Đoản Khúc Lãng Quên Đời

Being updated..
   Ðiểm Tâm (2005, phỏng dịch)

   Là Thi Sĩ 
   Bụi Bay Vào Mắt Vô Tình
   Ngày xưa... Ngày nay...
   Đường Đời Chẳng Thể Đi Chung Lối
   Thuở Mơ Làm Thi Sĩ
   Cà Phê - Cà Phê & Thơ
   Phải Chăng Là Định Mệnh?
   Giọt Sầu hay Giọt Nến
   Thơ Tình Viết Giữa Canh Ba
   Cà phê cạn giữa canh khuya
   Dòng thơ tiên định
   Lầm lỡ muộn màng
   Mưa rơi trên mái tôn buồn
   Sầu vương tóc
   Cứ tin
   Thiên tài hay thiên tai
   Thuở ấy