Trang chủ


Căn cứ nhu cầu xét tuyển viên chức năm 2011 - 2012, Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên giang 

thông báo kế hoạch xét tuyển như sau:


Chi tiết:Thông báo: về việc xét tuyển viên chức năm 2011   (21/7/2011):

đến thời điểm hiện tại, Phòng TCCB chưa có số liệu đăng ký xét tuyển của các trường và đơn vị trực thuộc nên chưa có thông tin xét tuyển.

Dự kiến vào giữa tháng 9/2011, phòng TCCB sẽ ra thông báo xét tuyển. Thông tin chi tiết xem tại website: www.kiengiang.edu.vn. 

(hồ sơ mua tại phòng TCCB, Sở GDDT Kiên Giang)

___________________________________

THÔNG TƯ(11/10/2010)

Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

(trong đó có áp dụng cho người có trình độ cao đẳng kế toán là được hưởng lương kế toán viên cao đẳng (06a.031, tham khảo nhé....) 

Chi tiết: 


 

Thông báo: (20/9/2010)

Do co sự thay đổi nội dung báo cáo nên phòng TCCB gửi mẫu báo cáo lại (mong các đơn vị thông cảm). Đối với các trường THPT đả gửi báo cáo theo mẫu cũ rồi thì không cần gửi nữa. Còn đơn vị nào chưa gửi thì làm theo mẫu này.

  Các phòng Giáo dục và đào tạo cảm phiền các anh ( chị) gửi theo mẫu này bởi nó liên quan đến kế hoạch phát triển trường lớp đến năm 2020. ( thay đổi nhiều mẫu quá, các anh chị thông cảm nhé)  
            Chi tiết:... 

  Thông báo  (23/5/2010)

Nay phòng Tổ chức cán bộ Sở gửi danh sách cán bộ, viên chức có hồ sơ cá nhân tại Sở cho các đơn vị rà soát lại xem những người nào có tên trong danh sách thuộc viên chức đơn vị mình quản lý, thì đơn vị lập danh sách và cử cán bộ (có giấy giới thiệu của Thủ trưởng đơn vị) để nhận lại các hồ sơ cá nhân có liên quan về đơn vị lưu trữ quản lý theo quy định hiện hành.

Chi tiết 


  Thông báo:  (11/5/2010)

Để thực hiện Quy chế đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm học 2009-2010 theo đúng quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị khi tiến hành việc đánh giá xếp loại cán bộ công chức, viên chức của đơn vị, cần lưu ý một số nội dung như sau:

Chi tiết:


Thông báo: Thi cao học 2010 (17/5/2010)

 Các thông báo thi cao học của các trường ĐH, đơn vị nào thấy nhu cầu cần thiết thì tự liên hệ làm hồ sơ thi..

 chi tiết... 


Thông báo

Thực hiện Thông tư số 01/TT-TTCP ngày 22/01/2010 về việc sửa đổi bổ sung một số quy định tại Thông tư số 2442/2007/TTCP ngày 13/11/2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 9/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập.

Chi tiết:


 
Số Điện Thoại: 0773.869.405
Địa chỉ: Tầng 2, Sở GD & ĐT Kiên Giang, 131 Đống Đa, TP. Rạch Giá, Kiên Gian

 
 

Phases of the Moon

 

YouTube Video

 
 

Bản đồ Google

ĉ
Hồ Tuấn Thanh,
02:19, 13 thg 7, 2009
ĉ
Hồ Tuấn Thanh,
19:51, 21 thg 10, 2009
ć
Hồ Tuấn Thanh,
23:51, 16 thg 2, 2009
ĉ
Hồ Tuấn Thanh,
23:49, 16 thg 2, 2009
ĉ
Hồ Tuấn Thanh,
23:49, 16 thg 2, 2009
ĉ
Hồ Tuấn Thanh,
02:40, 7 thg 5, 2009
Comments