Tomaž Toporišič

   Dramaturg,  teatrolog  in  esejist /

Theatre Theoretician, Dramaturge,  Translator


     BIO-BIBLIOGRAFIJA                           BIBLIO IN ENGLISH                                                bio-wikipedija              
Tomaž Toporišič (1962) je magistriral in doktoriral na ljubljanski Filozofski fakulteti pri prof. Ladu Kralju na temi Razmerje med tekstom in uprizoritvijo v slovenskem gledališču 1969–1994 in Kriza dramskega avtorja v gledališču 80. in 90. let 20. stoletja.

V zadnjem desetletju se je intenzivno ukvarjal s teorijo in prakso sodobnega gledališča, bil med letoma 1997 in 2003 programski direktor SMG. Soustanovil je festival sodobnih odrskih umetnosti Exodos. Je dramaturg Slovenskega mladinskega gledališča (SMG), izredni profesor za področje dramaturgije in študijev scenskih umetnosti na Akademiji  za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani in generalni sekretar slovenskega centra Mednarodnega inštituta mediteranskega gledališča (IITM).

Med njegovimi razpravami omenimo naslednje: Postmoderne gledališke taktike mapiranja avantgarde; Med pog ledom in besedo (slovenska dramatika in gledališče 70. in 80. let); Brati dramatiko, brati gledališč, Performativni obrat in njegove sledi v slovenskem gledališču po letu 2000, Strategije (politične) subverzije v sodobnih scenskih umetnostih.

Je avtor naslednjih knjig o gledališču in drami XX. stoletja:

Med zapeljevanjem in sumničavostjo, razmerje med tekstom in uprizoritvijo v slovenskem gledališču druge polovice XX. stoletja, Maska, Transformacije, Ljubljana, 2004.

Ranljivo telo teksta in odra, kriza dramskega avtorja v gledališču osemdesetih in devetdesetih let 20. stoletja, knjižnica MGL, Ljubljana, 2007.

Levitve drame in gledališča, Založba Aristej, Maribor, 2008.

Zbornik Drama, tekst, pisava  (souredila Petra Pogotrevc), Knjižnica MGL, Ljubljana, 2008.

Zbornik Occupying Spaces: Experimental Theatre in Central Europe: 1950-2010  (souredil Ivo Svetina), TACE, Ljubljana, Praga, 2010.Tomaž Toporišič (PhD) is a dramaturge, translator, theatre theoretician and critic. His primary research interests are the contemporary performing arts and literature, specifically the interaction between the two fields. From 1997 to 2003 he was the artistic director of The Mladinsko Theatre. In 1995 he co-founded Exodos Festival of Contemporary Performing arts, has published papers on literature and performing arts.

Currently he is a dramaturg of the Mladinsko Theatre in Ljubljana and associate professor in Dramaturgy and Performance Studies at Academy for Theatre at University of Ljubljana.

He is author of books:

Between Seduction and Suspiciousness (Slovenian Theatre of the Second Half of the 20th Century), Maska, Ljubljana, 2004.

The Vulnerable Body of Text and Stage (Crises of the “dramatic author” in the theatre of the 1980-s and 1990-s), Knjižnica MGL, Ljubljana, 2007.

Ecdyses of Drama and Theatre, Aristej, Maribor, 2008. 

Reader Drama, Text, Scripture, co-edited by Petra Pogorevc, Knjižnica MGL, Ljubljana, 2008.

Reader Occupying Spaces: Experimental Theatre in Central Europe: 1950-2010  (co-edited by Ivo Svetina), TACE, Ljubljana, Prague, 2010.