https://sites.google.com/site/tufemipleven/home/jpg_LogoCoe-150px-72dpi.jpg

Съветът на Европа е водеща организация за правата на човека на континента.

Тя включва 47 държави-членки, от които 28 са членове на Европейския съюз. Всички държави членки на Съвета на Европа, са подписали Европейската конвенция за правата на човека, договор, предназначен за защита на правата на човека, демокрацията и върховенството на закона.

Европейският съд по правата на човека наблюдава прилагането на Конвенцията в страните-членки. Граждани могат да подават жалби за нарушения на правата на човека до Съда в Страсбург, след като всички възможности за обжалване са изчерпани в съответната държава-членка. Европейският съюз се готви да подпише Европейската конвенция за правата на човека, създаването на обща европейска правна норма за над 820 милиона граждани.

Съветът на Европа призовава за свобода на словото и на медиите, свободата на събранията, равенство. Тя стартира кампании по въпроси като защита на децата, речта на омразата онлайн. Съветът на Европа подпомага страните-членки в борбата с корупцията и тероризма и предприемат необходимите реформи в съдебната система. Нейната група от конституционни експерти, известна като Венецианската комисия, предлага правни консултации на страни по целия свят.

Съветът на Европа насърчава правата на човека чрез международните конвенции, като например Конвенцията за предотвратяване и борба с насилието срещу жени и домашното насилие и на Конвенцията за престъпленията в кибернетичното пространство. Тя следи за напредъка на страните-членки в тези области и прави препоръки чрез независими органи, експерт мониторинг. Достижение на Съвета на Европа, е че в държавите-членки вече не се прилага смъртното наказание
https://sites.google.com/site/tufemipleven/home/NIEUW-LOGO-EUROFEDOP-07.png


Eurofedop е основана на първия конгрес на Международната федерация на служителите на държавна служба, която е проведена във Виена - Австрия, през 1966 г., от групи християнски и други демократични синдикати в Европа.

В организацията членуват  55 синдиката на следните държави: Австрия, Албания, Белгия, Швейцария, Чехия, Германия, Дания, Испания, Франция, Унгария, Хърватска, Италия, Ирландия, Люксембург, Латвия, Литва, Малта, Нидерландия, Румъния, Сърбия, Словакия и Обединеното кралство.

Основната цел на Eurofedop, е да насърчава сътрудничеството между публичните услуги и синдикати в цяла Европа, както и да представлява интересите на работниците и служителите в публичната администрация на Европейския съюз. За да се постигне това, Eurofedop насърчава създаването на представителен и плуралистичен европейски социален диалог, формално или неформално, в публичния сектор.

С цел да се увеличи сътрудничеството между синдикалните организации в Eurofedop, са създадени седем търговски съвети: Пощи и телекомуникации, местни и регионалните власти, министерства и финанси, здравеопазване, полиция /EPU-Европейски полицейски съюз/, отбрана, правосъдие. Задачата на търговските съвети се състои главно в предоставянето на взаимен обмен на информация, да приема решения по въпроси, свързани с техния сектор и да информира и консултира изпълнителния комитет на Eurofedop.
Всички търговски съвети заседават най-малко веднъж годишно.
Eurofedop е член на Комитета на Съвета на Европа за връзка.
https://sites.google.com/site/tufemipleven/home/jpg_EPU-39c81.jpg

EPU - “European Police Union” (ЕПС - "Европейски полицейски съюз"), е полицейски съюз с нестопанска цел, посветен към насърчаване и гарантиране на вътрешната сигурност в рамките на Европейския съюз. 
Организация съставена от полицейски синдикати, които се стремят да гарантират, отстояват и защитават, здравни, социални, професионални, икономически и културни права на всички служители работещи в областта на вътрешната сигурност.

Европейският полицейски съюз (EPU), е член на Eurofedop. Всеобхватен съюз в който полицейските синдикати от цяла Европа си сътрудничат. Заедно организациите членуващи в EPU, представляват повече от 500 000 полицейски служители в Европа.

Членството в "Европейския полицейски съюз", е отворено за физически и юридически лица, по-специално за полицейски синдикати и професионални полицейски асоциации, който имат за цели да гарантират вътрешната сигурност в Европа.
Офис - Пловдив обслужва следните СД !


1  СД 8   РУ Ст. Загора

2  СД 20  РУ Чирпан

3  СД 23  01 РУ Пловдив

4  СД 24  ГПУ Свиленград

5  СД 29  РУ Панагюрище

6  СД 30  РУ Казанлък

7  СД 31  ОДМВР Пазарджик

8  СД 44  ГПУ Ново село

9  СД 47  РУ Смолян

10 СД 52  РУ Карлово

11 СД 58  ГПУ Златоград

12 СД 62  ГПУ Доспат

13 СД 64  Пловдив Волга

14 СД 66  ОДМВР Кърджали

15 СД 72  РУ Първомай

16 СД 79  РУ Димитровград

17 СД 87  ГПУ Рудозем

18 СД 105 РДГП Смолян

19 СД 107 Общ. Полиция Пловдив

20 СД 108 ГПУ Ивайловград

21 СД 113 РУ Хасково

22 СД 117 ГПУ Момчилград

23 СД 118 РУ Златоград

24 СД 124 ПБЗН Хасково

25 СД 137 05 РУ Пловдив

26 СД 141 ПБЗН Златоград

27 СД 142 РУ Чепеларе

28 СД 144 Миграция Любимец

29 СД 145 РУ Велинград

30 СД 147 РУ Мадан

31 СД 149 ОУПБЗН ПД

32 СД 155 РСПБЗН Доспат

33 СД 157 ГПУ Крумовград

34 СД 161 РУ Гълъбово

35 СД 162 ОУПБЗН Смолян

36 СД 163 ЗЖУ Пловдив

37 СД 165 ПУ Симеоновград

38 СД 166 РУ Асеновград

39 СД 167 РУ Труд

40 СД 173 РУ Пещера

41 СД 177 РУ Септември


Организации членки на EPU


https://sites.google.com/site/tufemipleven/home/acplogo.png

https://sites.google.com/site/tufemipleven/home/dpolg-logo.png

https://sites.google.com/site/tufemipleven/home/forum.png

http://www.polizei-fcg.at/

https://sites.google.com/site/tufemipleven/home/brdsz-logo1.png

https://sites.google.com/site/tufemipleven/home/france.png

https://sites.google.com/site/tufemipleven/home/logo20cep.png

https://sites.google.com/site/tufemipleven/home/mold1.png
https://sites.google.com/site/tufemipleven/home/snppc.png

https://sites.google.com/site/tufemipleven/home/pss202_0.png

https://sites.google.com/site/tufemipleven/home/stories_prawo_nszzp_logo_mpnsp_4312.jpg

https://sites.google.com/site/tufemipleven/home/mvrBG.png