Toimintaterapeutti on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö
 
Toimintaterapeutti on ammattikorkeakoulusta, Toimintaterapian koulutusohjelmasta toimintaterapeutiksi (AMK) valmistunut henkilö, joka on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö.  Toimintaterapeutin ammatissa voi toimia ainoastaan Valviran laillistama toimintaterapeutti. Valviran keskusrekisteristä Terhikistä saa tietoja Suomessa laillistetuista toimintaterapeuteista.