Jóga nidra

Szeretettel köszöntelek a honlapomon!
 FIGYELEM!    
 Az alábbi információk habár igazak, de alkalmasak lehetnek a világnézeted vagy vallásos hitvilágod megzavarására! Ezért, ha úgy érzed, hogy az általam közöltek feszültséget keltenek benned, akkor csak egyszerűen felejtsd el ezt a weboldalt!

Amit beterveztél, azt végig fogod élni. Ebbe nem tudok és nem is akarok beleavatkozni, mert az a Te döntésed volt.
Ezt az oldalt azért hoztam létre, hogy az élmények megélése könnyebb és hasznosabb legyen.


A lazítás szükségszerűsége

Ez a világ az ellentéteken alapul. Ha szereted a pörgést, az rendben van.   Igazán élvezni viszont csak akkor fogod, ha közbeiktatsz néha egy kis szünetet. A szív is megpihen két dobbanás között, így ha a létezés gyönyörét a maga teljességében szeretnéd átélni, szükséged van egy kis lenyugvásra. Ha folyamatosan csak akciós állapotban vagy, az egész átmegy egy görcsös feszülésbe és már oda is van a létezés élvezete. Ekkor a természet visszaszabályoz, s akkor is pihenned kell, ha nem akarsz, azaz megbetegszel. Ez is csak azért van, hogy később a létezés élvezetének szintje nőjön, habár ez a visszaszabályozás pillanatában nem érezhető ilyen egyértelműen.


A lazítás történelmi hagyományai

A lazításnak koronként megtalálhatjuk az intézményesített rendszerét. Imhoteph nemcsak az első lépcsős piramist építette Zoser fáraó részére (kr.e. 2650 – 2590.), hanem az első „alvó templomokat” is, ahol betegeket gyógyított. Az emberek az éjszaka folyamán egy speciális transzban nemcsak betegségeik okára kaptak választ, hanem arra is, hogyan gyógyulhatnak meg.

http://www.mindtec.co.uk/hyp-art/roots.html

Asclepius, a gyógyítás istene „alvó templomokban” gyógyított Görögországban. A ferde támlájú fekvő alkalmatosságokat „klinikáknak” hívták. (clinic)

http://en.wikipedia.org/wiki/Sleep_temple

Indiában is évezredes hagyományai vannak a jógikus alvásnak, azaz a jóga nidrának, mely egy sokkal mélyebb ellazulást biztosít egy normál pihenésnél.

http://en.wikipedia.org/wiki/Yoga_nidra

Ezek persze csak kiragadott példák az emberiség történetéből, valójában, ha alaposabban utánanézünk, minden kultúrában fellelhetjük a tudatos mély pihenés hagyományait.A világegyetem célja

A VILÁGEGYETEM EGYETLEN CÉLJA ÖNMAGA LÉTEZÉSÉNEK MEGTAPASZTALÁSA, ÉS ÉLVEZETE ANNAK MINDEN ELŐFORDULÓ ASPEKTUSÁBAN

Ha elég őszinték vagyunk önmagunkhoz, akkor ez nyilvánvaló számunkra.

A teremtés nem más, mint ellenpólusok létrehozása és ehhez törvényszerűségek teremtése. A törvényeket a legfelsőbb Egy alkotta, s minden a már meglévő törvények szerint működik. Lehet élvezni magát a teremtést, és lehet a teremtés előtti állapotot, vagyis a nem teremtést. Mindkettőnek megvan a maga szépsége, és egyik sem előbbre való a másiknál. Ha ez így lenne, akkor a kettő közül az egyik nem létezne.


A teremtés folyamata

A teremtés folyamata az ellenpólusok létrehozása révén történik, a teremtett pedig az ellenpólusok között mozog. Ezt a legfinomabb szinten, mint rezgést érzékeljük, a magasabb szinteken pedig, mint pulzálást, a két pólus közötti mozgást.

A LEGMAGASABB SZINTŰ REZGÉS NEM ANYAGI TERMÉSZETŰ, ÉS A SZERETET ÉLMÉNYEKÉNT ÉJÜK MEG.

