Journals.LQ.Berkeley Dat Can Cay Dang
Berkeley, Đất Cằn Cây Đắng

(Lời Ngỏ Đặc San Sinh Viên Việt Nam Đại Học Berkeley, khóa Mùa Xuân 1990)

 

Berkeley, Đất Cằn Cây Đắng Trên mảnh đất khô cằn chai đá, đã từ lâu mưa gió chẳng thuận hòa, đã biết bao mùa đông rét buốt trôi qua, bao ngày hè chói chang nắng đổ, có một thân cây gầy guộc cố vươn lên hấp thụ hương hoa của trời cao. Dù chỉ là một thân cây cằn cỗi, nó vẫn cố cưu mang những quả ngọt cho đời. Dăm quả ngọt đầu mùa, có thể còn dư vị của một vùng đất khô cằn của một thân cây cay đắng, nhưng ngày qua tháng lại, nó vẫn cố gìn giữ chắt chiu chút hương vị ngọt ngào với một ước vọng cao xa, vun bón cho mảnh đất này một nguồn sống mới, đợi một ngày đất sẽ vươn hoa ngạt ngào, cây đắng sẽ mang đầy quả ngọt…

                        Berkeley, đất cằn cây đắng

                        Mộng ngày nào, đất sẽ vươn hoa…