Tomaž Toporišič

   Dramaturg,  teatrolog  in  esejist /

Theatre Theoretician, Dramaturge,  Translator


     BIO-BIBLIOGRAFIJA                  Academia.edu                 Research Gate                 bio-wikipedija              
Tomaž Toporišič (1962) je magistriral in doktoriral na ljubljanski Filozofski fakulteti pri prof. Ladu Kralju na temi Razmerje med tekstom in uprizoritvijo v slovenskem gledališču 1969–1994 in Kriza dramskega avtorja v gledališču 80. in 90. let 20. stoletja.

V zadnjem desetletju se je intenzivno ukvarjal s teorijo in prakso sodobnega gledališča, bil med letoma 1997 in 2003 programski direktor, med leti 1990 in 1997 ter 2003 in 2016 pa dramaturg Slovenskega mladinskega gledališča.  Soustanovil je festival sodobnih odrskih umetnosti Exodos. Je redni profesor za področje dramaturgije in študijev scenskih umetnosti na Akademiji  za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani in predavatelj na Filozofski fakulteti UL ter generalni sekretar slovenskega centra Mednarodnega inštituta mediteranskega gledališča (IITM).

Med njegovimi razpravami omenimo naslednje: Postmoderne gledališke taktike mapiranja avantgarde; Med pog ledom in besedo (slovenska dramatika in gledališče 70. in 80. let); Brati dramatiko, brati gledališč, Performativni obrat in njegove sledi v slovenskem gledališču po letu 2000, Strategije (politične) subverzije v sodobnih scenskih umetnostih.

Je avtor naslednjih knjig o gledališču in drami XX. stoletja:

Med zapeljevanjem in sumničavostjo, razmerje med tekstom in uprizoritvijo v slovenskem gledališču druge polovice XX. stoletja, Maska, Transformacije, Ljubljana, 2004.

Ranljivo telo teksta in odra, kriza dramskega avtorja v gledališču osemdesetih in devetdesetih let 20. stoletja, knjižnica MGL, Ljubljana, 2007.

Levitve drame in gledališča, Založba Aristej, Maribor, 2008.
 
Medmedijsko in medkulturno nomadstvo, Založba FF, Ljubljana, 2018.

Zbornik Drama, tekst, pisava  (souredila Petra Pogotrevc), Knjižnica MGL, Ljubljana, 2008.

Zbornik OccupyingSpaces: Experimental Theatre in Central Europe: 1950-2010  (souredil Ivo Svetina), TACE, Ljubljana, Praga, 2010.


Tomaž Toporišič (PhD) is a dramaturge, translator, theatre theoretician and critic. His primary research interests are the contemporary performing arts and literature, specifically the interaction between the two fields. From 1997 to 2003 he was the artistic director,  of The Mladinsko Theatre in which he worked as a dramaturg till 2016. In 1995 he co-founded Exodos Festival of Contemporary Performing arts, has published papers on literature and performing arts.

Currently he is full professor in Dramaturgy and Performance Studies and a vice dean at Academy of Theatre, Radio, Film and TV at University of Ljubljana.

He is author of books:

Between Seduction and Suspiciousness (Slovenian Theatre of the Second Half of the 20th Century), Maska, Ljubljana, 2004.

The Vulnerable Body of Text and Stage (Crises of the “dramatic author” in the theatre of the 1980-s and 1990-s), Knjižnica MGL, Ljubljana, 2007.

Ecdyses of Drama and Theatre, Aristej, Maribor, 2008. 

Intermedia and Intercultural Nomadity, Faculty of Arts, Ljubljana, 2018.  

Reader Drama, Text, Scripture, co-edited by Petra Pogorevc, Knjižnica MGL, Ljubljana, 2008.

Reader OccupyingSpaces: Experimental Theatre in Central Europe: 1950-2010  (co-edited by Ivo Svetina), TACE, Ljubljana, Prague, 2010.