Ezért van az, hogy minden a szeretet rezgéséből lett teremtve. Bennünk is létezik a két pólus, a teremtést, mint életösztönt éljük meg, míg a teremtés előtti állapotot, a nyugalom utáni vágyként. Ez a két pólus megjelenhet úgy is, mint félelem, azaz a teremtett elvesztésétől való félelem, és annak ellenpólusaként is, szeretetként.

A pulzálást tapasztaljuk az ébrenlét és az alvás állapotának váltakozásakor is, bár ebben az alvás alatti tudatosságra nem emlékszünk, mivel ez bizonyos esetekben zavarhatná az teremtés önfeledt megtapasztalását. A pulzáció nyugalmi állapotába történő visszaállása folyamán azonban felmerül az eddig tudattalan állapotként ismert tudatszintre való emlékezés vágya. Ekkor keressük a meditáció vagy a tudatos álmodás megtapasztalásának lehetőségét.

A teremtés strukturált, azaz többszintű

A Teremtő maga a Tudatosság, mely létezéséhez nem szükséges anyag vagy más energia-kategória. Tulajdonságok nélküli, egyetlen jellemzője, hogy Van.

A mi univerzumunk teremtője önmagát személyként tapasztalja. A jó hír az, hogy mindazok, akik tudatuk dimenzióváltása kapcsán személyesen találkoztak vele egyértelműen állították, hogy jó a humorérzéke! :) A teremtés többszintű folyamat, azaz maga a teremtés strukturált. A hindu filozófia hét szintről beszél, és Sapta bhumikákként említi ezeket (lásd csatolt letölthető powerpointos link), míg mások 14 szintet tapasztaltak. A mi szintünkről imáinkban kérhetünk segítséget a legfelsőbb Teremtőtől, de az alsóbb szinteken tevékenykedőktől is, ez kultúránként és vallásonként az idők folyamán változott. Ki egyiket, ki másikat tartotta célravezetőbbnek. Én azt szoktam mondani, legjobb mindig az igazgatónak írni, majd ő leosztja a levelet az illetékesnek.
A tervezést a létezés magasabb szintjein lévő lények tervezőasztaloknál végzik. Természetesen ezek nem olyan asztalok, mint amit itt földi viszonylatban használunk, de a tervezés lényege ugyanaz. Minden egyes megtestesült lény formája és működése először itt születik meg. A mi fizikai testünk is egy alapos tervezés eredménye. Ez az 1.0-ás verzió. Barátom Rudi elmesélte, hogy bemutatták neki a 2.0-ás fejlettebb verziót is, de ezt a Földön még nem használják, csak más bolygókon.

A holografikus univerzum

„OM Purnam Adah Purnam Idam Purnat Purnam Udachyate
Purnasya Purnamadayam Purnam Eva Vasisyate”


„OM

Teljes az Ott és Teljes az Itt
Teljes a Teljesből felemelkedik
Teljes a Teljestől elszakad
Teljesnek mégis megmarad”     (Weöres Sándor fordítása)

A fentebbi szanszkrit nyelvű idézet megtalálható a hinduk több ősi könyvében (pl. Isha Upanishad , Brihadaranyaka Upanishad), így feltételezhető, hogy ezen írások előtt már létezett.

1971-ben az Angliában élő magyar származású Gábor Dénes Nobel-díjat kapott az első hologram megalkotásáért. 

A hologram minden része az egésznek egzakt képmása, és a teljes képet fogja rekonstruálni. Ez azt jelenti, hogy a holografikus lemezt bármilyen kis részre is daraboljuk, a holografikus megjelenítés technikáját alkalmazva mindig megkapjuk a teljes képet, ellentétben egy normál fényképpel, ahol csak két fél képet kapunk. Persze minél kisebb darabot használunk, annál halványabban, de tartalmazza az egészre vonatkozó összes információt. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Holography

Ezt az elvet a teremtés különböző szintjein újból és újból felfedezhetjük. Minden egyes sejtünk DNS-e tartalmazza a teljes testünkre vonatkozó összes információt ugyanúgy, mint ahogy szellemi lényünk tartalmazza a teljes teremtés összes ismeretét. Ezek az információk az élet tervezésének pillanatában rendelkezésre is állnak. A születésekre azért van szükség, mivel szellemünknek saját magának kell átélni ezeket. Az információ csak a tapasztalás útján válhat tudássá bennünk.

