СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МВР - СФСМВР
TRADE UNION FEDERATION OF THE EMPLOYEES IN THE
MINISTRY OF INTERIOR - TUFEMI
Съгласно актуалните данни към 28 декември 2015,
в структурите на МВР работят общо 45 260 души...

Служителите с полицейски правомощия в цялата страна наброяват 27 463-ма души. В това число се включват 5158 гранични полицаи; В резултат от дейността на МВР се отчита намаление с 84,7 на коефициента на престъпност

Общата численост на служителите на Министерството на вътрешните работи с полицейски функции по чл. 142, ал. 1, т. 1 от Закона за МВР, съгласно данните към 28 декември 2015 г., е 27 463. От тях в цялата страна в качеството на полицейски служители работят общо 22 305 души, служителите с полицейски функции в ГД „Гранична полиция“ са 5158. Пожарникарите и спасителите в ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ са 6761.
Държавните служители по ЗДСЛ /чл. 142, ал. 1, т. 2/, изпълняващи дейност в общата и специализираната администрация, са общо 4232-ма в структурите на МВР в цялата страна. Лицата, работещи по трудово правоотношение /ЛРТП/, са 6804.
Общият брой на служителите с полицейски функции, държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение, в структурите на Министерството на вътрешните работи в цялата страна – главни и областни дирекции, СДВР, дирекции и специализирани дирекции – е 45 260 души.

http://press.mvr.bg/NEWS/news160114_04.htm
РЕГИОНАЛЕН ОФИС НА СФСМВР - ВАРНА
https://sites.google.com/site/tufemipleven/home/jpg_LogoCoe-150px-72dpi.jpg

Съветът на Европа е водеща организация за правата на човека на континента.
Тя включва 47 държави-членки, от които 28 са членове на Европейския съюз. Всички държави членки на Съвета на Европа, са подписали Европейската конвенция за правата на човека, договор, предназначен за защита на правата на човека, демокрацията и върховенството на закона.

Европейският съд по правата на човека наблюдава прилагането на Конвенцията в страните-членки. Граждани могат да подават жалби за нарушения на правата на човека до Съда в Страсбург, след като всички възможности за обжалване са изчерпани в съответната държава-членка. Европейският съюз се готви да подпише Европейската конвенция за правата на човека, създаването на обща европейска правна норма за над 820 милиона граждани.

Съветът на Европа призовава за свобода на словото и на медиите, свободата на събранията, равенство. Тя стартира кампании по въпроси като защита на децата, речта на омразата онлайн. Съветът на Европа подпомага страните-членки в борбата с корупцията и тероризма и предприемат необходимите реформи в съдебната система. Нейната група от конституционни експерти, известна като Венецианската комисия, предлага правни консултации на страни по целия свят.

Съветът на Европа насърчава правата на човека чрез международните конвенции, като например Конвенцията за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и домашното насилие и на Конвенцията за престъпленията в кибернетичното пространство. Тя следи за напредъка на страните-членки в тези области и прави препоръки чрез независими органи, експерт мониторинг. Достижение на Съвета на Европа, е че в държавите-членки вече не се прилага смъртното наказание
https://sites.google.com/site/tufemipleven/home/NIEUW-LOGO-EUROFEDOP-07.png


Eurofedop е основана на първия конгрес на Международната федерация на служителите на държавна служба, която е проведена във Виена - Австрия, през 1966 г., от групи християнски и други демократични синдикати в Европа.

В организацията членуват  55 синдиката на следните държави: Австрия, Албания, Белгия, Швейцария, Чехия, Германия, Дания, Испания, Франция, Унгария, Хърватска, Италия, Ирландия, Люксембург, Латвия, Литва, Малта, Нидерландия, Румъния, Сърбия, Словакия и Обединеното кралство.

Основната цел на Eurofedop, е да насърчава сътрудничеството между публичните услуги и синдикати в цяла Европа, както и да представлява интересите на работниците и служителите в публичната администрация на Европейския съюз. За да се постигне това, Eurofedop насърчава създаването на представителен и плуралистичен европейски социален диалог, формално или неформално, в публичния сектор.

