ข่าแดง

 ชื่อพื้นเมือง ข่าแดง
 วิธีใช้แบบพื้นบ้าน เป็นยาสำหรับแม่อยู่กำกินผิด บำรุงเลือดผู้หญิง ระดูมาไม่ปกติ  ใช้ส่วนหัวไปฝานตากแดด เอาไปป่นเป็นฝุ่น หรือเอาไปต้มกะได้  ถ้าจะเอาไปประคบก็ต้องฝาน   ป่นเป็นฝุ่นแล้วนำไปละลายในน้ำอุ่น ถ้าเราจะเอาไปทำลูกประคบ   ฝานแล้วก็ตำผสมกับว่านชน ทำลูกประคบ
 บันทึกท้ายกิจกรรม ข้อมูลมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2551 ผมเอิ้นข่าแดง  ข่าใหญ่สรรพคุณมันเข้าฝ่ายแม่อยู่กำกินผิด ฝ่ายยาเลือด
 ยาบำรุงเลือดผู้หญิงเป็นฟกบวม ระดูมาบ่ปกติ  ใช้ส่วนหัวไปฝานตากแดด เอาไปป่นเป็นฝุ่น หรือเอาไปต้มกะได้   ถ้าจะเอาไปประคบก็ต้องฝาน   ป่นเป็นฝุ่นแล้วนำไปละลายในน้ำอุ่น  ถ้าเราจะเอาไปทำลูกประคบ  ฝานแล้วก็ตำผสมกับว่านชน
Comments