Létformák és civilizációk

Szintén Andrási Rudi elmeséléséből tudom, hogy miközben fénylények tanították, hét létformát mutattak neki. Voltak, akik nagyon hasonlítottak az emberekre és voltak, akik egyáltalán nem. Beszélt egy olyan civilizációról, amelyben emberhez hasonló lények utaztak három hatalmas hengerben. A hengerek forogtak, így hozták létre a gravitációt. A hengerek belső falán növényeket termeltek. Már nem volt meg az eredeti bolygójuk. Bár a mienknél sokkal fejlettebb technikájuk volt, az emberi problémáik hasonlóak voltak a mieinkhez.

A fizikai síkokon kívül a további síkokon is számtalan létforma létezik. Beszámolt még egy teljesen eltérő létformáról is. Egy lényről, mely akkora volt, mint jó néhány galaxis. Rátelepedett a galaxisokra, és azt élvezte, hogy mindent át tudott élni, ami azon belül történt. Ő soha nem akart teremtővé válni.


Sok univerzum van

azaz inkább multiverzumról beszélhetünk.

„A multiverzum egy speciális és összetett elmélet, amely azt feltételezi, hogy a mi univerzumunk mellett számos más univerzum is létezik, s ezek együtt tartalmazzák mindazt, ami létezik, és ami létezhet.”  http://hu.wikipedia.org/wiki/Multiverzum

Mint arra korábban is utaltam, a mi univerzumunknak van egy Teremtője, amely személyként tapasztalja önmagát. Valamikor ő is ugyanazt az utat járta, mint amit most Te, s ha szeretnéd, és az összes ehhez szükséges tapasztalatokat megszerzed, akkor Te is egy univerzum teremtőjévé válhatsz. A Teremtőnknek szintén volt egy teremtője, és neki is és neki is…, ez a folyamat végtelenül folytatódik.


Az Egy

Habár számtalan univerzum létezik, mindegyik egyetlen teremtés része, melyet nevezhetünk az Egy-nek, vagy ahogy a hinduk mondják a Nem Kettőnek, mert értelmezésük szerint, ahol egyet mondunk, feltételezzük a második jelenlétét is. Ezt az Egyet, mint tudatosságot értelmezik. Ő tükröződik vissza az összes teremtésben. Ő az a tudatosság mely mindennek a saját tudatosságát adja. Ez ott van benned is, folyamatosan tapasztalod. Ez az a megfigyelő, amely nem akar benned semmit, csak Van. Erről beszél Mózes, amikor úgy definiálja Istent, hogy "VAGYOK, AKI VAGYOK". Ő az, amit megtapasztalhatsz egy meditáció vagy jóga nidra közben. A tudatos jelenlét, mely nem akar semmit.

A hindu filozófusok úgy képzelik, hogy a létezésünk végső célja a vele való eggyé válás, és így az egyéni létezésünk feloldódása és megsemmisülése az Egy-ben. Ez alapvetően téves. Ha egy kicsit is őszinte vagy magadhoz, rájöhetsz, hogy ez nem igaz. Ki nyerhet ezzel az aktussal? Az Egy? Ő maga már most Teljes és Tökéletes. Erre semmi szüksége. Te? Ha egyéni léted megsemmisül, mit nyersz általa? 

Dobronay László halálközeli élménybeszámolója kapcsán, mint tényt említi, hogy az univerzumunk teremtésekor jött létre az egyéni létünk, s onnantól kezdve vagyunk, és mindig is leszünk. Így tapasztalta az időtlenség vagy időn kívüliség aspektusából.Földi születésünk tervezése

