คมคำประจำวัน

เรื่องน่าหัวร่อ

โพสต์27 ก.ย. 2555 00:45โดยSomchai Chinwanitjaroen

มาซาโนบุ ฟูกูโอกะ กล่าวไว้ในปฏิวัติยุคสมัยด้วยฟางเส้นเดียวว่า มนุษย์เป็นสัตว์โลกชนิดเดียวที่ต้องทำงาน

เยาวชนยุคเทคโนโลยี

โพสต์21 ธ.ค. 2554 20:57โดยSomchai Chinwanitjaroen

วัยรุ่นที่ใช้อินเตอร์เน็ตเป็นประจำ จะใช้เวลากับเพื่อและครอบครัวน้อยกว่าคนที่ไม่ใช้ 100 เท่า นำไปสู่ความเหงา แปลกแยก ซึมเศร้า 

ความสมบูรณ์แบบของชีวิต

โพสต์27 ต.ค. 2554 19:21โดยSomchai Chinwanitjaroen

ว่ากันว่าความสมบูรณ์แบบของชีวิต ไม่ได้อยู่ที่ความรวดเร็วของการเดินทาง หากอยู่ที่การที่เราได้เก็บเกี่ยวความสุขระหว่างทางนั้นต่างหาก

อานิสงส์การสร้างศาลา

โพสต์6 ต.ค. 2554 19:42โดยSomchai Chinwanitjaroen

ผู้ใดได้สร้างศาลาโรงธรรม จะอุดมไปด้วยทรัพย์ พบความร่มเย็นราบรื่นในชีวิต

เรื่องเล่าอานิสงส์ในสมัยพุทธกาล

อนาถปิณฑิกเศรษฐี ได้สร้างอารามเชตวันมหาวิหารถวายแก่ พระศาสดา และสาวกทั้งหลาย อยู่มาวันหนึ่งพระสาวก ก็ปรารภกันว่าอนาถปิณฑิกเศรษฐี มีจิตศรัทธาสร้าง วัดวาอารามทั้งหลาย ถวายเป็นทานแก่พระพุทธเจ้า กับทั้งเป็นผู้เลี้ยงคุ้มครองรักษาพระศาสดา จะเป็นประโยชน์อย่างไรหนอ สมเด็จพระพุทธเจ้า ได้ทรงทราบโดยพระญาณของพระองค์แล้วเสด็จมา ในที่พระสงฆ์ประชุมนั้น แล้วทรงถามดูกรภิกษุทั้งหลายได้ประชุมกันด้วยเรื่องอะไร ภิกษุมีพระอานนท์ เป็นต้น ก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ได้ปรึกษากันด้วยเรื่องอนาถปิณฑิกเศรษฐี ได้ก่อสร้างอารามถวายพระพุทธเจ้าจะเป็นประโยชน์ จะได้อานิสงส์ แก่ท่านอย่างไรพระพุทธเจ้าข้า

องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าได้ตรัสพระธรรมเทศนาว่า ในกาลครั้งหนึ่งมีพระเจ้าสุทัสน์ ได้เสวยราชสมบัติเป็นกษัตริย์ในเมืองสุทัสน์นคร ในครั้งศาสนา ของ พระพุทธเจ้าปิยทัสสีได้สร้างอารามเป็นทานแก่ พระพุทธเจ้าปิยทัสสี แล้วตั้งปณิธาน ความปรารถนาว่า ขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งเถิด เมื่อสิ้นชีพ ตามอายุขัยแล้วก็ได้บังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิต เสวยสมบัติทิพย์มีนางฟ้าเทพอัปสรแสนหนึ่งเป็นบริวาร มีวิมานทองสูง ๔๕ โยชน์ มีอายุยืนนาน ได้พันปีทิพย์ ครั้นจุติก็มาเกิดเป็นบุตรพยากาวิตะกษัตริย์ ในเมืองเสถะนคร ชื่อว่ารามวัตติกุมาร ครั้นเจริญวัยแล้วได้ดาบกายสิทธิ์ มีวชิราเพชรช้างแก้ว ม้าแก้ว วัวแก้ว ปราสาทแก้ว เกิดขึ้นด้วยบุญกุศลราศี ที่ได้ก่อสร้างอารามศาลาให้เป็นทาน ครั้นได้ละจากอัตตภาพนั้น ก็ได้เสริมสร้างบารมี จนมาเกิดเป็น องค์พระตถาคต ในกาลบัดนี้เมื่อพระบรมศาสดา ได้แสดงพระธรรมเทศนา จบลงแล้วเหล่าภิกษุทั้งหลายก็ได้สำเร็จพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันตปฏิสัมภิทาญาณ

ขอบคุณสรรพสิ่ง

โพสต์8 ธ.ค. 2553 23:44โดยSomchai Chinwanitjaroen

ท่าน ติช นัท ฮันท์ พูดเรื่องนี้ไว้ในหนังสือ "ขอบคุณสรรพสิ่ง"

"ปาฏิหารย์ไม่ใช่การเดินบนน้ำ หรือบินอยู่บนอากาศ
แต่ปาฏิหารย์คือ  การเดินอยู่บนผืนดินและมีความสุขในทุกย่างก้าว"

ชีวิตเราเต็มไปด้วยเรื่อง "ธรรมดา" เช่น ตื่นมา    อาบน้ำ แปรงฟัน
ขับรถไปทำงาน กินอาหารเที่ยงกับเพื่อนในที่เดิมๆ ตอนเย็นกลับมา
ก็เห็นหน้าภรรยาหรือสามีคนเดิมๆ ใส่ชุดธรรมดาๆ หน้าตาเราหรือก็ธรรมดาๆ
... เราส่วนใหญ่แล้ว          ก็เป็นคนธรรมดาๆ  มีชีวิตธรรมดาๆ กันทั้งนั้น

แต่ถ้าความ "ธรรมดา" นี้หมดไปล่ะ
เช่น อยู่ดีๆ ลูกเราเกิดเป็นมะเร็ง ไปมีเรื่องนอกบ้าน ติดยา คบเพื่อนไม่ดี
หรือสามีเราตายไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม   หรือเราถูกไล่ออกจากงาน...
เรื่องก็จะ "ไม่ธรรมดา" ไปในทันที
และในเวลานั้นเอง เราจะหวนมาคิดเสียดายความ "ธรรมดา" จนใจแทบจะขาด...

