ေရွးက်ေသာ ဓါတ္ပုံမ်ား၁။သီေပါမင္းရဲ႕ကိုယ္ရံေတာ္တပ္ဖြဲ႕လက္နက္မခ်မီ။

၂။စုဖုရားေလး-စုဖုရားလတ္-သီေပါမင္း။
၃။မင္းလွခံတပ္က်ျပီးေနာက္--------
၄။ကုန္းေဘာင္ေခတ္ေနွာင္း နိုင္ငံျခား ပညာေတာ္သင္ေတြပါ။
၅။သီေပါမင္းရဲ႕ရတနာဂီရိက စံအိမ္ေတာ္ပါ ။ ျမန္မာဘုရင္တစ္ပါးအတြက္ေတာ့ ေသးလြန္းပါတယ္။
၆။စာေတြပါျပီးသားဆိုေတာ့ ဒီတိုင္းပဲတင္လိုက္တယ္။
၇။မင္းတုန္းမင္းရဲ႕သ၀ဏ္လႊာတစ္ေစာင္။

၈။ဖန္ခ်က္၀န္ေထာက္ဦးေရႊအိုးပါ။
၉။အိမ္ေရွ႕ကိုယ္ေတာ္ ကေနာင္မင္းသားၾကီး။
၁၀။ျမင္ကြန္းမင္းသား(ကေနာင္မင္းသားၾကီးကို လုပ္ၾကံသူ)။
ကုန္ေဘာင္းေခတ္ေနွာင္း ေန၀င္ခ်ိန္က ပံုေတြပါ။ၾကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ခဲ့တဲ့

ျမန္မာတို႕ရဲပံုရိပ္ေတြကို သတိရၾကပါ။ မ်ိဳးဂုဏ္သိကၡာကို ေစာင့္ထိန္းနိုင္ၾကပါေစ။

Comments