6 มิถุนายน 2555

โพสต์7 มิ.ย. 2555 02:07โดยSomchai Chinwanitjaroen

6 มิถุนายน  2555

ผู้ไปประชุม ภก.สมชาย  ชินวานิชย์เจริญ

สถานที่ประชุม อาคารสวนกีฬา กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี

หัวข้อการประชุม  การเตรียมการจัดลานวัฒนธรรม ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 9

หน่วยงานผู้จัด  คณะทำงานจัดลานวัฒนธรรม

ประธานการประชุม นพ.ประพจน์ เภตรากาศ

สรุปผลการประชุมโดยย่อ

1.ลานวัฒนธรรมในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 9 นี้ มีแนวคิดการดำเนินงานคือ การนวดไทย มรดกไทยสู่มรดกโลก  ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 5 9 กันยายน 2555 ซึ่งมีภาคีร่วมจัดได้แก่ เครือข่ายุสขภาพวิถีไท 4 ภาค และ เครือข่ายความมั่นคงด้านอาหาร  โดยหลักการการดำเนินงานเหมือนปีที่ผ่านมาคือเน้นให้ความรู้ ส่วนสินค้าที่จะนำมาจำหน่ายนั้นให้อยู่ที่บูธชุมชน  ทั้งนี้ในลานจะมีประเด็นการนำเสนอ และผู้รับผิดชอบดังนี้

 • เครือข่ายความมั่นคงด้านอาหาร รับผิดชอบจัดสาธิตในประเด็น อาหารเพื่อสุขภาพ มีเมล็ดพันธุ์ผัก ประมาณ 15ชนิด สำหรับให้นำไปปลูกด้วยตนเอง
 • สวนสมุนไพรมหิดล จะได้เตรียม
 • อาจารย์ประพจน์ เป็นเจ้าภาพสาธิตเรื่อง สังคายนาการนวดไทยยุคโลกาภิวัฒน์ เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 • คุณปารณัฐ  สุขสุทธิ์   รับเรื่องสาธิตอุปกรณ์ช่วยนวด
 • เครือข่ายหมอพื้นบ้าน 4 ภาค ปีนี้ นำเสนอไม่แยกภาค โดยมีประเด็นที่ขอให้พี่น้องเครือข่ายได้เตรียมและส่งข้อมูล (ถ้าเป็นไปได้ ผมขออนุญาตส่งตรงไปยังคุณหน่อย หรือคุณอ้วนเลยครับ) ซึ่งบางส่วนผมได้แนบตัวอย่าง เช่นประวัติหมอเป่า หรือถอดบทเรียนหมอเป่า  โดยมีแนวคิดคือ การสนับสนุนการใช้ยาสมุนไพรที่เกี่ยวกับ นำเสนอผ่านรูปแบบ ปลูกยารักษาป่า   โดยจะมีลาน
  • ลานสาธิตปลูก เป็นการสาธิตเบี้ยต้นสมุนไพรที่ใช้ในตำรับยาแก้ปวด อัมพฤกษ์ อัมพาต หล่อย  (ขอให้หมอพื้นบ้านในเครือข่ายได้ลิสท์รายชื่อเอาไว้ และเตรียมกล้าสมุนไพรเพื่อนำมาร่วมงาน โดยส่งให้อาจารย์พร้อมจิตร์  ภายใน 1 เดือนหลังจากนี้)  ทั้งนี้จะมีพื้นที่ให้แต่ละภาคนำเบี้ยสมุนไพรมารวมกัน แต่อาจจะโซนนิ่ง
  • ลานสาธิต ยา ยาตั้ง ยาต้มที่เกี่ยวกับอาการปวดเมื่อย เพื่อให้เข้ากับธีมงานหลัก (การนวดไทยสู่การนวดโลก)  ขอให้แต่ละเครือข่ายได้เตรียม เบี้ยสมุนไพรที่อยู่ในตำรับของอาการปวดเมื่อย  ทั้งนี้ขอรายชื่อของหมอพื้นบ้านพร้อมประวัติโดยละเอียดด้วย  ทั้งนี้จะมีพื้นที่ให้แต่ละภาคนำเบี้ยสมุนไพรมารวมกัน แต่อาจจะโซนนิ่ง
  • ลานสาธิต รักษา (ที่ประชุม) มีความเห็นร่วมกันว่าจะให้หมอพื้นบ้าน (ดังนั้น ผู้ประสานงานเครือข่ายต้องทำการบ้าน พร้อมกับส่งรายชื่อของพ่อหมอพร้อมประวัติ และความรู้ ความชำนาญ ความถนัด )  ได้แก่
   • อาหารเป็นยา  อย่างอุดรธานี ตอนนี้ได้ อจ.ไพโรจน์ กับชุดสาธิตเกี่ยวกับ เม็ดมะค่าหมักเค็ม  
   • หมอนวด  แต่ละเครือข่ายจะมากี่คน ขอให้ส่งชื่อพร้อมประวัติชีวิต ประวัติการเรียนเป็นหมอ  และความรู้ ความชำนาญ ความถนัด
   • หมอเป่า   แต่ละเครือข่ายจะมากี่คน ขอให้ส่งชื่อพร้อมประวัติชีวิต ประวัติการเรียนเป็นหมอ  และความรู้ ความชำนาญ ความถนัด
   • หมอดูมอ เสี่ยงทายยกพระ   แต่ละเครือข่ายจะมากี่คน ขอให้ส่งชื่อพร้อมประวัติชีวิต ประวัติการเรียนเป็นหมอ  และความรู้ ความชำนาญ ความถนัด

โดยสรุปสิ่งที่เครือข่ายต้องเตรียม และส่งข้อมูลให้แก่ผู้ประสานงานกลาง

ประเด็น

ข้อมูลที่ต้องการให้ส่ง

อาหารเป็นยา 

อย่างอุดรธานี ตอนนี้ได้ อจ.ไพโรจน์ กับชุดสาธิตเกี่ยวกับ เม็ดมะค่าหมักเค็ม 

หมอนวด 

แต่ละเครือข่ายจะมากี่คน ขอให้ส่งชื่อพร้อมประวัติชีวิต ประวัติการเรียนเป็นหมอ  และความรู้ ความชำนาญ ความถนัด

หมอเป่า   

แต่ละเครือข่ายจะมากี่คน ขอให้ส่งชื่อพร้อมประวัติชีวิต ประวัติการเรียนเป็นหมอ  และความรู้ ความชำนาญ ความถนัด

หมอดูมอ เสี่ยงทายยกพระ   

แต่ละเครือข่ายจะมากี่คน ขอให้ส่งชื่อพร้อมประวัติชีวิต ประวัติการเรียนเป็นหมอ  และความรู้ ความชำนาญ ความถนัด

 

 

 

Comments