Egyesület

Üdvözlünk a viszneki Tudás Körei Egyesület honlapján!


Az Egyesületünk 2018-as közhasznúsági jelentése és a 2018-as munkánk 1 oldalas, rövid összefoglalója az oldalsávról letölthető.

Legújabb híreink:

2019. október 1-én a Heves Megyei Hírlap cikket közölt az Almanach - Visznek rovatban a Tudás Körei Egyesület munkájáról,
Visznek kiváló hely a szellem művelésére címmel, Juhász Marianna tollából. A korrektúrára kapott idő rövidsége miatt
a nyomtatásban megjelent cikket megjelenése előtt nem tudtuk átnézni ls kijavítani, ezért abban  számos pontatlanság maradt.
Javítható, internetes változata ennek a cikknek és általában az Almanach rovatnak a szerkesztőség tájékoztatása szerint nincs.
A cikk kijavított, korrigált  változatát ezért Egyesületünk honlapján a mai napon  közzétettem.
Ez a pontosított változat itt olvasható.

Közreadta Csörgő Tamás, a Tudás Körei Egyesület elnöke, , 2019. október 1-én.


2. Tudomány és Spiritualitás Konferencia szervezése, Kőrösi Csoma Sándor tiszteletére.
Helye: Budapest, Baross u. 80, 22-es kapucsengő (Karmapa-ház)
Ideje:  2019. jún. 15 szombat, reggel 9:00 - 19:00


Minden kedves érdekődőt, Egyesületünk tagjait szeretettel meghívjuk.


Néhány régebbi hírünk:

2017-es közgyűlésünket  az alábbiak szerint hívom össze:

Időpont és helyszín: 2017.  március 15. szerda 15:00,  3293 Visznek, Tó part u 2/a

Napirendi pontok:

1)      Az Egyesület  2016-os szakmai beszámolójának az ismertetése

(ismerteti Csörgő Tamás, elnök,  a fenti honlapról letölthető)

2)      Az Egyesület 2016-os szakmai beszámolójának az elfogadása

3)      Az Egyesületi Törvény módosításából eredő alapszabály módosítási kötelezettségünk

(ismerteti Csörgő Tamás elnök)

4)      Az Alapszabály módosítási javaslat ismertetése

(ismerteti Csörgő Tamás elnök)

5)      Beszámoló az MKDE SZMSZ elfogadásáról és küldöttgyűléséről, az instruktori gyűlésekről

(előadó Sass Pál, elnökhelyettes, a Fecskefészek Aikido Tankör/Tudás Körei Egyesület küldötte az MKDE küldöttközgyűlésében)

6)      Nyári táboraink időpontjának rögzítése, a táborok előkészítése. Várható időpontok:

Berze Természettudományos Önképzőköri Tábor: 2017 július 3-7 (hétfő-péntek)

Fecskefészek Aikidó Edzőtábor:                                    2017 július 12-16 (szerda-vasárnap)

Angol tábor a Kultúrházban:                                         2017 július 17-21 (hétfő-péntek)

7)      Egyebek

Mivel a napirendi pontok közül a 3) és a 4) napirendi pont alapszabály módosítással kapcsolatos, határozatképesség hiányában az alapszabályt módosító napirendi pontokkal a közgyűlést egy későbbi napra újra előre meg kell hirdetni. Az 1) 2) 5) 6) és 7) napirendi pontokat a halasztott közgyűlés is tárgyalhatja, ezért határozatképesség hiányában  az 1) 2) 5) 6) és 7)  napirendi pontokkal és változatlan helyszínen, megismételt közgyűlést hívok össze 2017. március  15.-én szerdán 15:30-ra.

A megismételt időpontban a közgyűlés a megjelentek létszámától függetlenül és a megjelölt napirendi pontokkal  határozatképes,  azonban az Alapszabályunk VI/4. pontja értelmében az Alapszabály módosításának elfogadására megismételt közgyűlésen nem kerülhet sor.

Mivel az Egyesületi Törvény módosítása előírja az Alapszabályunk módosítását 2017 március 15-ig, kérem a szavazati joggal rendelkező rendes tagságot hogy ha egy módja van rá, akkor a Közgyűlésen az eredetileg meghirdetett időpontban lehetőség szerint jelenjen meg!

Egyesületünk minden tagját és minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Üdvözlettel

                                                         Csörgő Tamás

                                                              elnök


Az Egyesületi tagok a közgyűlési meghívót honlapunkról innen is letölthetik.

Egyesületünkről: A Tudás Körei Egyesület működését tevékenységi körei összehangolásával gyakorolja. 

Főbb tevékenységi köreink:

                Fecskefészek Aikido Tankör
                        Technikai vezetők: Sass Pál 4. dan, Tamás Krisztina 2. dan, házigazda és segédedző: Csörgő Tamás 2. dan

                        Indítványozó: Csörgő Tamás, az MTA Doktora, az Európai Akadémia tagja
                                     
                Szépkorúak Köre: (Ismertebb nevén az Őszirózsa Nyugdíjasklub)
                        vezető: Csörgő Tamásné pedagógus, Általános Iskola, Visznek
                        
               Jóbarátok Csocsó Köre:
                        ifj. Csörgő Tamás és baráti köre.
                        
               Idegennyelvi Tankör:
                        Csörgő Tamásné tanárnő szervezésében

Egyesületünkről:
Egyesületünket a Heves Megyei Bíróság a 2011 március 28.-án kelt Pk. 60.111/2010/4. számú végzésével vette nyilvántartásba, mely jogerőre 2011 május hó 4.-én emelkedett.

Az Alapszabályt és a 2011-es közgyűlés jegyzőkönyvét 2012 január 25-én,
a 2011-es közhasznúsági jelentést 2012 június 28-án, 
a 2012-es közhasznúsági jelentést 2013. július 2-án,
a 2013-as közhasznúsági jelentést 2014 június 14-én,
a 2014-es közhasznúsági jelentést pedig 2015 december 9-én elektronikusan is közzétettem
.

Alapszabály, belépés

               
                    Üdvözlettel

                                                                                                                            Csörgő Tamás
                                                                                                                                  elnök
Ċ
Tamás Csörgő,
2020. jan. 3. 14:09
Ċ
Tamás Csörgő,
2016. aug. 26. 2:28
Ċ
Tamás Csörgő,
2015. dec. 9. 3:39
Ċ
Tamás Csörgő,
2015. dec. 9. 14:39
Ċ
Tamás Csörgő,
2016. dec. 15. 1:00
Ċ
Tamás Csörgő,
2018. ápr. 9. 12:26
Ċ
Tamás Csörgő,
2019. máj. 27. 11:42
Ċ
Tamás Csörgő,
2020. jan. 20. 2:57
Ċ
Tamás Csörgő,
2016. aug. 29. 5:14
Ċ
Tamás Csörgő,
2016. aug. 29. 5:10
Ċ
Tamás Csörgő,
2016. aug. 29. 5:13
Ċ
Tamás Csörgő,
2015. dec. 9. 3:18
Ċ
Tamás Csörgő,
2016. aug. 26. 13:02
Ċ
Tamás Csörgő,
2017. márc. 6. 14:24
Ċ
Tamás Csörgő,
2019. máj. 27. 12:06
Ċ
Tamás Csörgő,
2019. máj. 27. 12:05