С цел да се увеличи сътрудничеството между синдикалните организации в Eurofedop, са създадени седем търговски съвети: Пощи и телекомуникации, местни и регионалните власти, министерства и финанси, здравеопазване, полиция /EPU-Европейски полицейски съюз/, отбрана, правосъдие. Задачата на търговските съвети се състои главно в предоставянето на взаимен обмен на информация, да приема решения по въпроси, свързани с техния сектор и да информира и консултира изпълнителния комитет на Eurofedop.
Всички търговски съвети заседават най-малко веднъж годишно.
Eurofedop е член на Комитета на Съвета на Европа за връзка.https://sites.google.com/site/tufemipleven/home/jpg_EPU-39c81.jpg

EPU - “European Police Union” (ЕПС - "Европейски полицейски съюз"), е полицейски съюз с нестопанска цел, посветен към насърчаване и гарантиране на вътрешната сигурност в рамките на Европейския съюз. 
Организация съставена от полицейски синдикати, които се стремят да гарантират, отстояват и защитават, здравни, социални, професионални, икономически и културни права на всички служители работещи в областта на вътрешната сигурност.

Европейският полицейски съюз (EPU), е член на Eurofedop. Всеобхватен съюз в който полицейските синдикати от цяла Европа си сътрудничат. Заедно организациите членуващи в EPU, представляват повече от 500 000 полицейски служители в Европа.

Членството в "Европейския полицейски съюз", е отворено за физически и юридически лица, по-специално за полицейски синдикати и професионални полицейски асоциации, който имат за цели да гарантират вътрешната сигурност в Европа.

Кои сме ние?


 

СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В МВР

СФСМВР е най-голямата синдикална организация в МВР, член на Европейският полицейски съюз (EPU).
 
Основана е през февруари 2009г, непосредствено след спонтанните полицейски протести от края на 2008г. В момента в СФСМВР членуват над 7000 служители на МВР – както полицаи, пожарникари и спасители, така и държавни служители и лица работещи по трудово правоотношение, заети във всички направления на дейности в МВР.
 
Основна цел на СФСМВР е отстояването и защитата на основните социално-икономически интереси и права на членовете си в сферата на трудовите и служебни отношения, социалното и здравно осигуряване, безопасните условия на труд, подпомагането, осигуряването на високо жизнено равнище и професионална реализация на служителите.  
 
 
СФСМВР се обявява решително срещу корупцията, дефицита на социален диалог и незаинтересоваността от състоянието на системата за вътрешна сигурност в страната.
 
 

Нашият потенциал!


 

Писмо от "EPU" - Европейски полицейски съюз, по случай пет годишнината на СФСМВР...  

 

Петте отделни пръста са пет независими единици. Стиснете ги и юмрукът увеличава силата. Това е СФСМВР! 

 

Преди пет години на 15 февруари 2009г., най-богатите страни в света бяха ангажирани с „някакви бъдещи действия, които може да се окажат необходими“, за да се възстанови доверието в световната финансова система, както заявиха техните финансови министри след приключването на двудневната среща в Рим. Групата на седемте финансови министри също призова страните да не затварят своите пазари за стоки и услуги от чужбина.

Точно в същия ден, и 893 мили по-далече, в един от тези студени дни в България шепа хора със смели сърца, подписаха документи, които направиха официално: раждането на СФСМВР!

 

Хората прогнозираха, че оцеляването на полицейски синдикат в България е идеалистично. Пет години по-късно, има доказателства, че тези хора са грешили. Както Робърт Ф.Кенеди веднъж е казал: „Всеки път, когато отстояваш идеал или действаш, за са подобриш съдбата на други хора или удариш в името на справедливостта, изпращаш малка вълна надежда”.