Földre születésünk előtti állapotunkat nevezzük most szellem állapotnak. Szellem állapotunkban a tudatosságunk és intelligenciánk nagyságrendekkel magasabb a most tapasztaltnál. Az univerzumunkban, amelyet felfoghatunk a Teremtőnk testeként, számtalan fizikai és nem fizikai dimenzió, élettér létezik. Ezek amolyan „játszóterek”, ahol mindent kipróbálhatunk, és tapasztalatokat szerezhetünk. A földre való leszületésünket komoly tervezés előzte meg. Ez azért is fontos, mivel az univerzumban a Teremtő szeretetének egyik megnyilvánulása, hogy szabad akaratot kaptunk, ami viszont egyformán minden emberre igaz. Ezért a tervezésnek olyan részletesnek kell lennie, hogy ha valakivel kapcsolatba kerülünk, azt előtte egyeztetni kellett vele, és az engedélyét kérni hozzá. Olyan részletes a terv, hogy, ha valakivel az autóbuszon összeér a vállunk, már azt is le kellett előtte egyeztetnünk vele, mivel kapcsolatba kerültünk egymással. Az életünk folyamán számtalan választási lehetőségünk van, de azokat is le kellett előre egyeztetnünk. Ebből is látszik, hogy a tervezés folyamatában egy sokkal magasabb és hatékonyabb tudatállapotban vagyunk. Mindazt belevesszük a tervbe, amit meg szeretnénk tapasztalni. A tervezés során nem értékeljük jónak vagy rossznak a cselekedeteinket, csak azt vesszük számításba, hogy mi szolgálja a lélek nemesedését, hogy később a számtalan tapasztalat után ő maga is egy univerzum teremtőjévé válhasson. A magból fa lesz, a fa gyümölcsöt és magokat terem, és a folyamat újrakezdődik. Az analógiák minden szinten ismétlik önmagukat. Itt azért meg kell jegyezni, hogy nem minden magból lesz fa, mert nem minden mag szeretné végigjárni a fejlődés teljes útját és szeretne fává nőni. Ez a természetben is így van.

Ha egy magasabb szintről nézzük a dolgokat, akkor nincsen bűn, csak tapasztalat. Karsay István halálközeli élménye kapcsán beszámolt arról, hogy nagyon utálja az erőszakos dolgokat, s hogy miért, ez csak akkor vált nyilvánvalóvá számára, amikor nemcsak ezt az életét, hanem az előzőeket is látta leperegni. Egyik életében ugyanis hóhér volt. A szelleme ezt az utat választotta, hogy kialakítsa az erőszakmentesség képességét.

http://www.youtube.com/watch?v=KIqBv2e-NYA

A holokauszt tagadókról volt szó a TV Híradóban, amikor barátom Rudi felhívott. „Nézd meg, ezeket a hülyéket, most megpróbálják semmissé tenni mindazoknak az áldozatát, aki a koncentrációs táborokban foglyok vagy őrök voltak.” Mivel az életünk minden pillanata egy tervezés eredménye, foglyok és az őrök is így tervezték meg az életüket. Miért? Azért, hogy bemutassák az embereknek, és maguk is megtapasztalják, hogy hova vezet a szeretetlenség.Az idő linearitása csak itt létezik

Amit a tervezés kapcsán érdemes megjegyezni, hogy ott nincs idő, ott inkább csak események sorozatáról beszélhetünk. Az idő linearitása csak az anyagi világra érvényes. Onnan nézve az időt, mint folyamot tapasztalod, amelynek bármelyik pontján beléphetsz. „Ki tudná leírni az idő színeit?”, teszi fel a kérdést Dobronay László, a halálközeli élményes beszámolója kapcsán. Ez azt jelenti, hogy az életedet bármelyik korba letervezheted. Ez leginkább egy számítógépes játékprogramra hasonlít, melynek bármelyik pontján beléphetsz.

Nem véletlenül szól így az emberiség történetében fennmaradt egyik legősibb szanszkrit nyelvű ima:

„ asato mā sad gamaya, tamaso mā jyotir gamaya, mtyor māmta gamaya” (Bhadārayaka Upaniad 1.3.28)[51]

„Vigyél engem a valótlanságból a valóságba, a sötétségből a világosságba, a halálból a halhatatlanságba”