ให้เรารีบชื่นชมกับความ "ธรรมดา" ที่เรามี
และใช้ชีวิตประหนึ่งว่า     สิ่งนั้นคือสิ่งมหัศจรรย์ของ  จักรวาล
เพราะสิ่งธรรมดาๆแท้จริงแล้วคือ
สิ่งที่พิเศษที่สุดแล้ว    สำหรับมนุษย์อย่างเรา

คุณจะได้...

โพสต์8 ธ.ค. 2553 23:14โดยSomchai Chinwanitjaroen

คุณจะได้ฟังในสิ่งที่หัวใจกำลังบอก........ แต่คุณไม่เคยสนใจ
คุณจะได้ เห็นในสิ่งที่หัวใจกำลังแสดง... แต่คุณไม่เคยรู้
คุณจะได้รับรู้ความจริงของชีวิต............ แต่คุณกลับมองข้าม
คุณจะได้พบมิตรภาพที่แท้จริง................ซึ่งหาไม่ได้จากภายนอก

อย่าพยายาม

โพสต์24 พ.ย. 2553 01:43โดยSomchai Chinwanitjaroen   [ อัปเดต 24 พ.ย. 2553 01:55 ]

อย่าพยายามเป็นคนที่ประสบความสำเร็จ แต่จงพยายามเป็นคนที่มีคุณค่า
น่าจะตรงกับคำของหมอโกมาตย์ ที่ว่า "ชีวิตจะมีค่าอะไร ถ้าเรายังไล่ล่าตัวชี้วัดอยู่"

ค่านิยมร่วมแพทย์แผนไทย

โพสต์26 ต.ค. 2553 18:33โดยSomchai Chinwanitjaroen

ผู้รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยเราจะ

1.  เราจะหมั่นประชุมกันเนืองนิจ  

2.  เราจะพร้อมเพรียงกันประชุม เลิกประชุมและกระทำกิจที่ควรทำพร้อมกัน  

3.  เราจะไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่ได้บัญญัติและไม่เลิกล้มสิ่งที่บัญญัติไว้แล้ว  

4.  เราจะเคารพนับถือผู้ใหญ่การเคารพและรับฟังคำสั่งสอนของผู้ใหญ่  

5. เราจะไม่ข่มเหงล่วงเกินสตรี หรือผู้ที่อ่อนแอกว่า

6. เราจะให้ความเคารพและปกป้องรักษาปูชนียสถานที่สำคัญในศาสนา  

7.เราจะใจกว้างยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่และมีความปรารถนาดีต่อสมาชิกเก่า

8.เราจะกล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ชอบธรรม เสียสละ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนา ไม่ยอมโอนอ่อนตามอิทธิพลใด ๆ

9.ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบ  ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน

10.เราจะทำงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้

11.เราจะไม่เลือกปฏิบัติบริการประชาชนด้วยความเสมอภาค เน้นความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด ปฏิบัติต่อผู้มารับบริการด้วยความเมตตา เอื้อเฟื้อ ถูกต้องและมีน้ำใจ

12.เราจะมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน

หลักการสร้างคนรุ่นใหม่

โพสต์29 ก.ย. 2553 01:44โดยSomchai Chinwanitjaroen

 
หลักการสร้างคนรุ่นใหม่ให้สามารถ
ต้องรวมปราชญ์รวมศาสตร์ที่หลากหลาย
ทำงานร่วมรวมพลังทั้งใจกาย
เปรียบดังควายไถนาอยู่เคียงคู่กัน
ควายหนึ่งคือควายแรงเป็นควายรุ่น
ช่วยดันดุนหนุนแรงอย่างแข็งขัน
อุตสาหะมานะสร้างสารพัน
ร่วมผลักดันพร้อมเรียนรู้คู่องค์กร
อีกควายหรือคือควายเฒ่าเรียกควายรู้
เปรียบดั่งครูผู้ชี้นำคำสั่งสอน
ประคับช่วยประคองให้ไม่สั่นคลอน
ดุจภัสสรส่องสว่างหนทางไกล
จึงต้องรวมพลังคู่มุ่งสู่หนึ่ง
สร้างควายซึ่งรู้คู่แรงแปลงพันธ์ใหม่
เติมความรู้คู่หลักคิดเสริมจิตใจ
ควายพันธ์ไทยก้าวไกลในสากล
  ธนิตสรณ์ จิระพรชัย พระจอมเกล้าธนบุรี  

เบ่งก้ามดาก

โพสต์29 ก.ย. 2553 01:42โดยSomchai Chinwanitjaroen

แทนที่จะคิดว่าเขาเบ่งก้ามดาก ให้คิดว่าเขามั่นใจในตัวเอง เราควรดูเป็นตัวอย่าง

1-10 of 21