 

От първия ден, хората които стоят зад СФСМВР, разбраха ползата да мислиш позитивно и че значителната разлика, която прави света успешен е  ДЕЙСТВИЕ.

 

СФСМВР показа, че е организацията на първа линия, която не оставя никакво пространство на играчите, които имат  намерение да съсипват полицейския синдикат. А пет години по-късно, от една страна СФСМВР е все още юноша в сравнение с полицейските синдикати от Холандия и Германия. От друга страна СФСМВР успя да утвърди себе си в среда с много ограничения и основателно претендира за своето място като важен партньор в областта на Европейската сигурност и безопасност.  

 

СФСМВР работи извънредно, зад кулисите, за да се увери, че нейните членове, колеги и приятели ще празнуват петата годишнина на 15 февруари 2014г. 

 

Европейският полицейски съюз би желал да се възползва от тази възможност и да Ви отправи своите най-дълбоки поздравления за Вашата пета годишнина.  

 

В тези последни години заедно постигнахме много. Изкачвайки планини и скачайки с бънджи, разрушавайки стени и изграждайки нови пътища, ние определяхме нашите цели и се научихме да ги правим по-малки, ако са твърде големи.

 

Израстването, успехът и позицията на Европейския полицейски съюз, до голяма степен зависи от наличието на такъв силен и способен член и партньор като СФСМВР.

 

Благодарим ви, скъпи колеги и приятели за тези последните пет звездни години на прецизна работа и лоялност.

 

Докоснете с малкия  пръст, своя палец, за да направите кръг: оптимизмът докосва съчувствието!

 
 

Офис - Варна обслужва следните СД !


 1. СД 3 ОД МВР ЯМБОЛ
 2. СД 6 РУ МВР НОВИ ПАЗАР
 3. СД 9 РУ МВР ИСПЕРИХ
 4. СД 26 ГПУ СРЕДЕЦ
 5. СД 39 ГПУ М.ТЪРНОВО И ГОДГ РЕЗОВО
 6. СД 45 РУ МВР ШУМЕН
 7. СД 50 ОД МВР ДОБРИЧ
 8. СД 54 РУ МВР КУБРАТ
 9. СД 56 БУРГАС
 10. СД 63 ОД МВР СИЛИСТРА
 11. СД 69 РУ МВР ПОМОРИЕ
 12. СД 70 РУ МВР ЛОЗНИЦА
 13. СД 80 РУ МВР РАЗГРАД
 14. СД 102 РУ МВР КАОЛИНОВО
 15. СД 109 РУ МВР ТУТРАКАН
 16. СД 114 БГПК-РДГП БУРГАС
 17. СД 127 ГПУ БОЛЯРОВО
 18. СД 133 ГПУ ЕЛХОВО
 19. СД 135 ОУ ПБЗН ЯМБОЛ
 20. СД 138 ОД МВР СЛИВЕН
 21. СД 143 ГПУ ЛЕТИЩЕ БУРГАС
 22. СД 153 РУП ТОПОЛОВГРАД
 23. СД 154 ГПУ БАЛЧИК
 24. СД 156 ГПУ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
 25. СД 164 РУ МВР КАВАРНА

Организации членки на EPU


https://sites.google.com/site/tufemipleven/home/acplogo.png

https://sites.google.com/site/tufemipleven/home/dpolg-logo.png

https://sites.google.com/site/tufemipleven/home/forum.png

http://www.polizei-fcg.at/

https://sites.google.com/site/tufemipleven/home/brdsz-logo1.png

https://sites.google.com/site/tufemipleven/home/france.png

https://sites.google.com/site/tufemipleven/home/logo20cep.png

https://sites.google.com/site/tufemipleven/home/mold1.png
https://sites.google.com/site/tufemipleven/home/snppc.png

https://sites.google.com/site/tufemipleven/home/pss202_0.png

https://sites.google.com/site/tufemipleven/home/stories_prawo_nszzp_logo_mpnsp_4312.jpg

https://sites.google.com/site/tufemipleven/home/mvrBG.png