* Tết trồng cây

VÌ LỢI ÍCH MƯỜI NĂM TRỒNG CÂY, VÌ LỢI ÍCH TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI
----- o -----
Sinh hoạt chủ điểm "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH"
Thực hiện theo sổ tay " NHẬT KÝ LÀM THEO LỜI BÁC "
nhà trường phát động hưởng ứng ngày TẾT TRỒNG CÂY

Comments