Thi Am

Thơ Người Ta Tặng... người ta, cho qua một kiếp ta bà bể dâu...

1. thơ NL (1984-2017, 14 bài)

Em tìm cái mình không thể có và em có cái mình không thể tìm...

2. thơ minholenka (1982 & 2014, 2+2 bài) 

... có những cái trong tay, nhưng sao cứ mãi đi tìm!

3. 1002 Bức ảnh, Vinnie Nguyen, 2008-2017?

Mỗi bức ảnh là ngàn lời trân trọng, Tặng cho đời, không nhận lại bao nhiêu...

4. TTT.KhôngVô - Một chút hồn thơ phủi bụi đời...

Purpose of Art is washing the dust of daily life off our souls. (Pablo Picasso)

5. Archive-4-Numbers (Special Encyclopedia of Numbers)

Một nhà toán học hoàn hảo phải vương vướng chút hồn thơ. (Weierstrass)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Thơ Không Ai Tặng, TTT.C10212/2016-02/2017

1. 1002 Đoản Khúc-7b, Tạm Đủ Lãng Quên Đời hay là Tôn Nữ Bội Nguyệt Hằng

Duyên thơ tui chẳng đem rao bán, Bán chẳng ai mua hết muộn phiền.

2. 1068 Lục Bát À Ơi, À ơi! Rong ruổi cả đời, Làm sao tìm được đúng người tâm giao.

3. 1002 Đoản Khúc-7t, Chưa Thể Lãng Quên Đời hay là Nợ nhau lời xin lỗi

Bây giờ học thói đời gian trá, Chợt cắn môi đau chuyện bội thề.

4. 1002 Đoản Khúc-8, Thời học trò lỡ mất hay là Thuở đó bây giờ bốn mươi năm

Thuở mơ ước đến giờ năm trăm tháng, Mười lăm ngàn ngày của bốn mươi năm,

Thơ viết đến ngàn lẻ hai đoạn ngắn, Kỷ niệm học trò trọn kiếp bâng khuâng.

     Phần I: Đoản Khúc 01-501          &       Phần II: Đoản Khúc 502-1002
----------------------------------------------------------------------------------------------

173/1001 Tâm Thư, TTT.CốNhân, 2001-2015.

Con tim có những lý luận mà lý luận cũng không thể hiểu.

The heart has its reasons, which reason does not understand.

Nguyên bản thất lạc. Ai còn giữ các Tâm Thư cũ có thể email về: tttc102@gmail.com.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Lãng Mạn Mơ Hồ hơn Khói Sương, TTT.CốNhân, 2004-2016, 215 bài.

Lãng mạn mơ hồ như khói sương, Dường như thơ đã mất thiên đường, 

Từ khi hạ bước về nhân thế, Lựa trắc, quên bằng trót vấn vương

1. Lãng Mạn (139 bài)         2. Mơ Hồ (43 bài)        3. Khói Sương (33 bài)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Dòng Sông Bên Lở, TTT.DấnThân, 1985-2000, 316+1 bài.
Dòng sông bên lở bên bồi, Tình người, con nước khi vơi khi đầy,
Mai ai có lỡ qua đây, Cũng đừng nhớ chuyện thả dây dọ lòng.
1. Lục Bát Vần Buồn (100 đoản khúc)
2. Thơ Thiếu Chữ (59 bài)           3. Thơ Hai Vần (111 bài) 
4. Thơ Bất Cần (84 bài)               5. Lục Bát Vẫn Buồn (62 bài).
----------------------------------------------------------------------------------------------
Thơ Không Bút Hiệu, 1981-1984, 43 bài.

----------------------------------------------------------------------------------------------

3. Trời mưa ngày đó, 1982-2012    

4. Ðiểm tâm, 2005, phỏng dịch.

5. Archive-4-Numbers (Special Encyclopedia of Numbers)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer. Theo thói thường trên thị trường, thư trường và tình trường, thâm thúy trọn trăm trang thơ trên trích từ tiểu thuyết. Toàn thể tên tuổi, tính tình, tình tiết, tâm tư trong toàn trăm trang thơ tự tay tui thu thập, thêm thắt, tưởng tượng. Thành thử thỉnh thoảng tên tuổi, tính tình, tình tiết, tâm tư trong trăm trang thơ tất trùng theo tên tuổi, tính tình, tình tiết, tâm tư trên thực tế trăm thứ trớ trêu, trắc trở. Thôi thì thử thương tình tui, tạm thời tha thứ; thấy thích thú, thanh tao thì thiệt tình thưởng thức, thấy thậm tệ, thô thiển thì thôi. Thành thật... thanks!

Trân trọng, TTT.C102. Tận tín “Tâm Thơ” bất như vô “Tâm Thơ

----------------------------------------------------------------------------------------------

E-mail: tttc102@gmail.com.                Last date of editing: 2017.April.30