http://en.wikipedia.org/wiki/Mantra#Lead_me_from_ignorance_to_truth


Karma vagy Isten büntetése nem létezik

A fentiekből kitűnik, hogy semmi olyan nem történik veled, amit ne terveztél volna már meg, tehát karma vagy Isten büntetése, mint olyan, nem létezik. Ezt csak a különböző vallási vezetők találták ki azért, hogy valamilyen módon kordában tartsák az embereket, hogy ne gyilkolják le egymást a vagyonért, rangért vagy például a legszebbnek tartott nőért, és persze nem utolsó sorban azért, hogy biztosítsák saját pozíciójukat. Ezt minden korban és kultúrában eljátszották, nyilván nem ok nélkül. Ez a legtöbb esetben odáig fajult, hogy kiírták a templom bejáratára:„Féljétek Istent”. Ez ugyanazt jelenti, mintha valaki kiírná a háza bejáratára, hogy féljél édesapádtól és édesanyádtól. Valóban ezt szeretnénk, vagy inkább azt, hogy amikor hazatérünk, a gyermekeink örülve és szeretettel szaladjanak elénk? A szeretet ellentéte nem a gyűlölet, hanem a félelem. Aki fél, annak gondolkodása, beszéde és cselekvőképessége korlátozott. Szerencsére a legtöbb ember nem tulajdonít nagy jelentőséget ennek a feliratnak, s a templomokat arra használja, amire való, a lecsendesedésre és a benső megnyugvásra.

A karma helyett tehát a tudatos tervezés létezik. Ebbe persze belefér az is, hogy ha nem voltál kellő mértékben toleráns egy fajjal vagy emberi viselkedéssel kapcsolatban, a következő életedben betervezed azt, hogy abba a fajba szüless, vagy viselkedésmintát megtapasztald. Saját szellemed tanítja a megnyilvánult egyéni leken keresztül önmagát. Miután mindkét oldalt megtapasztaltad, a toleranciaszinted nő, lelked nemesedett. Nem biztos, hogy egyetértesz a másik viselkedésével, de megérted a motiváló erőit és elfogadod olyannak amilyen. Robert Monroe, aki gyermekkorától természetes képességként tapasztalta tudatának a dimenzióváltásait beszámolt arról, hogy van, aki csak egy látogatás erejéig születik le a földre, és van, aki diplomát is szerez a Föld bolygóból.

http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Monroe

A diploma megszerzéséhez az szükséges, hogy minden egyes élettípust kipróbálj. Leszel tehát gyilkos és áldozat, koldus és király, élsz szokásos hétköznapi életet, de leszel apáca és prostituált is. Ha a létezés minden emberi aspektusát megélted a földön, akkor teheted le a vizsgát belőle. Tehát mindennek kell, hogy legyünk itt a földön. Persze a „kell” szó, itt is feltételes, és csak akkor, ha le akarod tenni a vizsgát. Az univerzumban számtalan ilyen kiképzőhely van, mint a mi Földünk és nemcsak a fizikai síkokon, hanem a mentális síkokon is. Az univerzumban számodra semmit sem „kell” tenned, teljesen szabad vagy. Olyan ez, mintha a világ leggazdagabb embere lennél, és oda mehetsz nyaralni, ahova csak akarsz. Mehetsz a tengerpartra, de ha úgy döntesz, mehetsz a hegyekbe is síelni. Ha a hegyekbe akarsz menni, akkor lefoglalod a szállást, megveszed vagy bérled a sífelszerelést és esetleg edzed is magad egy kicsit előtte. Miután már ott vagy, megveszed a síbérletet, felmész a felvonón és nagy sebességgel száguldasz le a lejtőn. Ekkor viszont mát nem tudod megváltoztatni a döntésedet, hogy e helyett mégis inkább a tengerben úsznál. Most már csak egy dolgot tehetsz, hogy minden erőddel figyelsz a pályára és a lesiklásra, egyébként összetöröd magad és másokat, és nem utolsósorban, amit megtehetsz, hogy élvezed a síelést! Amire a folyamat során ügyelned kell, hogy az egészet emberként, emberségesen éld meg. Bármilyen nehéz is a pálya, próbálj meg ember maradni minden körülmények közt!


