Journals.LQ.Diem Tam

Ðiểm Tâm

Ðiểm Tâm

Chàng rót cà phê

Vào trong cái tách

Chàng pha thêm sữa       

Vào tách cà phê

Chàng cho đường vào

Tách cà phê sữa

Dùng cái muỗng nhỏ

Chàng khuấy cà phê

Nhấp ngụm cà phê

Không nói gì nàng

Chàng bật que diêm

Mồi vào điếu thuốc

Chàng thở hơi thuốc

Những vòng khói mờ

Chàng gạt tàn thuốc

Xuống khay gạt tàn

Không nói gì nàng

Không nhìn đến nàng

Chợt chàng đứng lên

Ðưa tay lấy nón

Và đội lên đầu

Rồi chàng khoác vào

Chiếc áo đi mưa

Vì ngoài trời mưa

Và chàng bước mau

Dưới cơn mưa rào

Không một lời nào

Không nhìn đến nàng

Và nàng ôm đầu

Trong đôi tay sầu

Và nàng bật khóc.

 

Phỏng dịch bài thơ "Déjeuner du Matin" (Jacques Prévert, 1946)