินได้อีกด้วย
เวปออกแบบได้สวยงามด้วย Flash (ไม่เป็นมิตรกับ Search Engine ซะด้วยถ้า
Search ใน Google ไม่รู้จะเจอหรือเปล่า) มีข้อมูลให้เยอะแต่ไม่ค่อยปฎิสัมพันธ์
กับคนเข้าชมเพราะไม่มีทั้ง Webboard หรือ Poll ให้แสดงความคิดเห็น
เข้าใจว่าเวลาคงน้อยเลยไม่ได้เน้นที่ตัวเวปมากแค่ไว้ใส่ข้อมูลเท่านั้น

ชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ เบอร์ 8 http://www.chuvitbangkok.com/ชูวิทย์ emosion

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ เกิดเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2504 สำเร็จการศึกษา ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา  หลังจบการศึกษาได้ประกอบธุรกิจในนามเครือเดวิสกรุ๊ป และก่อตั้งมูลนิธิต้นตระกูลกมลวิศิษฏ์

นายชูวิทย์เข้าสู่วงการการเมืองด้วยการลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพฯเมื่อปี 2547 ในนามพรรคต้นตระกูลไทยที่ตนเองก่อตั้งขึ้น แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง และได้นำพรรคต้นตระกูลไทยเข้าร่วมกับพรรคชาติไทยโดยได้รับตำแหน่งรองหัวหน้า พรรคชาติไทย
ทั้งนี้ในปี 2548 นายชูวิทย์ ลงสมัครเลือกตั้งทั่วไป เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ สังกัด พรรคชาติไทย แต่ภายหลังถูก ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า เป็นสมาชิกพรรคไม่ตรบ 90 วัน จึงพ้นจากความเป็นส.ส. ต่อมาในปี 2549 นายชูวิทย์ได้ลาออกจากพรรคชาติไทย เพื่อลงสมัคร ส.ว.กรุงเทพฯ แต่ถูก คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพิกถอนสิทธิการลงสมัคร เนื่องจากยังไม่พ้นสถานะภาพ ส.ส. ครบกำหนด 1 ปีก่อนที่จะลงสมัครส.ว.

นายชูวิทย์ ลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพฯอีกครั้ง ในปี 2551 ชูนโยบาย "ริเริ่ม เร่งด่วน ติดตาม" โดยงานริเริ่ม จะทำให้ กทม.เป็นเมืองท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจจะให้แม่ค้าขายของทั้ง 7 วัน และเทศกิจต้องไปช่วยงานตำรวจตรวจตราความปลอดภัยแทนการจับแม่ค้า งานเร่งด่วน จะสานต่องานที่ดีมีประโยชน์

ชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์Photobucket

เวปค่อนข้างครบสูตรมี Banner,Webboard,Emosion,Clip VDO แต่ในเวปบอร์ดมีคนเ้ข้า Post ค่อนข้างน้อย

Link ของคุณชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ Emosion
1.นายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2551 หมายเลข 8
2.Post Today
3.จับเข่าคุย
4.Mthai Webboard
5.Wikipedia
6.รวมภาพป้ายโฆษณา ชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์

ก่อนเลือกตั้งไม่นานคุณชูวิทย์ได้ไปใส่ Combo (ศอก+เตะอีกชุดใหญ่) กับนักข่าวช่อง 3 ท่านนึงทำให้คะแนนเสียงร่วงจากอันดับ 2 เป็น 3 น่าเสียดายแทนจริงๆ ครับ ส่วนเวปหลังจากเลือกตั้งก็ปิดเวปไปไม่ได้เปิดอีกเลยครับ (22-10-2008)

ลีนา จังจรรจา http://www.hi-soleena.com/

นางลีนา จังจรรจา  หรือ ลีนา จังเกิดเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2502 จบการศึกษาปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันประกอบธุรกิจด้านเครื่องสำอาง โดยดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการศูนย์ขายส่งเครื่องสำอาง ร้านไฮโซ ไซตี้ ประตูน้ำเซ็นเตอร์

ปี 2547 ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพฯหมายเลข 6 แต่ถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติถอดถอนจากการลงเลือกตั้ง เนื่องจากมีการร้องเพลงเต้นรำบนพื้นที่ด้านหลังรถกระบะที่ใช้หาเสียง ซึ่งผิดตามพ.ร.บ.เลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น มาตรา 57 (3) ว่าด้วยการจัดงานมหรสพ หรือ งานรื่นเริง

ปี 2549 ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในพื้นที่ กรุงเทพฯ แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง และปี 2551 ได้ลงสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพฯอีกครั้ง โดยได้รับหมายเลข 7 ชูนโยบาย 23 ข้อ เน้นให้คนกรุงเทพฯ ให้โอกาสผู้หญิงเป็นผู้ว่าฯและประกาศที่จะเป็นผู้ว่าฯสีขาว

ลีนา จังจรรจา
Link ของคุณลีนา จังจรรจา
1.WikiPedia
2.at Mcot.net
3.Guru Sanook.com
4.ศูนย์ข้อมูลการเมืองไทย

วราวุธ ฐานังกรณ์http://www.warawoot.com/

วราวุธ ฐานังกรณ์

ตอนนี้อดีตผู้สมัคร ถูกประกาศจับซะแล้วครับฐานลบหลู่เบื้องสูง บนเวที นปก.(22-10-2008)

--------------------------------------------------

Link ที่มีประโยชน์

รวมรูป+ประวัิตินักการเมืองในประเทศไทย

Joking

การตูนกรุ๊ปเลือดขำๆ 

Knowledge

น้ำเก็กฮวย

น้ำกระเจี๊ยบ + พุทธาจีน

Link

เดรช ชุดราตรี เสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี

Nanantrend.com 

Car Audio 

TuKim Blog

easysquare.com

-----------------------------------------------------------------

Buy Discount J.K.  Rowling Books Canada

Buy Discount Stephenie 

Designs Women's Laptop Bag

Buy Cheap Computer,CPU,VGA,RAM Coolers

Buy Cheap Asus Eee PC 901 

Buy Discount LCD,Notebook Arm Mount 

Buy Meyer Books Canada