A segítőtársad

Azért, hogy az élettervedet megfelelően el tudd végezni, megkéred egy társadat, egy barátodat, hogy legyen a segítőd, mialatt te fizikai testben leszel. A segítő ugyanolyan ember, mint te vagy, csak ő most nincs fizikai testben. Azért nem egy angyal a segítőd, mert az egy teljesen más faj a teremtésben, segítik a teremtést, de valójában nem igazán értik az embereket, mivel nekik nincsenek hasonló motivációik. A segítőd pontosan ismeri az élettervedet, és megpróbál abba az irányba terelni, hogy azt pontosan el tudd végezni. Amikor az intuíciódra hallgatsz, akkor őt hallod. Ő a felelős azért is, hogy megszervezze a halálodat, miután teljesítetted a feladatod. Ez lehet valamilyen betegség, baleset vagy akár erőszakos halál. Természetesen megnyújthatod az itteni tartózkodásodat azután is, hogy teljesítetted a küldetésed, de ez a fejlődésedet már nem befolyásolja. Érdekes, hogy meghosszabbodhat akkor is az életed, ha még nem teljesítetted a feladatodat, de még van rá remény és lehetőség, hogy azt elvégezd. Az élettervedbe a végső befejezésen kívül betervezel még három kilépési pontot, mely alkalmas arra, hogy idő előtt véget vess a küldetésednek, azaz meghalj. Az egyik ilyen pontot a gyermekkorban, a másikat az ifjúkorban, a harmadikat a felnőttkorban helyezed el. Ha ezeket választod, akkor az életterved hátralévő részét egy következő megtestesülésben fogod majd elvégezni.


Környezetvédelem

Barátomnak, Rudinak a kocsijában ültem egyszer, és a környezetszennyezésről és az újabb energiaforrásokról beszélgettünk. „Gondoltál már arra, hogy azért, hogy most itt ülhetünk az autóban, a Föld egy időszakában nagy mennyiségű növénynek és állatnak kellett élnie a földön, majd azok maradványainak mélyen le kellett süllyednie a föld belsejébe, hogy ott kőolaj válhasson belőle? Valaki erre már gondolt több százmillió évvel ezelőtt” – mondta. „Hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy nemcsak a mi életünk egy gondos tervezés eredménye, de az egész teremtés összes szintjéé. Környezetszennyezés pedig azért van, hogy kialakuljon bennünk a környezettudatosság” – jegyezte meg. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy értsünk egyet a környezetszennyezéssel, csak azt, hogy fedezzük fel, hogyan is működnek a dolgok. Nem kell szétrombolni a Földet.


A lazítás gyakorlása

Térjünk tehát vissza az ellazulás gyakorlásához. Ha az előzőeket mind elolvastad, és eljutottál idáig, biztos lehetsz benne, hogy azok közé tartozol, akiknél az inga elindult visszafele, a pörgés irányából a nyugalmi állapot felé. A pörgésből, amit szanszkritul „vana”-nak mondanak, a „nirvana” irányába, ami azt jelenti nincs pörgés. A lecsendesedést végezheted ülő állapotban, és akkor meditációról szoktak beszélni, vagy fekvő állapotban, amit a hindu hagyományok a legtöbb helyen jóga nidraként, azaz jógikus alvásként említenek. Az elnevezés teljesen mindegy.

Jómagam a jóga nidrát oktatom, mivel úgy találtam, hogy a fekvő állapotban végzett gyakorlatok jobban kötődnek az európai gondolkodás szerinti lenyugváshoz, mint az ülő állapotúak, nem véletlenül, hisz ezt minden nap gyakoroljuk. Végezzük tehát tudatosabban és szakszerűbben a jobb hatás kedvéért.

A jóga nidra során a gyakorló vándoroltatja a figyelmét a fekvő testen keresztül. A gyakorlat tradicionális neve savajatra, „utazás a testen keresztül”. Eredete a Vasisztha Szamhitához és a Szusruta Szamhita című ajurvédikus szöveghez köthető.


Mit lehet a jóga nidrával elérni?

A gyakorlatok első és leginkább említésre méltó haszna, a feszült izmok mély és teljes ellazulása. A gyakorlat azáltal hat a fizikai testre, hogy mélyen dolgozik a pránamezőben és az idegrendszer szintjén. A szisztematikus relaxációban általánosságban figyelünk az izomcsoportok ellazítására, míg a jóga nidrában a test élettanilag fontos, idegsejtekben gazdag területeire összpontosítunk, segítve ezzel a finom energiák kiegyensúlyozódását és a mentális harmónia növekedését.

A második haszon, hogy ez a gyakorlat segíti az elme egyhegyűvé válását. Ha szisztematikusan és rendezett módon irányítod a figyelmedet egy meghatározott ideig, növeled koncentráció-képességedet. Az egyhegyű elme az élet minden területén jó szolgálatot tesz, ugyanakkor nélkülözhetetlen az önmagunk megértéséért tett utazás során is.

