จังหวัดบึงกาฬ

ตราประจำจังหวัดบึงกาฬ
ตราประจำจังหวัด
คำขวัญ
สองนางศาลศักดิ์สิทธิ์ อิทธิฤทธิ์หลวงพ่อใหญ่
แหล่งน้ำใสหนองกุดทิง สุดใหญ่ยิ่งแข่งเรือยาว
หาดทรายขาวเป็นสง่า น่าทัศนาแก่งอาฮง
งามน้ำโขงที่บึงกาฬ สุขสำราญที่ได้ยล
ข้อมูลทั่วไป
ชื่ออักษรไทย บึงกาฬ
ชื่ออักษรโรมัน Bueng Kan
ผู้ว่าราชการ สมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา[2]
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2554)
ISO 3166-2 TH-38
ต้นไม้ประจำจังหวัด สิรินธรวัลลี[ต้องการอ้างอิง]
ดอกไม้ประจำจังหวัด สิรินธรวัลลี[ต้องการอ้างอิง]
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 4,305.0 ตร.กม.
(อันดับที่ 52)
ประชากร 403,542 คน (พ.ศ. 2553)
(
อันดับที่ 62)
ความหนาแน่น 93.74 คน/ตร.กม.
(อันดับที่ 49)
ศูนย์ราชการ
ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ ถนนชยางกูร ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
โทรศัพท์ (+66) 0-4249-2715
โทรสาร (+66) 0-4249-2716
แผนที่
แผนที่ประเทศไทย เน้นจังหวัดบึงกาฬ

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
ที่มา            http://th.wikipedia.org/w/index.php?