A harmadik haszon, ami a gyakorlatokból származik, hogy befelé kezdi fordítani a figyelmünk irányát. A mindennapi életben hasznunk származik abból, ha figyelünk a külső eseményekre, de a jógában való sikerhez meg kell tanulnunk, hogyan fordítsuk az elmét befelé. Az a szokás, hogy az elmét az érzékeken keresztül a világ tárgyai felé irányítjuk, akadályává válhat annak, hogy belépjünk a belső birodalomba, ha az elme makacsul ellenáll a befelé fordulásnak. A jóga nidra eszköz arra, hogy az elme áramlását visszafordítsuk az érzékek külső csatornáiból elménk és testünk kapcsolatának szubtilis belső szintjeire, és az életerőre, amely fenntart minket. Ez a befelé irányulás növeli az önmagunkra való tudatosságot, fokozva a belső állapotok iránti érzékenységet.


Túl a mély pihenésen

A jóga nidra, a tudatos álmodás, az álomjóga (dream yoga), ugyanannak a gyakorlatnak a különböző aspektusai. Mindazon túl, hogy hozzásegítenek egy nagyon mély, ellazult állapot kialakításához, lehetőséget teremtenek az elme tanulmányozására, valamint az elme és a valóság kapcsolatának vizsgálatára. Ez igen széles spektrumú anyag, mely belenyúlhat még a vallásos hit világába is. A témának vannak sámánizmusi, egyiptomi, görög, gnosztikus, keresztény, zen- vagy tibeti buddhista, hindu illetve jóga hagyományai, sőt, ha alaposan vizsgálódunk, akkor azt találjuk, hogy szinte minden valamikori emberi kultúra foglalkozott vele. A legtöbb írásos feljegyzés, mely az alvás jógájával foglalkozik a buddhista hagyományokban, és az indiai jógában lelhető fel. Bármely hitvilághoz is tartozzanak a témával kapcsolatos ismeretek, tekintettel kell lennünk arra, hogy azok emberek tapasztalatai alapján keletkeztek, s így nem mondanak ellent a tudományosság alapelveinek.

Egy-egy jóga nidra gyakorlat nem más, mint meghívás ennek a széleskörű tudománynak a kísérletes tanulmányozására. Ennek során közvetlen tapasztalatot szerezhetsz a tudat és a valóságként tapasztalt környezetünk álomszerű kapcsolatáról.

A jóga nidra a legjobb laboratóriumi módszer az elme tanulmányozására.

Tételezzük fel, hogy tudatosan álmodsz. Lehet, hogy már tapasztaltál ilyet, de ha még nem, akkor csak képzeld el, hogy volt már ilyen tapasztalatod.

Tételezzük fel, hogy most álmodsz, s álmodban felveszel egy kavicsot, majd elhajítod a tér bármelyik irányába. Mind a saját tested, mind a kavics és a tér is csak az elméd terméke. Nincs mögötte semmilyen anyag, csak egy illuzórikus világ. S ha a kő nekiütődik egy falnak és koppanó hangot ad, az is csak az elméd teremtménye. Az álomban nincsenek hanghullámok, az álomban nincsenek molekulák. Bármi, amit a tudatos álomban tapasztalsz, csak az elméd teremtménye.

Nos, ha az elmét szeretnéd tanulmányozni, ennél jobb lehetőséged nem is lehet.

A tudatos álomban nemcsak passzív módon tudod tanulmányozni az elmét, hanem annak kreatív teremtő folyamatában is. Tudatos álomban, ha akarod, vizualizálhatsz egy almát vagy egy banánt is, ami több-kevesebb sikerrel meg is jelenhet az elmédben. A tudatos álom tehát tökéletes laboratórium az elme tanulmányozására. S egy ilyen megfigyelés során nemcsak a tudatalattidról nyersz információkat, hanem magáról a tudat működéséről, a tudatosságról is.Gyere jóga nidrázz a belvárosban!

 

   Vezeti: Kollár József
  jógaoktató   

        A következő tanfolyam ról itt találhatsz információt: http://debrecenijoga.hu

      

Amennyiben érdekel a tanfolyam, kérlek jelezz vissza az alábbi e-mail címen, és ha indul, akkor értesítelek:

debrecenijoga@gmail.com

Ingyenes letöltésekSapta Bhumikák, a létezés hét szintje a hindu hagyományok szerint - a lap alján, letöltés a jobb alsó sarokban lévő lefele nyíllal

Magamról pár szót

Jógával 1988. óta foglalkozom. Először Zoltai Miklós tanfolyamaira jártam Debrecenben, majd tanultam a Jóga a Mindennapi Életben rendszer keretén belül. Két évig jártam az Egyesült Államokban lévő Maharishi Internationl University angol nyelvszakára, ahol védikus filozófiát is hallgattam. Tanultam az indiai Risikeshben lévő Himalájai Jóga Tradíció tanáraitól, valamint az indiai Rikhiában a Bihari Jóga Iskola oktatóitól is.  Indiában, Puttaparthiban talákoztam Sathya Sai Babával és Tiruvannamalaiban alkalmam adódott Moojival egy négyszemközti beszélgetésre és egy közös meditációra.  Az ő energiaterében, segítségével megtapasztalhattam a formanélküli Egy-et.

1996-ban az Országos Testnevelési és Sporthivatal képzésében szereztem sport és jógaoktatói oklevelet és azóta tanítok jógát.

Nős vagyok. Két kisfiam 2011. és 2013. szeptemberében született. Civil foglakozásomat tekintve vízépítő mérnök vagyok. Diplomámat Baján szereztem, melyet még kiegészítettem a Debreceni Egyetem mezőgazdasági informatikus és térinformatikus mérnöki diplomájával. A műszaki-, racionális gondolkodás alapvetően meghatározó az életemben. A vallási és filozófiai irányzatok mögött is mindig az elmélet megalkotójának a tapasztalata érdekelt, ugyanis meggyőződésem, hogy minden elvont irányzat mögött egy-egy személy konkrét tapasztalata állt. Most már közel húsz éve keresem azon emberek társaságát, akik halálközeli élmény vagy született adottságuk által magasabb dimenziókat voltak képesek megtapasztalni. Ennek során találkoztam olyanokkal is, akiknél ez egy kialakult képességként nem csak megmaradt, de tovább is fejlődött. Közéjük tartozik Andrási Rudi barátom is, aki számos tapasztalatát osztotta meg velem.

Versek


A
harmónia eszköze a ritmus


Amint az első vibráció kiterjedt a létben
Végtelenül kinyújtózva a megszülető térben
Nem volt még Föld és nem volt még ég
Csak az energia rezgése áradt szét

A harmónia eszköze a ritmus
A harmónia eszköze a ritmus

Ahogy a hangból fény lett, a dicsőségnek jele
Létrejött az anyag, mint térbe zárt zene
Az Alkotó mozgatta a karmesteri pálcát
S az univerzum elkezdte végtelen táncát

A harmónia eszköze a ritmus
A harmónia eszköze a ritmus

Kopog az eső és csobog a patak
A kiáradt vízből élet fakad
Virágok hajlanak a tavaszi szélben
S, nem veszed észre, de körülvesz az éden

A harmónia eszköze a ritmus
A harmónia eszköze a ritmus

Ütemre lépked a piciny bogárka
Földet rengeti a vágtató ló lába
Madárka dalol magasan az égen
Béka kuruttyol a zöld tó vizében

A harmónia eszköze a ritmus
A harmónia eszköze a ritmus

Óvd meg ezt a csodát, hisz mindez a tied
Ősi üzenetet dobol a szíved
S ha tudni akarod, hogy mind ez mit jelent
A harmónia eszköze a csend


                                                        Kollár József
  

Tűztánc


Élesszük a tüzet, az élet lángját
Járja a lábunk az élet táncát
Oszoljon a sötét, áradjon a fény
Legyen örök béke a föld kerekén

Élesszük a tüzet, 
az élet lángját
Járja a lábunk az élet táncát
A szeretet örök fénye minden sötétet elűz
Legyek én magam a világító tűz

Élesszük a tüzet, az élet lángját
Járja a lábunk az élet táncát
A tudás örök fénye minden sötétet elűz
Legyek én magam a világító tűz


                                                       Kollár Józsefć
József Kollár,
2014. jún. 13. 5:47